Deze pagina dient voor tests en experimenten met Lua-modules.
Nieuwe functies toevoegen kan en mag altijd, maar laat de bestaande functies aub. intact; daar wordt mischien nog mee getest!local p = {}

function p.y()
 mw.addWarning("test: bold?")
end

function p.x(frame)
 return mw.site.stats.pagesInNamespace(tonumber(frame.args[1]))
end

function p.test(frame)
 local t = {}
 local retval = ""

 local sX = "0, 100, 200, 300"  -- frame.args[1]
 local sY = "0, 100, 50, 300"  -- frame.args[2]

 sX = string.gsub(sX, "%s", "")
 sY = string.gsub(sY, "%s", "")

 tX = p._split(sX, ",") -- p._split() returns een array!
 tY = p._split(sY, ",") 

 for i = 2, #(tX), 1 do -- #(tX) geeft aantal elementen van array tX
 -- {{L|x1=200|y1= 50|x2=400|y2=300}}
 retval = retval .. "{{L" .. "|x1=" .. tX[i-1] .. "|y1=" .. tY[i-1] .. "|x2=" .. tX[i] .. "|y2=" .. tY[i] .. "}}\n"
 end
 return retval
end

function p._split (inputstr, sep) 
-- NB.: -> local!? hoe? -> local function _split (inputstr, sep) !!
-- debug: =p._split("aap noot mies")
 if sep == nil then sep = "%s" end
 local t={}
 for str in string.gmatch(inputstr, "([^"..sep.."]+)") do
 table.insert(t, str)
 end
 return "1: " .. t[1] .. ", 2: " .. t[2] -- 2 of meer parameters verwacht; meer mag, maar die doen niets.
end

function p.echo(frame)
 return frame.args[1]
end

function p.link(frame)         -- {{#Invoke:Zandbak|link|test}} werkt
 return "[[" .. frame.args[1] .. "]]"
end

function p.sjab(frame)         -- {{#Invoke:Zandbak|sjab|test}} werkt NIET
 return "{{" .. frame.args[1] .. "}}"
end

function p.az_anchors(frame)
 local temp = ""
 for i = 65, 90 do
 temp = temp .. "[[#" .. string.char(i) .. "|" .. string.char(i) .. "]]"
 if i < 90 then temp = temp .. " &middot; " end
 end

 for j = 1, 3 do
 if type(frame.args[j]) == "string" then
  temp = temp .. " &middot; [[#" .. frame.args[j] .. "|" .. frame.args[j] .. "]]"
 end
 end

 return temp
end


function p.az_links(frame)
 -- ...
end

function p._err_msg(txt)
 return '<span style="color: #dd3333; font-size: larger; font-weight: bold;">Error: ' .. txt .. '!</span>'
end

return p
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.