Onderwijs in relatie tot P2P/Batchproces

← Basisinkomen Onderwijs in relatie tot P2P Bitcoin →

Batchproces is een productiewijze waarbij telkens een afgeronde partij of hoeveelheid van een product – een batch genaamd – wordt gefabriceerd (Bauwens & Lievens, 2013, p.190). De letterlijke vertaling van batch is 'partij'. Batchprocessen worden in de industrie toegepast om producten te fabriceren die helemaal niet of moeilijk met een continu proces te vervaardigen zijn. In ICT worden batchprocessen gebruikt om heel veel gegevens in één keer te verwerken (Batchproces, 2013).


Batchproces en P2P bewerken

De term ‘batchproces’ komt voor in het hoofdstuk over de politiek van peer-to-peer, waarbij het systeem van representatieve democratie beschreven wordt als een batchproces (Bauwens & Lievens, 2013, p.116).

Bij representatieve democratie kiest de bevolking om de vijf jaar enkele vertegenwoordigers, die het bestuur mogen uitvoeren. Dit heeft als doel om compromissen tot stand te brengen tussen de verschillende maatschappelijke groepen die andere, al dan niet tegenstrijdige, visies en belangen hebben. Er wordt rekening gehouden met de minderheden en de macht verschuift elke vijf jaar. Op die manier wordt vermeden dat er één bepaalde persoon heerst (Representatieve democratie, 2014).

Een politieke partij wordt vergeleken met een batch, een afgeronde partij van een product. Elke vijf jaar wordt een politieke partij verkozen, waarna er geen inspraak meer is tot de volgende stemming. Het is een batch die telkens opnieuw opgestart moet worden en een definitief einde kent. In dit geval is een batchproces een politieke partij die vijf jaar aan de macht is, waarbij de politieke partij de batch vormt van het batchproces. Er wordt gestemd op de persoon of partij die men 20% vertrouwt in plaats van op degene waar men slechts 10% vertrouwen in heeft. Elk heeft zijn eigen persoonlijkheid, voorkeur en belang, maar in de politiek moet men al deze dingen bundelen in de keuze voor slechts één persoon of partij waar men maar 20% achterstaat. (Bauwens & Lievens, 2013, p.116). Deze democratie is een bot instrument omdat een bepaalde partij waar men zich slechts gedeeltelijk kan in vinden, vijf jaar lang aan de macht kan blijven en men er verder geen inspraak in heeft. Er zijn veel flexibelere representatiesystemen nodig (Bauwens & Lievens, 2013, p.116).

De representatieve democratie moet niet afgeschaft worden maar net verrijken als een systeem dat enorm veel keuzes laat. Iedereen regeert samen omdat elke pion ergens toe bijdraagt vanuit zijn eigen intrinsieke motivatie. Men kan zelf kiezen wat men inbrengt en wanneer. Het individu moet nu niet meer al zijn belangen en voorkeuren samenbundelen om te kiezen voor een batch, maar heeft oneindig veel keuze waaraan hij/zij kan meewerken afhankelijk van zijn persoonlijkheid. Peer-to-peer technologie kan een evenwicht bieden door de participatieve democratie te stimuleren. Deze regeringsvorm wil alle burgers het recht geven op inspraak, waarbij de nadruk ligt op een brede participatie van deelnemers in de richtinggeving en werking van politieke systemen. Burgers kunnen dus door intrinsieke motivatie gestimuleerd worden om hun eigen stem te laten horen en niet te moeten kiezen voor een welbepaalde partij die maar deels past bij hun eigen persoonlijkheid (Participatiedemocratie, 2014).

In dit geval is een bepaald experiment zoals liquid feedback een goed voorbeeld, die onder andere gebruikt wordt door de Duitse Piratenpartij. Liquid feedback is een vrije software voor het bepalen van politieke standpunten en het nemen van politieke beslissingen, waarbij de grenzen tussen representatieve en directe democratie vervagen. Deelnemers kunnen online discuteren en als de belangstelling voor een zeker onderwerp een bepaalde drempel overschrijdt, komt het in een beslissingsfase terecht. De deelnemers kunnen hun stem zelf uitbrengen of overdragen aan iemand die ze vertrouwen als deskundige in de betrokken materie. Het is een ‘vloeibare’ vorm van democratie (Bauwens & Lievens, 2013, p 115). Het systeem helpt groepen zoals verenigingen of organisaties, al dan niet politiek om beslissingen te nemen zonder de beperkingen van een traditioneel internetforum. Het doel is hier om een zo accuraat mogelijke weergave van de adviezen van de leden van de groep te houden zonder dat dit verstoord wordt door sociale hiërarchieën. Elk individu wordt aangemoedigd om zijn eigen initiatieven binnen de gestelde beperkingen te bevorderen (LiquidFeedback, 2014).

Voorbeeld bewerken

In een bakkerij produceert men dagelijks een assortiment van broden en koeken. Per soort product dient de bakker een nieuw proces op te starten. Dit vergt veel werk aangezien voor elk product eerst alles moet klaargezet worden en vervolgens na de productie alles moet opgeruimd worden om erna een nieuw batchproces te starten. Concreet is één batchproces hier het proces van bijvoorbeeld het maken van croissants, waarbij de croissants de batchen van het proces zijn (= een afgeronde hoeveelheid van een product). Daarna start men een nieuw proces op om bijvoorbeeld eclairs te maken, en zo doet men dit voor elk product van het assortiment.

Een batchproces wordt ook gebruikt bij het produceren van sportschoenen. Er is een wijd aanbod waarvoor per sporttak telkens een ander batchproces nodig is. Tennisschoenen vergen bijvoorbeeld een ander productieproces dan loopschoenen. De sportschoenen zijn hier de batch van het proces.

Bij het kleuren van stoffen worden er ook batchprocessen gebruikt. Per serie stoffen wordt er één verfbad gebruikt. Per nieuw verfbad wordt er een nieuw proces opgestart, waarbij een aantal stoffen een specifiek batchproces ondergaan.

Om farmaceutische bestanddelen te maken, wordt er ook gebruik gemaakt van een batchproces, wat nodig is om het proces optimaal te regelen en te beheersen teneinde verstoringen tijdens de vervaardiging maximaal te kunnen vermijden.

Het zuiveren van water verloopt ook via batchprocessen. Een bassin wordt gevuld met afvalwater, micro-organismen maken het schoon en zinken naar de bodem. Het gezuiverde water wordt afgepompt en een nieuwe ronde kan beginnen. Hier is elke ronde een batchproces; het gezuiverde water is de batch.

Een voorbeeld van batchprocessen in de ICT is het verwerken van grote klantdata. Het verwerken van ontvangsten, betalingen, boekhouding bijhouden,... gebeurt allemaal via batchprocessen. Alle gegevens worden in één keer door één dergelijk batchproces gestuurd, wat ertoe bijdraagt om grote klantdata op een hoogst efficiënte wijze te kunnen afhandelen. De klantdata worden hier gezien als de batch.

Theoretische duiding bewerken

Een batchproces is een productiewijze in de industrie waarbij telkens een afgeronde partij of hoeveelheid van een product – een batch genaamd – stap voor stap wordt gecreëerd over een reeks van werkstations. Op die manier worden er verschillende fabricaten geproduceerd binnen een batchproces. Een batchproces is naast eenmalige productie en continu vervaardiging één van de drie bestaande creatiemethodes (Bauwens & Lievens, 2014; Batchproduction, 2014).

Men treft batchproductie onder andere aan in bakkerijen, productie van sportschoenen, ontwikkeling van farmaceutische bestanddelen, zuiveren van water en kleuren van stoffen. Bij de creatie van deze producten dient telkens een nieuw proces te worden opgestart om een afgeronde partij te bekomen. In het geval van bakkerijen zijn verschillende batchprocessen vereist om tot een assortiment producten te bekomen. Voor de verdere verduidelijking van de andere voorbeelden zie rubriek voorbeeld (Batchproduction, 2014).

Er zijn verschillende voor- en nadelen van een batchproces. Een batchproces kan de kosten van het opzetten van de machines verlagen omdat één enkele productielijn wordt gebruikt om verschillende producten te vervaardigen. Het gebruiken van batchprocessen kan handig zijn voor kleine bedrijven die het zich niet kunnen veroorloven om een continu productie op te starten. Productie met batchprocessen is ook nuttig voor ondernemingen die seizoensgebonden artikelen fabriceren of voor de vervaardiging van producten waarbij het moeilijk is om vooraf de vraag naar aanbod te voorspellen of wanneer een proef nodig is vooraleer de eigenlijke productie begint of bij het vervaardigen van producten met hoge winstmarge. Batchprocessen hebben ook een groot nadeel. Ze zijn inefficiënt omdat de machines moeten stilgelegd worden, opnieuw geconfigureerd worden en de uitvoer getest moet worden voor een nieuwe partij kan worden geproduceerd. Deze tijd tussen batchprocessen staat bekend als downtime. De tijd tussen opeenvolgende partijen staat bekend als cyclustijd (Batchproduction, 2014).

Batchprocessen komen ook voor in de ICT-wereld. Daar worden ze aanzien als de allereerste ICT-processen, die tot op heden nog steeds tot de belangrijkste behoren. Ze zijn ideaal voor het geautomatiseerd verwerken van grote hoeveelheden data. Grote bedrijven en organisaties maken hier veel gebruik van voor het afhandelen van hun financiële administratie (Batch is nog steeds slagader grote organisaties, 2013).

Sommige processen zijn batchprocessen maar met kenmerken van continu processen. Dit ziet men in de productie waarbij een stroom van ongeveer identieke producten via een lopende band aan een aantal processen onderworpen wordt of in een tunnel een proces ondergaan (Batchproces, 2014).

Continu proces is de productie van grote hoeveelheden gestandaardiseerde producten. Het is een proces waarbij de vervaardiging continu, zonder onderbreking, verloopt. Ingrediënten stromen door een reactievat waarvan de procesparameters optimaal zijn ingesteld. Na de opstart van een eenmalig proces, kan de productie continu plaatsvinden. De ingrediënten worden continu aangevoerd en het product continu afgevoerd. Elk artikel heeft de gewenste eigenschappen nadat dit het reactievat doorlopen heeft (Continu proces, 2014). Dit proces wordt toegepast om hoeveelheden van dezelfde productie te vervaardigen zonder onderbreking.

Continu proces heeft ook enkele voor- en nadelen. Het continu proces is kapitaal- en energie-intensief omdat het gebruik maakt van veel machines. Dit heeft als gevolg dat er enige zekerheid moet zijn omtrent de slaagkans van een product om winstgevend te zijn. Er zijn weinig medewerkers nodig waardoor de arbeids- en operatiekosten laag zijn. De kostprijs wordt door dit productieproces ook heel laag (Productieproces, 2014).

Er kan hierbij eveneens verwezen worden naar het liquid feedback systeem, waarbij deelnemers continu hun inbreng kunnen geven in deze vrije software. Bij voldoende belangstelling van een ingezonden voorstel kan dit in een beslissingsfase terechtkomen waarop deze deelnemers zelf kunnen stemmen of hun stem overdragen op vertrouwenspersonen. Het stemgebeuren is hier niet meer om de vijf jaar maar een continuproces (LiquidFeedback, 2014).

Externe links bewerken

Meer informatie over een productieproces:https://nl.wikipedia.org/wiki/Productieproces

Meer informatie over een batchproces:https://nl.wikipedia.org/wiki/Batchproces

Meer informatie over het gebruik van batch- en continu proces met een concreet voorbeeld:https://www.hyfoma.com/nl/content/voedingsmiddelen-branches-processing-bereiding-productie/olie-vet-margarine-sauzen/mayonaise/

Meer informatie over een continu proces:https://nl.wikipedia.org/wiki/Continu_proces

Meer informatie over batchprocessen in de ICT:https://www.computable.nl/artikel/opinie/datamanagement/4661254/4445906/batch-is-nog-steeds-slagader-grote-organisaties.html

Meer informatie over representatieve democratie:https://nl.wikipedia.org/wiki/Representatieve_democratie

Meer informatie over het LiquidFeedback systeem:https://liquidfeedback.org/

Referenties bewerken

Bauwens, M., & Lievens, J. (2013). Alfabetische woorden- en namenlijst. De wereld redden: met peer-to-peer naar een postkapitalistische samenleving. Antwerpen, Belgium: Houtekiet.

Bauwens, M., & Lievens, J. (2013). De economie van peer-to-peer. De wereld redden: met peer-to-peer naar een postkapitalistische samenleving. (pp. 79-130) Antwerpen, Belgium: Houtekiet.

Dew P. (2013). Batch is nog steeds slagader grote organisaties. Retrieved 12 november 2014 from https://www.computable.nl/artikel/opinie/datamanagement/4661254/4445906/batch-is-nog-steeds-slagader-grote-organisaties.html

Gins, G. (n.d.). Geavanceerde modelgebaseerde regeling van (bio)chemische batchprocessen. Retrieved from https://wms.cs.kuleuven.be/cs/studenten/webpaginasvandeopleidingen/master-wit/masterproef/masterproefonderwerpen/onderwerpen-2012_2013/24-vanimpe-geavanceerde-modelgebaseerde-regeling.pdf

Hyfoma (updated 2012). Mayonaise en dressings: voedingsmiddelen, processing en bereiding. Retrieved 20 november 2014 from https://www.hyfoma.com/nl/content/voedingsmiddelen-branches-processing-bereiding-productie/olie-vet-margarine-sauzen/mayonaise/

LiquidFeedback. (n.d.). Liquidfeedbacksysteem is more than liquid democracy. Retrieved from https://liquidfeedback.org/

Nederlandse Encyclopedie. (n.d.). Batchproces. Retrieved from https://www.encyclo.nl/begrip/batchproces

Nederlandse Encyclopedie. (n.d.). Continu proces. Retrieved from https://www.encyclo.nl/begrip/continuproces

P2Pfoundation. (n.d.). Democracy. Retrieved from https://p2pfoundation.net/Democracy

P2Pfoundation. (n.d.). Representative Democracy. Retrieved from https://p2pfoundation.net/Representative_Democracy

Van Wayenburg, B. (2008) Harde korrels ruimen afval beter op. Technologisch toptalent. Retrieved from https://www.kennislink.nl/publicaties/harde-korrels-ruimen-afval-beter-op

Verhoeven, F. (2008). Smaak maken: inleiding in de voedingstechnologie. Den Haag, Germany: De Haagse Hogeschool. Retrieved from https://betavak-nlt.nl/downloads/h021/h021_Smaak_maken_lln_ev_280309.pdf/

Wikipedia. (2013) Batchproces. Retrieved 20 November 2014 from https://nl.wikipedia.org/wiki/Batchproces

Wikipedia. (2014) Batch Production. Retrieved 12 December 2014 from https://en.wikipedia.org/wiki/Batch_production

Wikipedia (2013) Continu proces. Retrieved 20 November 2014 from https://nl.wikipedia.org/wiki/Continu proces

Wikipedia (2014) Liquidfeedback. Retrieved 12 December 2014 from https://en.wikipedia.org/wiki/LiquidFeedback

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.