Nederlands/Grammatica/Telwoord

Een telwoord (Latijn: numerale, meerv. numeralia) is een woord dat een aantal of rangnummer weergeeft.

  • Hoofdtelwoorden geven een aantal of een nummer weer.
Voorbeelden in het Nederlands: een, twee, drie, vier...
  • Rangtelwoorden geven de rangvolgorde in een rij weer.
Voorbeelden in het Nederlands: eerste, tweede, derde, vierde...

Bepaald en onbepaald bewerken

Telwoorden worden bepaald genoemd als men daaraan kan zien hoeveel het precieze aantal is.

Voorbeelden in het Nederlands: drieëntwintig, achtentachtigste, duizend, miljoenste...

Telwoorden worden onbepaald genoemd als men daaraan niet kan zien wat het precieze aantal is.

Voorbeelden in het Nederlands: veel, weinig, beetje, zoveelste, tigste, enkele...

Zowel bepaalde als onbepaalde telwoorden kunnen voorkomen als rangtelwoord; in "het zoveelste brandje" is zoveelste het rangtelwoord van zoveel.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.