Maatschappijleer/Parlementaire democratie/Drie blokuren politiek: hoe vrij zijn we eigenlijk?/Toetsvragen

Toetsvragen

bewerken

De toetsvragen sluiten aan bij de gestelde lesdoelen.

Vraag 1: voorbeelden geven van algemene belangen (les 1, doel 1)

bewerken

Welke twee zaken van algemeen belang worden in Nederland door de overheid geregeld? Vink er twee aan.

O rente op spaarrekeningen
O minimumloon van winkelpersoneel
O internetaansluitingen
O de wachttijden op Schiphol
O de veiligheid op straat
antwoordmodel het tweede en vijfde voorbeeld zijn goed
max punten 2
puntentelling Eén punt bij één antwoord goed, twee punten als beide goed zijn
type vraag toepassen 2
bron bewerkt van: Docentenportal Thema’s Maatschappijleer - DH II HAVO Parlementaire democratie - met asterisk

Vraag 2a: uitleggen wat het begrip democratie inhoudt ... (les 1, doel 2)

bewerken

Nederland is een (parlementaire) democratie. Leg in je eigen woorden uit wat een democratie is en noem drie kenmerken.

antwoordmodel zelfbestuur (bestuur door de burger); de burger heeft invloed op politieke besluiten; een staatsvorm waarbij de bevolking direct of indirect invloed uitoefent op de politieke besluitvorming;
max punten 3
puntentelling afhankelijk van de overeenkomst met bovenstaande en het gebruik van de woorden: regering, volk, bevolking, staatsvorm, invloed, politiek, besluiten
type vraag reproductie / toepassen 1
bron bewerkt van: Docentenportal Thema’s Maatschappijleer - DH II VMBO KGT Politiek - met asterisk

Vraag 2b: kenmerken van een parlementaire democratie noemen ... (les 1, doel 2)

bewerken

Wat is geen kenmerk van de Nederlandse democratie?

A Burgers hebben grondrechten.
B Regels over politiek staan in de grondwet beschreven.
C De gehele politieke macht is in handen van een kleine groep.
D Er zijn vrije media.
antwoordmodel C
max punten 1
puntentelling -
type vraag reproductie
bron eigen werk

Vraag 3a: uitleggen wat het begrip autocratie inhoudt ... (les 1, doel 3)

bewerken
 
Time magazine, 24 februari 1936. Op de voorkant staan Hirohito, Pu Yi, Stalin & Chiang.

Jozef Stalin
Jozef Stalin (18 december 1878 - 5 maart 1953) was de tweede leider van de Sovjet-Unie, een communistisch land. Stalin kreeg steeds meer macht over de Sovjet-Unie en is hij vijf jaar na Lenins dood de leider hiervan geworden (1929). Hij werd een autocraat. In 1953 stierf hij en was zijn heerschappij afgelopen.

Bron: Wikikids

Leg uit waarom we Stalin een autocraat noemen.

antwoordmodel macht is in handen van een persoon of een kleine groep; grondrechten worden niet beschermd (vrijheid van meningsuiting, pers, demonstratie); oppositie verboden; militaristisch
max punten 3
puntentelling afhankelijk van de overeenkomst met bovenstaande beschrijving en de volgende elementen: onvrijheid, onveiligheid en alleenheerschappij
type vraag toepassen 2 / inzicht
bron eigen werk

Vraag 3b: ... kenmerken van een autocratie noemen (les 1, doel 3)

bewerken

Noem drie kenmerken van een autocratie.

antwoordmodel macht in handen van een persoon; grondrechten niet beschermd; geen vrije pers; oppositie verboden; militaristisch
max punten 3
puntentelling één punt per goed kenmerk
type vraag reproductie
bron eigen werk

Vraag 4: drie vrijheden/rechten van de Nederlandse burgers benoemen en beschrijven. (les 1, doel 4)

bewerken

Vraag 5: een beargumenteerde mening geven over de mate van vrijheid van de Nederlandse burger. (les 1, doel 5)

bewerken

Vraag 6: beschrijven over welk soort ideeën een ideologie gaat (les 2, doel 1)

bewerken

Een ideologie heeft altijd te maken met:

I. waarden en normen
II. verdeling van welvaart
III. verdeling van macht
A I en II
B II en III
C alleen I
D alle drie
antwoordmodel c
max punten 1
puntentelling -
type vraag reproductie
bron eigen werk

Vraag 7: de drie politieke hoofdstromen noemen (les 2, doel 2)

bewerken

Zet drie van de vijf ideologieën in de tabel hieronder.

socialisme, conservatisme, liberalisme, confessionalisme, anarchisme

Gelijkwaardigheid Harmonie Vrijheid
1 2 3
antwoordmodel van links naar rechts: socialisme, confessionalisme, liberalisme
max punten 2
puntentelling minus ½ punt bij onjuiste ideologie of plek
type vraag reproductie
bron eigen werk

Vraag 8a: het verschil uitleggen tussen progressief en conservatief (les 2, doel 3)

bewerken

Welke stellingen zijn juist?

I Progressieve partijen willen de maatschappij veranderen
II Conservatieve partijen zijn voor meer Europese samenwerking
III Conservatief betekent in de politiek vooruitstrevend
IV Het openhouden van kolenmijnen is een progressief standpunt
A I en II zijn juist
B II en IV zijn juist
C alleen I is juist
D alleen III is juist
antwoordmodel C
max punten 1
puntentelling -
type vraag toepassen 2
bron eigen werk
bewerken

Om wat wat voor standpunt gaat het? Links of rechts...

minder geld naar ontwikkelingshulp links rechts
gratis zorgverzekering voor de laagste inkomens links rechts
belastingen moeten omlaag links rechts
meer Europese samenwerking links rechts
invoering van een ‘vettaks’, een belasting op ongezonde producten links rechts
antwoordmodel van boven naar onder: Links, rechts, rechts, links, rechts
max punten 2
puntentelling minus ½ punt per fout antwoord
type vraag toepassen 2
bron eigen werk

Vraag 9: drie verschillende perspectieven geven op vrijheid (les 2, doel 4)

bewerken

Vraag 10: het eigen perspectief op vrijheid beschrijven en beargumenteren (les 2, doel 5)

bewerken

Vraag 11: uitleggen wat de rol van politieke partijen is (les 3, doel 1)

bewerken
 
Greenpeace klimaatmars Madrid 2015

Greenpeace is een milieuorganisatie opgericht in Canada in 1971. Greenpeace voert altijd op een vreedzame manier actie om de milieuproblemen te bestrijden. Greenpeace is actief over de hele wereld. Ze voeren hun acties op de plaats waar het milieu bedreigd wordt.
Greenpeace doet bijvoorbeeld hard zijn best om het kappen van bomen te stoppen. Ze willen dat de regering van tropische landen natuurparken aanlegt waar niet gekapt mag worden. Ze proberen waar bomen gekapt zijn weer andere bomen te planten. Maar het echte regenwoud krijgt Greenpeace niet meer terug. Ook voeren ze actie voor bedreigde diersoorten zoals de panda en de walvis.
Greenpeace is de grootste milieuorganisatie ter wereld.

Bron: Wikikids

Actiegroepen bereiken hun doelen door actie te voeren. Politieke partijen doen dit via het parlement. Twee partijen willen samen gaan regeren. De ene partij wil meer geld aan het openbaar vervoer en parken geven. De andere partij wil juist meer geld aan nieuwe wegen en woningbouw uitgeven.
Wat kunnen de partijen afspreken? Bedenk zelf een compromis.

antwoordmodel bijvoorbeeld door appartementen te bouwen in reeds bestaande panden of investeringen in het OV te combineren met verbetering van de infrastructuur voor wegverkeer buiten de grote steden.
max punten 3
puntentelling afhankelijk van de originaliteit; redenering; beargumentering
type vraag inzicht
bron bewerkt van: Docentenportal Thema’s Maatschappijleer - DH II VMBO KGT Politiek - met asterisk

Vraag 12: het verschil tussen politieke partijen, belangengroepen en actiegroepen beschrijven (les 3, doel 2)

bewerken

Vraag 13: standpunten van VVD, PvdA en CDA benoemen (les 3, doel 3)

bewerken

Vraag 14: benoemen en beschrijven wie er in Nederland veel macht hebben (les 3, doel 4)

bewerken

Vraag 15: een beargumenteerde mening geven over wie de macht heeft in Nederland (les 3, doel 5)

bewerken
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.