Maatschappijleer/Maatschappijleer 4 vmbo-kgt

Overzicht

bewerken

Wat is maatschappijleer?

bewerken
Hoofdstuk Inhoud
Samenleven
Keuzes maken
 • Waarden, normen, geschreven en ongeschreven regels
 • Belangen en belangentegenstelling
 • Macht en machtsmiddelen
Onderzoeken
 • Maatschappelijk probleem
 • Groepen en belangen
 • Aanpak van maatschappelijke problemen
 • Dilemma's
 • Meningsvorming

Jongeren

bewerken
Hoofdstuk Inhoud
Cultuur en socialisatie
 • aangeboren en aangeleerd
 • omgeving, cultuur en socialisatie
 • nature- en nurture-aanhangers
Ontwikkeling en identiteit
 • leren: informatie, aanwijzingen, imitatie, ervaringen en experimenteren
 • sociale controle, belangen en sancties
 • aanpassing en internalisatie
 • identiteit
Grenzen, groepsnormen en verschillen
4 & 5
 • Bij welke groep hoor je?
 • Wie heb je nodig?

Politiek

bewerken
Hoofdstuk Inhoud
1 t/m 4
 • Wat is politiek?
 • Op wie ga je stemmen?
 • Stromingen in de politiek
 • De parlementaire democratie
5 t/m 7

Pluriforme samenleving

bewerken
Onderdeel Domein Hoofdstuk Inhoud
1 t/m 3
 • Leven tussen verschillende culturen
 • Hoe kijk je tegen anderen aan?
 • Migratie naar Nederland
4 & 5
 • Integreren is soms lastig
 • Geloven wat je zelf wilt

Nederland en de wereld

bewerken
Hoofdstuk Inhoud
1 t/m 3
 • Wereldwijd verbonden
 • Problemen zonder grenzen
 • Landen zonder democratie
4 & 5
 • VN en Europese Unie
 • Meer of minder Europese samenwerking?
Hoofdstuk Onderdelen Begrippen Opdrachten
Media en communicatie
 • Communiceren
 • Hoe communiceer je?
 • Waar gebruiken we media voor?
communicatie (verbaal - non-verbaal - eenzijdig - tweezijdig - persoonlijk - massaal) - informatie - medium/media - communicatiemiddel - massacommunicatie - massamedia - kennis - nieuws - ontspanning - contact - identiteit
7   Communicatie (p.107)
9   Welk medium kies je? (p.108)
10   Identiteit (p.108)
Soorten media
 • Internet en sociale media
 • Kranten en tijdschriften
 • Televisie en radio
betrouwbaar(heid) - journalist - bron - controleren - populaire kranten - sensationeel - kwaliteitskranten - achtergrondinformatie - doelgroep - (opinie)tijdschriften - artikelen - omroepen - commerciële omroep - publieke omroep - kijk- en luistercijfers - Mediawet - pluriformiteit
11   Wie leest wat? (p.110)
12   Publiek of commercieel? (p.111)
15   Cartoon (p.112)
Nieuws
 • Wat is nieuws?
 • Waar komt nieuws vandaan?
 • Waar of niet?
actualiteit - personen - organisaties - hoor- en wederhoor - feiten - meningen - nieuwsbron - nieuwsselectie - persbureau - persbericht
10   Wat hoort bij wat? (p.114)
12   Miljard mensen zonder water (p.115)
13   Onbetrouwbaar nieuws (p.115)
Invloed van media
 • Beeldvorming
 • Maatschappelijke functie van de media
 • Persvrijheid
 • Geld verdienen met media
invloed - beeldvorming - selectieve waarneming - maatschappelijke functie - informatieve functie - vrije informatie - controle- of waakhondfunctie - socialiserende functie - sociale cohesie - persvrijheid - indoctrinatie - regels
9   Maatschappelijke functie (p.117)
12   Persvrijheid of niet? (p.118)
13   In de media: Dotan zet nepfans in (p.118)
Reclame
 • Reclame is overal
 • Doelgroep
 • Trucjes
 • Manipulatie
 • Reclame via internet
 • Werkt reclame?
 • Regels voor reclame
doelgroep - beïnvloeding - koopgedrag - slogan - ideaalbeeld - idool - manipulatie - viral - effectiviteit - Mediawet
9   De invloed van reclame (p.121)
10   De invloed van reclame (p.121)
11   Combineer (p.121)
Mediawijsheid
 • Kritisch over informatie
 • Je privégegevens
 • Privacy
 • Wie kijkt er mee?
mediawijs - belangen - privacy - grondwet - online profilering - sociale media
8   Waarschuwing! (p.123)
9   Herschrijf de zin (p.123)
11   Vragen over bronnen (p.124)
Onderdeel Domein Hoofdstuk Inhoud
12 Werk 1 t/m 3
 • Waarom werken we?
 • Een baan die bij je past
 • Hoe kom je aan werk?
13 Werk 4 t/m 6
 • Met werk kom je verder
 • Als het tegenzit
 • De verzorgingsstaat

Criminaliteit

bewerken
Onderdeel Domein Hoofdstuk Inhoud
14 Criminaliteit 1 t/m 3
 • Wat is criminaliteit?
 • Waarom worden mensen crimineel?
 • De wetenschap over criminaliteit
15 Criminaliteit 4 t/m 6
 • Opgepakt, en dan?
 • Schuldig of onschuldig?
 • Hoe krijgen we criminaliteit omlaag?

Relaties

bewerken
Onderdeel Domein Hoofdstuk Inhoud
16 Relaties 1 & 2
 • De mens als sociaal wezen
 • In voor en tegenspoed?
17 Relaties 3 & 4
 • Als de relatie stukloopt
 • Alleen of samen?

Leerdoelen

bewerken

Oriëntatie op leren en werken

bewerken
▢ Ik kan me oriënteren op mijn eigen loopbaan en het belang van maatschappijleer in de maatschappij.

Basisvaardigheden

bewerken
▢ Ik kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, samenwerken, informatie verwerven en verwerken.

Leervaardigheden in het vak maatschappijleer

bewerken
▢ Ik kan (met betrekking tot een maatschappelijk vraagstuk) een standpunt innemen en hier argumenten voor geven.
▢ Ik kan (met betrekking tot een maatschappelijk vraagstuk) principes en procedures van de benaderingswijze van het vak maatschappijleer toepassen.

Cultuur en socialisatie

bewerken
▢ Ik kan beschrijven hoe een mens zich ontwikkelt tot lid van de samenleving en de invloed van het socialisatieproces herkennen en beschrijven.
▢ Ik kan uitleggen dat mensen bij een subcultuur (willen) horen en dat elke subcultuur invloed heeft op het gedrag en socialisatieproces.
▢ Ik kan de rol van onderwijs (als socialiserende instantie) beschrijven in de ontwikkeling van een mens als lid van de samenleving.

Maatschappijleer Sociale verschillen

bewerken
▢ Ik kan beschrijven en uitleggen dat mensen vanuit hun maatschappelijke posities belangen hebben en hoe daardoor conflicten kunnen ontstaan. (KB GL/TL)
▢ Ik kan maatregelen van de overheid ten aanzien van sociale ongelijkheid noemen. (BB)
▢ Ik kan met voorbeelden beschrijven wat sociale verschillen zijn en hoe die veroorzaakt worden, en beschrijven hoe de plaats van een mens op de maatschappelijke ladder kan veranderen. (BB)
▢ Ik kan met voorbeelden beschrijven wat sociale verschillen zijn en hoe die veroorzaakt worden, en beschrijven/uitleggen hoe de plaats van een mens op de maatschappelijke ladder kan veranderen (sociale mobiliteit). (KB GL/TL)
▢ Ik kan overheidsbeleid ten aanzien van sociale ongelijkheid beschrijven en verklaren. (KB GL/TL)
▢ Ik kan voorbeelden geven van belangen van mensen in een bepaalde maatschappelijke positie en van conflicten die daarmee samenhangen. (BB)

Macht en zeggenschap

bewerken
▢ Ik kan beschrijven en uitleggen hoe regels het samenleven van mensen mogelijk maken. (KB GL/TL)
▢ Ik kan beschrijven en uitleggen welke mogelijkheden burgers hebben om invloed uit te oefenen op de politiek, en kenmerken van een parlementaire democratie noemen, herkennen en toelichten. (KB GL/TL)
▢ Ik kan beschrijven hoe regels het samenleven van mensen mogelijk maken. (BB)
▢ Ik kan beschrijven welke mogelijkheden burgers hebben om invloed uit te oefenen op de politiek, en kenmerken van een parlementaire democratie noemen. (BB)
▢ Ik kan vormen van macht herkennen. (BB)
▢ Ik kan vormen van macht en machtsmiddelen herkennen, beschrijven en verklaren. (KB GL/TL)

Maatschappijleer Beeldvorming en stereotypering

bewerken
▢ Ik kan aangeven dat selectieve waarneming een rol speelt in het proces van beeld- en meningsvorming. (KB GL/TL)
▢ Ik kan beschrijven hoe mensen bij het vormen van hun meningen beïnvloed worden door selectie van informatie. (BB)
▢ Ik kan beschrijven hoe men uitingen van vooroordelen en discriminatie tegemoet kan treden vanuit het beginsel van gelijkwaardigheid en respect. (KB, GL/TL)
▢ Ik kan uitingen van vooroordelen en beeldvorming ten aanzien van mannen en vrouwen in de samenleving herkennen en benoemen. (BB, KB GL/TL)
▢ Ik kan van een bepaald sociaal probleem beschrijven hoe de beeldvorming erover tot stand komt/gekomen is. (BB, KB GL/TL)
▢ Ik kan voorbeelden noemen van vooroordelen en discriminatie, beschrijven hoe deze ontstaan en aangeven wat er tegen te doen is. (BB)
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.