Meten en onzekerheid/Opgaven

Meten en onzekerheid
Hoofdstukken

Deze opgaven zijn bedoeld om als zelfstudie te werken met het boek. Via het beantwoorden van de opgaven verdiep je je kennis.

Hoofdstuk 1. Onderzoek bewerken

1. Snelheidsmeting bij een oversteekplaats bewerken

In verband met klachten over te hard rijdende auto’s bij een oversteekplaats nabij een winkelcentrum, heeft de gemeente besloten om een onderzoek te doen naar de snelheden ter plaatse. Voordat het onderzoek wordt uitgevoerd, is eerst een meetplan opgesteld. Hierin staat, naast een korte beschrijving van de aanleiding en het doel van het onderzoek dat het onderzoek zal worden uitgevoerd met zo onopvallend mogelijk geplaatste radarapparatuur. Ook staat beschreven wanneer het onderzoek moet plaatsvinden: 3 willekeurige periodes van 2 aaneengesloten uren, overdag maar buiten de spits, ergens in de maanden september en oktober.
a) Wat voor type onderzoek gaat het hier om: observatie-onderzoek, experiment, enquête/interview of modelstudie?
b) Karakteriseer het onderzoek door steeds de juiste te kiezen van de volgende tegenstellingen: fundamenteel versus toegepast onderzoek, theoriegericht versus praktijkgericht onderzoek, beschrijvend versus toetsend onderzoek en kwantitatief versus kwalitatief onderzoek.

Hoofdstuk 2. Het onderzoeksproces bewerken

2. Meetplan bewerken

Bestudeer het meetplan Metingen luchtkwaliteit proeftuin (Hooghwerff & Van Blokland, 2007; zie: [1]) en beantwoord de onderstaande vragen voor beide meetplannen. De vragen zijn gebaseerd op de bovengenoemde aspecten:
a) Wat is het doel van de metingen?
b) Welke variabelen worden gemeten?
c) Welk meetinstrument wordt gebruikt voor welke meetvariabele?
d) Waar wordt gemeten? Wat is de meetopstelling?
e) Wanneer wordt gemeten? Aan welke randvoorwaarden moet zijn voldaan om te kunnen meten?

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.