Maatschappijleer/Schrijfplan Levensbeschouwing

Schrijfplan

bewerken

Je gaat een tekst schrijven/typen over levensbeschouwing en religie.
Als je het typt, dan doe je dit in een online tekstverwerker.

Volg de stappen/vragen hieronder.
Let ook op spelling, zinsbouw en opmaak en schrijf het helemaal in je eigen woorden.

Naam en datum (3 punten)

bewerken

▢ Schrijf bovenaan de bladzijde je naam en daaronder de datum.

Levensbeschouwing (15 punten) 40-60 woorden

bewerken

▢ Beschrijf in je eigen woorden waarover levensbeschouwing gaat.
▢ Kies minimaal 5 en maximaal 8 woorden uit de tabel hieronder.

▢ gewoonten ▢ gebruiken ▢ rituelen ▢ symbolen
▢ respect ▢ tolerantie ▢ samenleven ▢ eigendom
▢ grondrechten ▢ verschillen ▢ vrijheid ▢ gelijkheid
▢ solidariteit ▢ belangen ▢ waarnemen ▢ beeldvorming

Hindoeïsme (15 punten) 30-45 woorden

bewerken

▢ Beschrijf in je eigen woorden waarover het hindoeisme gaat.
▢ Kies minimaal 3 en maximaal 5 woorden uit de tabel hieronder.

▢ Brahman ▢ goden ▢ Shiva ▢ licht
▢ duisternis ▢ karma ▢ reïncarnatie ▢ koeien
▢ bhindi ▢ Gandhi ▢ tempel ▢ feesten

Boeddhisme (15 punten) 30-45 woorden

bewerken

▢ Beschrijf in je eigen woorden waarover het boeddhisme gaat.
▢ Kies minimaal 3 en maximaal 5 woorden uit de tabel hieronder.

▢ mediteren ▢ geweldloosheid ▢ bezit ▢ lijden
▢ leefregels ▢ karma ▢ reïncarnatie ▢ Dalai Lama
▢ Tibet ▢ vegetariër ▢ vlaggetjes ▢ Siddhartha

Jodendom (15 punten) 30-45 woorden

bewerken

▢ Beschrijf in je eigen woorden waarover het jodendom gaat.
▢ Kies minimaal 3 en maximaal 5 woorden uit de tabel hieronder.

▢ eenvoud ▢ gebeden ▢ vruchtbaarheid ▢ offeren
▢ zondebok ▢ geloofsregels ▢ leefregels ▢ aarde
▢ synagoge ▢ Tenach ▢ Adonai ▢ sjabbat

Christendom (15 punten) 30-45 woorden

bewerken

▢ Beschrijf in je eigen woorden waarover het christendom gaat.
▢ Kies minimaal 3 en maximaal 5 woorden uit de tabel hieronder.

▢ zon ▢ kruisiging ▢ opstanding ▢ oude testament
▢ hemel ▢ doop ▢ reformatie ▢ erfzonde
▢ verlossing ▢ kerst ▢ paus ▢ kerk

Islam (15 punten) 30-45 woorden

bewerken

▢ Beschrijf in je eigen woorden waarover de islam gaat.
▢ Kies minimaal 3 en maximaal 5 woorden uit de tabel hieronder.

▢ Bedevaart ▢ Mekka ▢ Kaäba ▢ offeren
▢ maankalender ▢ vasten ▢ Suikerfeest ▢ Allah
▢ Koran ▢ Mohammed ▢ vijf zuilen ▢ bidden

Spelling en zinsbouw (4 punten)

bewerken

▢ Lees de tekst terug en controleer de spelling en zinsbouw.

Titel en tussenkopjes (3 punten)

bewerken

▢ Schrijf bovenaan de bladzijde een titel (bijvoorbeeld: Levensbeschouwing en religie).
▢ Zet bovenaan de alinea's een tussenkopje (bijvoorbeeld: Levensbeschouwing, Hindoeïsme, boeddhisme enz.).

Beoordeling

bewerken


Onderdeel Commentaar op de verschillende onderdelen Haalbaar Punten
Naam en datum 3
Titel en tussenkopjes 3
Zinsbouw, spelling en opmaak 4
Levensbeschouwing 15
Hindoeïsme 15
Boeddhisme 15
Jodendom 15
Christendom 15
Islam 15
TOTAAL 100

Berekening en beoordeling:

 
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.