Maatschappijleer/Criminaliteit/Waarom worden mensen crimineel?

Theorieën over de oorzaken van crimineel gedragBewerken

 
Sigmund Freud, grondlegger van de psychoanalyse (1922)
 
Adam Smith (1787)
 
Edward Osborne Wilson (februari 2003)

Aangeleerd-gedragtheorieBewerken

De socioloog Edwin Sutherland (VS) deed onderzoek in achterstandswijken van Chicago.

AnomietheorieBewerken

Sociologie: Robert Merton (VS).

BindingstheorieBewerken

We gedragen ons netjes omdat we banden hebben met familie, vrienden, collega's, enzovoort (Travis Hirschi).

Lombrosso-theorieBewerken

Cesare Lomrosso was een Italiaanse gevangenisarts. Hij deed in de negentiende eeuw onderzoek naar de schedels van de gevangenen. Criminaliteit was volgens hem erfelijk. Geboren criminelen kon je herkennen aan bepaalde uiterlijke kenmerken.

PsychoanalyseBewerken

Freud deelt de psyche op in drie delen: id, ego en superego.

Rationele-keuzetheorieBewerken

Economische theorie van Marcus Felson.

SociobiologieBewerken

De bioloog Edward Wilson: menselijk gedrag wordt voor een groot deel bepaald door erfelijke factoren.

ZelfcontroletheorieBewerken

Socioloog Travis Hirschi (Bindingstheorie) en criminoloog Michael Gottfredson ontwikkelden samen een theorie. Gebrek aan zelfcontrole is volgens hen de belangrijkste oorzaak van crimineel gedrag.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.