Onderwijs in relatie tot P2P/Kernconcepten/Participatieve wetgeving

Voor de definitie van participatieve wetgeving, is het concept opgesplitst, in enerzijds ‘participatie’ en anderzijds ‘wetgeving’. Definitie volgens Van Dale (2014). - ‘Participatie’: Het hebben van aandeel in iets; deelname - ‘Wetgeving’: het uitvaardigen van wetten, de wetten. Samenvattend is de definitie van participatieve wetgeving, dat er wetten zijn die voorschrijven dat en hoe de burgers deel mogen nemen in de samenleving. Dit betekent onder anderen dat burgers betrokken worden bij het opstellen van beleidzaken, wetten en regels die betrekking op hen hebben. Deze beleidszaken, wetten en regels kunnen betrekking hebben op het werk van de burgers of op projecten waaraan zij deelnemen.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.