Ondernemingsplan/Haalbaarheidsonderzoek

Het haalbaarheidsonderzoek heeft overlap met het ondernemingsplan. Het zwaartepunt ligt echter bij het beoordelen van de financiële haalbaarheid. Het haalbaarheidsonderzoek wordt vaak gedaan door een onafhankelijk haalbaarheidsadviesbureau. Met als doel: het beoordelen van de haalbaarheid van het ondernemingsplan. Een haalbaarheidsonderzoek is vaak verplicht bij het aanvragen van een borgstellingskrediet. Ook bij andere financieringen kan de bank om een haalbaarheidsonderzoek vragen. Andere mogelijkheden (lees: goedkopere oplossingen en minder uitgebreid) zijn een:

haalbaarheidsverklaring, haalbaarheidsadvies of haalbaarheidsscan.

Vaak worden in het haalbaarheidsonderzoek drie pijlers uitgewerkt:

1. De ondernemer en de organisatie: Hier wordt antwoord gegeven op vragen als: wat zijn de hoofdlijnen van de plannen? Hoe ziet de organisatie eruit? Heeft de ondernemer voldoende kwaliteiten om de onderneming tot een succes te maken? Wat is de financiële positie in de voorgaande jaren? Heeft de ondernemer ervaring in de branche?

2. Marktverkenning: In dit deel worden de trends en ontwikkelingen in de branche beschreven, het verzorgingsgebied, de beoogde doelgroep, de vraag naar het product, consumentenbestedingen, de concurrentieanalyse en de SWOT analyse.

3. Financiën: Hierin wordt aandacht besteed aan de exploitatiebegroting van de eerste drie jaar, de omzetverwachting, het winstperspectief, de cashflow, de breakeven omzet en de terugverdientijd van de investering. De belangrijkste vraag is of de ondernemer in staat is de rentelasten te dragen en de leningen af te lossen binnen de gestelde aflossingstermijn en of er voldoende inkomen overblijft voor de ondernemer.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.