Magische wetenschap/Elektrische lading

Met een kam een waterstraal buigen bewerken

Benodigdheden bewerken

  • een haarkam
  • een waterkraan

Uitvoering bewerken

Je kunt de aanwezigheid van een elektrische lading op eenvoudige wijze aantonen door met een redelijk schone kam schoon droog haar te kammen (en zodoende de kam elektrisch op te laden) en de kam vervolgens bij een dun straaltje water (mag net niet druppelen) uit de waterkraan te houden. Het waterstraaltje zal door de kam worden aangetrokken en in een boogje gaan stromen.

Verklaring bewerken

Dit komt doordat water enigszins elektrisch geleidend is en lading van dezelfde soort als op de kam zich zover mogelijk van de kam kan verwijderen. Het gedeelte van het waterstraaltje dat zich het dichtst bij de kam bevindt, is nu tegengesteld geladen en wordt door de kam aangetrokken. De aantrekkingskracht tussen de watermoleculen zorgt er verder voor dat de waterstraal toch als een geheel blijft stromen.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.