Maatschappijleer/Verzorgingsstaat/Geschiedenis sociale wetgeving

1854 Armenwet
1874 Kinderwetje van Van Houten
1895 Veiligheidswet
1901 leerplichtwet, Ongevallenwet, Eerste Woningwet
1917 Werkloosheidsbesluit
1919 Arbeidswet
1930 Ziektewet
1941 Kinderbijslagwet
1956 Algemene Bijstandswet
1957 Algemene Ouderdomswet
1967 Wet op de Arbeidsongeschiktheids- verzekering
1980 Arbowet
1983 Nederland werd een sociale rechtsstaat en arbeid werd een grondrecht
2006 Invoering verplichte zorgverzekering
2015 Participatiewet
2023 Herinvoering studiefinanciering
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.