Maatschappijleer/Werkstuk naar aanleiding van een lessenserie

De opdracht

bewerken

Maak een werkstuk op basis van een blauw periodeschrift (48 pagina's). Als je zelf een indeling maakt kun je onderstaande formats als leidraad gebruiken voor de afwisseling van geschreven bladzijden met schema's, tekeningen en foto's. Kies één van onderstaande titels, bijvoorbeeld Maatschappijleer en de rechtsstaat. Bespreek de verschillende onderwerpen binnen dit thema zoveel mogelijk in je eigen woorden. Let op:

  • Titelpagina met het onderwerp, naam en datum
  • zinsbouw en spelling
  • gebruik van kopjes en witregels

Voor alle beoordelingscriteria zie Beoordeling aan het einde van dit document.

Lever het geheel aan het einde van de lessenserie in. Mocht dit om wat voor reden dan ook niet lukken, neem dan contact op met de docent.

NB Als je het op de pc maakt, exporteer het dan naar pdf voordat je het inlevert.


Maatschappijleer en de rechtsstaat

bewerken
bladzijde onderwerp [korte toelichting]
1tekenblz Mindmap Maatschappijleer en/of Rechtsstaat
2tekenblz Schema DR PD PS VZS
3 De vier thema’s [Wat leer je bij ML en DR PD PS VZS]
4 Maatschappelijke problemen [MP en veranderingen: plaats, tijd en persoon]
5 De kernbegrippen [dilemma, waarden, normen, belangen, macht en sociale cohesie]
6 Machtsmiddelen [geld, een bepaald beroep, een bepaalde functie, kennis, enz.]
7tekenblz Eigen invulling [of lege bladzijde]
8tekenblz Tekening maatschappelijk probleem
9 Betrouwbaarheid van informatie [bronvermelding, feiten, meningen, hoor en wederhoor]
10 Beeldvorming [communicatie (ruis), manipulatie, propaganda en indoctrinatie]
11 Rechtsstaat [waarom een rechtsstaat?, geschiedenis van de rechtsstaat]
12 Rechtsgebieden [publiekrecht en privaat- of burgerlijk recht]
13tekenblz Schema rechtsgebieden [zie hierboven]
14tekenblz Eigen invulling [of leeg]
15 Uitgangspunten rechtsstaat [trias politica, grondrechten, EVRM, legaliteitsbeginsel]
16 Klassieke en sociale grondrechten (en onafhankelijke rechtspraak)
17 Strafrecht I [rechtshandhaving, rechtsbescherming, geweldsmonopolie]
18 Strafrecht II [misdrijven, overtredingen, misdrijven, criminaliteit]
19tekenblz Tekening (rechtshandhaving of eigen thema)
20tekenblz [leeg] Eigen invulling
21 Strafrecht III [procedure strafproces en opsporingsbevoegdheden politie]
22 De Officier van justitie [openbaar ministerie, seponeren, schikken, vervolgen]
23 De rechter [dagvaarding en soorten strafzittingen]
24 De terechtzitting [opening, telastelegging, onderzoek, requisitoir, pleidooi, enz.]
25 In de rechtszaal [rechtsspraak.nl (In de rechtszaal) of eigen invulling nav bezoek]
26 In de rechtszaal [vervolg]
27 Straffen en strafrechtelijke maatregelen [vrijheidsstraf, taakstraf, geldboete, enz.]
28 Hoger beroep en strafrecht voor minderjarigen [gerechtshof, hoge raad, resocialisatie]
29tekenblz Hoger beroep en cassatie [schema]
30tekenblz Eigen invulling [of leeg]
31 Burgerlijk recht
32 Verloop burgerlijke rechtszaak
33 Uitspraak
34 Kort geding
35tekenblz Eigen inbreng (tekening / collage)
36tekenblz Eigen invulling
37 De macht van het staatshoofd in de VS en China
38 De onafhankelijkheid van Rechters in de VS en China
39 De rechten van verdachten in de VS en China
40 Klassenjustitie en de doodstraf
41tekenblz Schema NL, VS en China
42tekenblz [leeg] Eigen invulling
43 Machtenscheiding vervaagt
44 Opsporingsbevoegdheden uitgebreid
45 Botsende grondrechten
46 Zwaarder straffen?
47tekenblz [leeg] Eigen invulling
48tekenblz [leeg] Eigen invulling

Beoordeling

bewerken
Beoordeling van een werkstuk naar aanleiding van een lessenserie (periodeschrift)
Onderdeel Vereisten Te behalen punten Toegekende punten
Relatie tot onderwerp De teksten en afbeeldingen hebben direct met het onderwerp te maken 10
Inhoud 1 Per les worden ongeveer twee bladzijden uitgewerkt. 10
Inhoud 2 De besproken onderwerpen zijn duidelijk en in eigen woorden besproken. 10
Vorm 1 Het werkstuk heeft een titelpagina met vermelding van naam, onderwerp, vak en datum. 10
Vorm 2 Het werkstuk heeft een inhoudsopgave, inleiding, middenstuk en conclusie (nawoord) 10
Opmaak Er is gebruik gemaakt van kopjes, kleur en witregels. 10
Originaliteit Het werkstuk heeft een eigen stijl. 10
Taal De teksten zijn goed leesbaar; er is gelet op zinsbouw. 10
Spelling Er is gelet op spelling. 10
Compositie De bladspiegel is aantrekkelijk. 10
TOTAAL 100
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.