Maatschappijleer/Keuzes na het tweede leerjaar

Na het tweede leerjaar kunnen leerlingen kiezen voor een aantal vakken die zij in de examenfase kunnen volgen.

Onderbouw bewerken

Vakken en leergebieden bewerken

In de onderbouw (klas 1 en 2) van het vmbo volgen leerlingen onderwijs in de volgende vakken of leergebieden:

 • Nederlands;
 • Engels;
 • rekenen en wiskunde;
 • mens en natuur;
 • mens en maatschappij;
 • kunst en cultuur;
 • bewegen en sport;
 • 2e vreemde taal.

Voorbereiding op de bovenbouw bewerken

In de onderbouw wordt ook aandacht besteed aan aspecten van:

 • geschiedenis en staatsinrichting;
 • aardrijkskunde;
 • economie;
 • natuur- en scheikunde;
 • biologie;
 • verzorging;
 • informatiekunde;
 • techniek;
 • beeldende vorming, muziek, drama en dans.

Bovenbouw bewerken

Verplichte vakken bovenbouw vmbo bewerken

In de bovenbouw (klas 3 en 4) van het vmbo volgen leerlingen de volgende verplichte vakken:

 • Nederlands;
 • Engels;
 • maatschappijleer;
 • lichamelijke opvoeding;
 • kunstvakken 1.

Profielen bewerken

In de theoretische leerweg zijn er 4 profielen:

 • Techniek;
 • Zorg en welzijn;
 • Economie;
 • Landbouw.

De Praktische mavo van De Vrije School Den Haag voorziet alleen in het profiel Zorg en welzijn.

De keuze voor Zorg en welzijn bewerken

In de bovenbouw (klas 3 en 4) van het de Praktische mavo volgen leerlingen de volgende vakken:

 • Nederlands;
 • Engels;
 • maatschappijleer;
 • lichamelijke opvoeding;
 • kunstvakken 1;
 • biologie;
 • geschiedenis.

Keuzevakken bewerken

Aan het einde van het tweede leerjaar kiezen de leerlingen één van de volgende vakken:

 • LO2;
 • muziek.

Typisch wordt gekozen voor het vak waarvoor het beste wordt gescoord. Op het moment dat de resultaten voor beide de vakken hetzelfde zijn, staat de keuze vrij.

Extra vakken bewerken

Naast dit pakket kunnen leerlingen kiezen voor één extra vak (deze staan ook tegenover elkaar in het rooster). Ook hier mag voor één van beide vakken worden gekozen mits het gemiddelde uit het tweede leerjaar een 7 of hoger is.

 • wiskunde;
 • Duits.

Schematisch overzicht bewerken

3e & 4e leerjaar
Verplichte vakken Keuzevakken Extra vakken
op basis van beste resultaat mits gemiddeld cijfer hoger dan een 7
 • Nederlands;
 • Engels; maatschappijleer;
 • lichamelijke opvoeding;
 • kunstvakken 1;
 • biologie;
 • geschiedenis.
 • LO2;
 • muziek.
 • wiskunde;
 • Duits.
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.