Netwerkbeheer/Werken met dit boek/Onderwerpen

Dit boek gaat mogelijk de volgende onderwerpen bevatten (de onderwerpen worden nog per deelonderwerp uitgewerkt):

Basisbegrippen bewerken

Virtualisatie bewerken

Niveau: 3

 • Concrete ervaringen opdoen met hardware virtualisatie
  • emulatie
  • volledige virtualisatie
  • gedeeltelijke vritualisatie
  • paravritualisatie.
 • Toepassingen van virtualisatie kunnen noemen.
 • Verschillende netwerkinstellingen (bridged, host only, NAT, geen netwerk) kunnen gebruiken.
 • Een tekening kunnen maken

TCP/IP bewerken

Niveau: 3

 • 5 lagen, met name 3 t/m 5.
 • Voorbeelden kunnen noemen van protocollen in elke laag.
 • IP-adressen kunnen configureren
 • Weten wat TCP-poorten zijn.

Bestandsbeheer bewerken

Schijfbeheer (RAID) bewerken

 • RAID 0, 1, 5 en 10 snappen
 • Een array kunnen configureren
 • Partitionering van een server

Fileserver bewerken

Niveau: 3

 • Enkele fileserverprotocollen kunnen noemen: FTP, SMB, NFS
 • Een fileserver kunnen inrichten
 • Gebruikers rechten toekennen

IP adressen beheren bewerken

DNS bewerken

Niveau: 3

 • Het begrip DNS kennen.
 • Weten wat domeinnamen zijn en hoe deze werken op het internet.
 • De resource records kennen (A, AAAA, MX, NS, etc)
 • Een deel van de DNS overschrijven.
 • Een server in een bestaande DNS kunnen registeren met A en MX.
 • Met welk gereedschap je een DNS kunt raadplegen.

Niveau: 4

 • Een simpele DNS server inrichten.

DHCP bewerken

Niveau: 3

 • Het begrip DHCP kennen en de belangrijkste netwerkinstellingen kunnen noemen.
 • Voor- en nadelen van DHCP kunnen noemen.
 • Een DHCP server opzetten.
 • Clients volgens DHCP beheren
 • Static leases maken.

e-Mail bewerken

Niveau: 4

 • Een eMail-server installeren en configureren
 • Een A record in een DNS registeren
 • Verschillende eMailprotocollen gebruiken (POP3, SMTP, IMAP)

Veiligheid bewerken

Niveau: 4

 • Basis security

Firewall bewerken

Niveau: 4

 • Verschillende typen firewalls kunnen instellen
  • Netwerklaag and packet filters
  • Applicatielaag
  • Proxies
  • Network address translation
  • Port forwarding

Niveau: 3

 • Verschillende firewall
 • Hardware vs software firewall

Besturingssystemen bewerken

Algemeen bewerken

Niveau: 3

 • Werken met de Commandline
  • Basiscommando's kunnen hanteren
  • Parameters kunnen gebruiken
  • Help bij commando's kunnen opvragen
 • Remote management
  • RDP
  • Microsoft Management Console

Niveau: 4

 • SSH / Telnet

Niveau: 4

 • Processmanagement (in een besturingssysteem)

Clients bewerken

Niveau: 3

 • Client besturingssystemen in een netwerk
 • Client management

Niveau: 4

 • Thin Clients kunnen inrichten
 • Imaging
 • Applicaties uitrollen in een netwerk (bv met msi)

Servers bewerken

Niveau: 3

 • Een server besturingssystemen kunnen installeren en configuren: Windows Server, Linux Server

Niveau: 4

 • Basis scripting voor logon scripts en standaard beheertaken

Services bewerken

Niveau: 3

 • Webserver
 • Databaseserver

Niveau: 4

 • Printer management
 • Alle services die rondzwerven in deze pagina hier invoegen

Netwerkbeheer in het klein bewerken

Bekabeling/netwerk managament bewerken

Niveau: 3

 • Een patchkast inrichten volgens normen.
 • Walloutlet bekabelen.
 • LSA-panelen monteren.
 • Een patch aanbrengen met een zelfgemaakte kabel
 • Netwerktekening maken van de bekabeling en deze documentateren

Netwerkbeheer in het groot bewerken

Green IT bewerken

Niveau: 4

 • Richtlijnen vanuit de industrie en overheid kunnen noemen
 • Weten welke levelsloop hardware heeft en hoe deze gerecycled moet worden
 • Welke invloed software heeft op het milieu (algorithmische effientie, waar je hardware plaatst, virtualisatie en terminal services)
 • Power management
 • Energiegebruik: efficientie en broeikasgassen

Datacenter bewerken

Niveau: 4

Weten hoe een datacenter ontworpen is:

 • Klimaatbeheersing
 • Stroomvoorziening
 • Laag-spanningskabels routering (o.a. patchen)
 • Brandbescherming
 • Veiligheid

Nog indelen bewerken

 • VPN/RAS (niveau: 4)
 • Peer-to-peer (niveau: 3)
  • VoIP gatway opzetten (niveau: 4)
  • VoIP telefoons aansluiten (niveau: 4)
  • SMB (niveau: 3)
  • Bittorrent (niveau: 4)
  • Cloud computing (niveau: 4)
  • Chat clients (niveau: 3)
  • Bluetooth (niveau: 3)
 • Usermanagement (active directory, novell, ldap, etc) (niveau: 3)
 • Disaster recovery (niveau: 4)
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.