Nederlands/Nog of noch


Twee woorden die hetzelfde uitgesproken worden, maar een verschillende schrijfwijze hebben, hebben eenvoudigweg verschillende betekenissen.

Eerste hulp bij Nederlands
Eerste hulp bij Nederlands
Eerste hulp bij Nederlands
Eerste hulp bij Nederlands


Betekenis
  • Nog betekent meer.
Ik wil nog een boterham. (Ik wil een boterham meer)
  • Noch betekent zoveel als niet dit en niet dat.
Noch vlees noch vis. (Geen vlees en geen vis)
Gebruik van noch

"Noch" komt altijd voor in een opsomming die steeds een negatie inhoudt. Dus met "niet" of "geen" erbij.

Noch vlees noch vis. (geen vlees en geen vis)

De eerste keer kan "noch" weggelaten worden uit de opsomming. Toch weet je dat hij er hoort te staan, omdat hij in het tweede deel staat.

Vlees noch vis. (geen vlees en geen vis)
Meer voorbeelden
  • Hij lust aardappelen noch frieten. (Hij lust geen aardappelen en geen frieten).
  • Ze gaat noch naar huis, noch op vakantie. (Ze gaat niet naar huis en niet op vakantie)
  • Ezels noch paarden zijn blauw. (Ezels en paarden zijn niet blauw -> letterlijk staat er: Geen ezels en geen paarden zijn blauw)
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.