Maatschappijleer/Toetsen bij maatschappijleer

InleidingBewerken

Toetsen bij maatschappijleerBewerken

De doelstellingen van maatschappijleer zijn online terug te vinden. Naast kennis, wordt er ook gekeken naar vaardigheden en houding (attitude).

VaardighedenBewerken

Vaardigheden zijn soms lastig te toetsen en beoordelen.

Soorten toetsvragen

 1. begripsvraag (informatie)
 2. selectievraag (informatie)
 3. bewerkingsvraag (informatie)
 4. aanvaardbaarheidsvraag (informatie)
 5. argumentenvraag
 6. standpuntvraag
 7. afwegingsvraag
 8. probleemstellingsvraag (onderzoek)
 9. werkplanvraag (onderzoek)
 10. conclusievraag (onderzoek)

Doel en functies van toetsingBewerken

Toetsing kan een functie van evaluatie worden gezien.

Toetsing geeft:

 1. de leerling inzicht in zijn vorderingen;
 2. docenten informatie over de kwaliteit van hun onderwijs;
 3. scholen handvatten voor selectie en allocatie.

Er kan onderscheid gemaakt worden tussen diagnostische toetsing (formatief) en selectieve toetsing (summatief).

Fasen in het toetsprocesBewerken

 • Doelbepaling
 • Meten
 • Cijfer geven
 • Beslissen

Constructie van toetsenBewerken

Voordat je een toets ontwikkelt, kun je stilstaan bij een aantal vragen. Deze kunnen helpen bij het samenstellen van een goede toets.

Kwaliteitseisen aan toetsenBewerken

 1. betrouwbaarheid (als je het vaker afneemt, krijg je dan hetzelfde resultaat?)
 2. validiteit (meet je wat je wilt weten?)
 3. aanvaardbaarheid
 4. transparantie
 5. objectiviteit
 6. bruikbaarheid (wat, waar en hoe en voor wie? Bijv. taalgebruik)

Soorten toetsvragenBewerken

De vraagvorm hangt af van het toetsdoel.

Gesloten vragenBewerken

Standaardtype meerkeuzevraag
De vraag met twee uitspraken.
De vraag met meer dan twee uitspraken
De herordeningsvraag
De combinatievraag
De waar/niet-waarvraag

Open vragenBewerken

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.