De methode van model leren of modelleren begint met een rolmodel. De lerende onderzoekt dit rolmodel met name de competenties die hij of zij gaat imiteren. Dat onderzoek kan live gebeuren maar ook via boeken, video's, wiki's en andere bronnen. Het onderzoek gebeurt heel nauwgezet en de kunst is het voor de lerende zijn eigen opvattingen te parkeren. Pas als de lerende het gedrag van het rolmodel zorgvuldig heeft bekeken en erop heeft gereflecteerd, kan hij of zij overgaan tot het exact nabootsen ervan. Het nabootsen zit hem in gedragingen als fysieke houding, taalgebruik, reacties en de inhoud van de communicatie. Als ook dit heel precies lukt, dan gaat de lerende experimenteren met het weghalen van bepaalde gedragingen om te onderzoeken welke belangrijk zijn voor het eigen leerdoel. Dit ontdekken leidt tot bewust leren van de gewenste competenties.

Onderzoekend

bewerken

Het onderzoeken van de reden dat een rolmodel succes boekt, past ook goed bij een lerende met een betekenisgerichte leerstijl ten aanzien van rolmodellen, mits dit het leerdoel is en niet het imiteren.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.