Noors/Getallen en tijd

Tot en met tienBewerken

De getallen 1 t/m 10 zijn als volgt:

nul null
één en/ett
twee to
drie tre
vier fire
vijf fem
zes seks
zeven sju/syv
acht åtte
negen ni
tien ti

Tien tot en met twintigBewerken

tien ti
elf elleve
twaalf tolv
dertien tretten
viertien fjorten
vijftien femten
zestien seksten
zeventien sytten
achttien atten
negentien nitten
twintig tjue/tyve


Tot en met honderdBewerken

tien ti
twintig tjue/tyve
dertig tretti
veertig førti
vijftig femti
zestig seksti
zeventig sytti
tachtig åtti
negentig nitti
honderd hundre
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.