Nederlands/Spelling/Tussen-n

De tussenletter -n- ontstaat na het samenvoegen van twee woorden. Hierbij gelden de volgende regels:

 • Met tussen-n
Eerste hulp bij Nederlands
Eerste hulp bij Nederlands
Eerste hulp bij Nederlands
Eerste hulp bij Nederlands 1. Wanneer het eerste deel van de samenstelling een zelfstandig naamwoord is dat in het enkelvoud eindigt op een toonloze -e (zoals in de) en alleen een meervoud op -n heeft. Er zijn maar weinig van zulke samenstellingen.
  • invalidenparkeerplaats (invalide - invaliden)
  • beklaagdenbank (beklaagde - beklaagden)
 2. Wanneer het eerste deel van de samenstelling een zelfstandig naamwoord is dat in het enkelvoud niet eindigt op een toonloze -e (zoals in de) en een meervoud op -en heeft. Het mag ook nog een ándere meervoudsvorm hebben. Van zulke samenstellingen zijn er heel veel.
  • paardenstaart
  • platenbon
  • krantenlezer
  • eendenei
 3. Wanneer het eerste deel van de samenstelling een zelfstandig naamwoord is dat op een toonloze -e eindigt en dat naar een vrouwelijk persoon verwijst.
  • agentenuniformrokje (agente + uniformrokje)
  • adolescentenbehaatje (adolescente + behaatje)


 • Zonder tussen-n, met -e-
 1. Wanneer het eerste deel van de samenstelling een zelfstandig naamwoord is dat ten eerste in het enkelvoud eindigt op een toonloze -e (zoals in de) en ten tweede een dubbel meervoud heeft op -n én -s, schrijven we geen tussen-n.
  • groentesoep (groenten / groentes)
  • gedachtewisseling (gedachten / gedachtes)
 2. Wanneer het eerste deel van de samenstelling een persoon of een zaak is waar er maar een van is. Het betreft een gering aantal samenstellingen.
  • Koninginnedag
  • maneschijn
  • zonnebril
 3. Bepaalde uitdrukkingen waarin de originele betekenis verloren is gegaan (we noemen dit versteende uitdrukkingen).
  • apekool (larie, dit heeft niets te maken met een kool die door apen gegeten wordt)Merk echter op: als het eerste deel van de samenstelling een werkwoord is, staat er nooit een tussen-n:

 • karnemelk (karnen + melk)
 • liegebeest (liegen + beest)
Wikipedia
Deze pagina is vrijgegeven onder de GNU Free Documentation License (GFDL) en nog niet onder CC-BY-SA. Klik hier voor meer informatie.
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.