Onderwijs in relatie tot P2P/Werkingsprincipe 3 - Macht

Algemeen: wees bewust dat macht overal aanwezig is en dus ook speelt in peer-to-peer.

In klassieke praktijken is er duidelijk sprake van macht. In peer-to-peer kan deze macht minder zichtbaar zijn, maar is nooit volledig verdwenen.


1. Zorg ervoor dat er geen sprake is van absolute koppeling tussen persoon en coördinatie- of machtsfunctie.

Een persoon kan nooit samenvallen met een functie aangezien in een peer-to-peer praktijk iedereen in principe elke coördinatie- of machtsfunctie kan uitoefenen. Daardoor kan een kleine selectie van personen de macht niet opeisen omdat deze verdeeld wordt onder de peers. Bijvoorbeeld: in het … project (aanvullen over rolwisseling)


2. Zorg ervoor dat de relaties tussen peers in samenwerkingsafspraken worden gegoten die steeds opnieuw in vraag worden gesteld.

Omdat macht en sturing vaak onopgemerkt en subtiel voorkomen, is het beter om bepaalde afspraken rond samenwerking op te stellen om machtsmisbruik te voorkomen. Belangrijk hierbij is dat deze afspraken steeds opnieuw kunnen herdacht en besproken worden aangezien de situatie en dus de bijhorende machtsprocessen kunnen veranderen.


3. Macht kan niet zomaar opgeëist worden, maar moet verdiend worden o.b.v. bijdragen.

Het is mogelijk om macht te verkrijgen, met de voorwaarde dat dit op een democratische manier tot stand komt. Iedereen moet achter deze keuze staan. Men zal iemand macht toewijzen o.b.v. kenmerken zoals vertrouwen, expertise, technische kennis e.d.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.