Onderwijs in relatie tot P2P/Provinciale groendomeinen regio Antwerpen

← Natuurgidsen Onderwijs in relatie tot P2P VSKO - DVT →

'Websites van de provinciale groendomeinen regio Antwerpen:

http://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dvt/vrieselhof.html

http://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dvt/rivierenhof.html

http://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dvt/kesselse-heide.html

http://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dvt/hof-van-leysen.html


Waar staan wij voor? Hoe, waar en waarom speelt duurzaamheid en educatie een rol? bewerken

Als Provincie Antwerpen bouwen wij mee aan een duurzame en sociale samenleving waarin natuur verankerd is. De 12 groendomeinen zijn hét visitekaartje van de provincie Antwerpen. Het zijn stuk voor stuk bijzondere groene plekjes die je alleen al met hun natuurlijke rijkdommen charmeren. Dagelijks komen vele duizenden bezoekers in de Antwerpse provinciale groendomeinen zuurstof en energie bijtanken. Naast rust en groen bieden we kwaliteitsvolle natuureducatie, stijlvolle evenementen… en ook voor cultuur zetten de groendomeinen hun poorten open. De domeinen binnen de Provinciale groendomeinen regio Antwerpen zijn Rivierenhof in Deurne, Vrieselhof in Oelegem, Kesselse heide in Kessel en Hof van Leysen in het centrum van Antwerpen. De andere groendomeinen vallen onder regio Kempen en regio Mechelen die een gelijkaardige educatieve werking aanbieden. De Provincie Antwerpen zorgt met beleid en aanpak voor een verduurzaming van de samenleving. Met ons provinciaal NME/EDO-beleid (NME = Natuur en Milieu Educatie, EDO = Educatie voor Duurzame Ontwikkeling) en -aanbod spelen we hierop in en willen we duurzame attitudes en competenties ontwikkelen bij elke burger.

5 engagementen waar we in het NME/EDO-netwerk samen aan werken

  1. We streven naar een kwaliteitsvol pedagogisch aanbod.
  2. We werken samen over de diensten heen (materialen, aanbod).
  3. We zijn duurzaam in alle aspecten en nemen onze voorbeeldfunctie op.
  4. We maken deel uit van het netwerk, we kennen de partners en kunnen naar elkaar doorverwijzen.
  5. We investeren in het netwerk en nemen onze rol erin op.

Om dit te bereiken maken ze een gezamenlijk eigentijds en kwalitatief aanbod waarbij nieuwe pedagogische inzichten en de principes van NME en EDO geïmplementeerd zijn. Bezoekers worden gestimuleerd om te denken over en werken aan een leefbare wereld, nu en in de toekomst, voor onszelf en voor anderen, hier en elders op de planeet. Door de natuur te beleven met hoofd, hart en handen zullen de kinderen zich meer verantwoordelijk voelen voor hun natuurlijke omgeving en het belang inzien van natuur- en milieubehoud. Door deze principes van Natuureducatie toe te passen bij de groendomeinen spelen wij in op de eindtermen van het onderwijs en dit voor zowel vakgebonden als vakoverschrijdende materie.

Met wie en voor wie werken wij? bewerken

Doorheen de tijd ontstonden bovenlokale bezoekers- en NME-centra in het beleidsdomein leefmilieu en dit vanuit diverse initiatieven. In 2011 werden deze centra gebundeld op één niveau (het provinciale) met als opdracht NME aan te bieden, gericht op én het onderwijs en op de diverse doelgroepen toerisme en gezinnen. Dit netwerk met verschillende werkgroepen werkt complementair aan en nauw samen met de onmisbare lokale NME-initiatieven vanuit de gemeenten.” Provincie Antwerpen voorziet natuur- en milieueducatie en educatie voor duurzame ontwikkeling voor diverse doelgroepen zoals scholen, groepen, individuelen en gezinnen. Voor elke doelgroep is er een specifiek aanbod uitgewerkt.

Aanbod provinciale groendomeinen regio Antwerpen (zie ook websites):

1. Voor scholen

1.1. Basisonderwijs

1.1.1. herfst- en lentewandelingen met een gids (aangepast aan leeftijd)

1.1.2. zelfdoepakket (aangepast aan leeftijd en seizoen)

1.1.3. kleuterkoffer

1.1.4. ontdek de kinderboerderij

1.1.5. vertellen en verhalen in het sprookjeshuis

1.1.6. midden in de moestuin

1.2. Secundair onderwijs

1.2.1. uitleen veldkoffers

2. Voor groepen, gezinnen en individuelen

2.1. vastgelegde wandelingen met thema’s zoals kruiden, paddestoelen, vleermuizen, avond in het bos, bomen olv een domeinwachter of externe partij zoals vmpa

2.2. wandelingen op aanvraag

2.3. workshop rozen snoeien

2.4. sprookjes op zondag

2.5. bezoek aan de kinderboerderij

2.6. zelfdoepakketten zoals kraaltjeswandeling, dobbelsteenspel, tjakkie-gezinnen

2.7. wandelbrochures

2.8. speelplekken

2.9. vrijwilligerswerking

2.10. op stap met de boswachter (roefeldag)

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.