Noors/Verdere grammatica2

Persoonlijke voornaamwoorden

bewerken

Het Noors kent de volgende persoonlijke voornaamwoorden:

Persoonlijke voornaamwoorden
ik jeg mij meg
jij du jou deg
hij han hem ham
zij hun haar henne
het det het det
u De u Dem
wij vi ons oss
jullie dere jullie deres
zij (ze) de hun (hen) dem
u De u Dem

Bezittelijke voornaamwoorden

bewerken

Bezittelijke voornaamwoorden richten zich in het Noors in hun vorm op het woord waar ze bij horen. Ook staan ze vaak achter het woord waar ze bij horen, niet ervoor.

Het is dus bijvoorbeeld sønnen min (mijn zoon), ook al zegt de moeder het. Alleen als de nadruk moet worden gelegd op jouw, mijn, enz., wordt het bezittelijk voornaamwoord ervoor geplaatst.

Nederlands mannelijk vrouwelijk onzijdig meervoud
mijn min mi mitt mine
jouw din di ditt dine
zijn sin/hans si/hans sitt/hans sine/hans
haar sin/hennes si/hennes sitt/hennes sine/hennes
ons vår vår vårt våre
jullie deres deres deres deres
hun sin/deres si/deres sitt/deres sine/deres
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.