Onderwijstechnologie/Voorbeelden onderwijstechnologische realisaties/Rapport LIO 1 2012-2013

Rapport: Xerte Online toolkits

bewerken

Groepsleden

bewerken
  • Marieke Buffel
  • July De Wilde
  • Goedele Vankerkhoven
  • Bart Geeraerts
  • Alian Saks (Alain is wegens tijdsgebrek uit het project gestapt.)
  • Elien Heselmans

Wij zijn allen LIO-studenten. Hierdoor zijn wij een zeer heterogene groep. Enkele groepsleden onderwijzen taalvakken en anderen wiskunde/wetenschappen.

Keuze onderwerp

bewerken

In eerste instantie dachten we erover een parcours uit te stippelen waarbij we gebruik konden maken van smartphones, tablets en QR-codes. Mogelijke onderwerpen waren een wandeling door Parijs (Bart is met zijn leerlingen naar Parijs geweest) of een parcours door Brussel / België waar onder quizvorm de algemene kennis van (beginnende) leerkrachten werd opgekrikt. Dit laatste voorstel kwam er vooral onder invloed van de heisa rond de resultaten van het onderzoek waaruit bleek dat de algemene kennis van toekomstige Vlaamse leerkrachten te wensen overlaat.

Tijdens één van de eerste lessen vermelde prof. Questier dat er een alternatief is op eXe, namelijk Xerte, ontwikkeld door University of Notthigham. Dit werd verder besproken op een informeel contact tussen Goedele, Alain en Bart. Vooral Alain heeft hier als eerste informatie over gezocht en ons aangespoord tot overleg. Xerte leek ons interessant: niemand was vertrouwd met de software en de demo waarin heel wat tools werden toegelicht was veelbelovend.

Gebruikte technologieën

bewerken

Het overleg gebeurde voornamelijk via e-mail. Het forum werd ook gebruikt maar dan vooral om prof. Questier en zijn assistent Bruno Van Bogaert op de hoogte te houden van onze vorderingen en om vragen te stellen. Een nadeel van het forum vonden wij dat we niet konden instellen dat we automatisch werden geïnformeerd als er iemand iets had gepost. Het is voor ons een stuk efficiënter gebleken om de meeste zaken via mail te bespreken.

Om van elkaar te weten te komen wanneer we beschikbaar waren om af te spreken heeft Alain een Google Docs opgezet waarop we allen onze agenda konden delen. Ook voor de samenvatting van ons project hebben we gebruik gemaakt van Google Docs (opzet en schrijfwerk: Elien, schrijfwerk: July en Bart).

Uiteraard hebben we gebruik gemaakt van Xerte. Marieke is er in geslaagd om een heel creatief en vrij afgewerkt project over FC De Kampioenen te maken waarin ze zoveel mogelijk interessante tools gebruikt heeft. Elien, July en Bart hebben elk apart geëxperimenteerd, maar hun resultaten zijn onder de huidige vorm zeker niet publiceerbaar.

Bijeenkomsten

bewerken

Bijeenkomst 1: 25/03

Aanwezig: Alain, Goedele en Bart

Doel: Deze bijeenkomst had als doel te brainstormen over het onderwerp van ons project. Uiteindelijk hebben we beslist om te gaan voor Xerte.

Afspraken: Iedereen maakt kennis met de Xerte Online Toolkit. We denken na over verschillende leertoepassingen. Alain en Goedele gaan op zoek naar een server waar we onze projecten kunnen op laten werken. Hierbij denken we aan University of Nottingham of zelfs aan de VUB.


Bijeenkomst 2: 01/04

Aanwezig: Alain, Goedele, Marieke en Elien

Doel: Het schrijven van het projectvoorstel op het forum van de cursus. Het bespreken van hoe we het project verder aanpakken.

Tussentijds voorstel:We zijn een groep met gevarieerde achtergrond: 3 studenten wetenschappen, 3 studenten talen, 1 student economie. We willen voor verschillende leerdoelen interactieve leermiddelen uittesten. We gaan hiervoor gebruik maken van de online toolkit Xerte. Het Xerte project is een open source project. We zullen experimenteren met Xerte om daarin eventueel ook andere tools te gebruiken, zoals men kan zien in de demo. Onder andere op basis hiervan denken we dat het gebruik van de Xerte toolkit een pedagogische meerwaarde kan hebben. In de leeromgeving kunnen verschillende tools samen verwerkt worden: presentatie, quiz, video, spelletjes, ... We zijn momenteel op zoek naar een server om onze testprojecten op te laten hosten. We denken hiervoor eventueel aan de server van de VUB of University of Nottingham, moodle of klascement. Afspraken: Iedereen probeert om voor zijn vakgebied een Xerte-project te maken. Alain en Goedele gaan op zoek naar een server (VUB/Moodle/Notthigham Uni/Klascement). Elien onderzoekt de mogelijkheden voor mobiele toestellen.


Verdere afspraken verliepen via mail.

02/04: Goedele, Elien, July en Marieke trachten via de lokale installatie toegang te krijgen. De installatieprocedure is niet helemaal duidelijk. Voornamelijk problemen bij mac (Elien) en Ubuntu (Goedele). Ook ontdekken we dat niet alle tools toegankelijk zijn in de lokale installatie. We vragen allen een account aan op University of Notthigham.

04/04:July, Bart, Marieke, Elien en Goedele hebben een account verkregen. Hier zijn alle toepassingen wel toegankelijk. We worden onmiddellijk geïnformeerd van het grote nadeel: elke laatste zondag van de maand worden de projecten verwijderd. We moeten dus verder op zoek naar een server waar bewaren wel mogelijk is.

23/04: Marieke heeft een server gevonden waar we kunnen op werken: Toll-net. Zij bieden een Nederlandstalige versie van Xerte. Marieke, Bart, July en Elien hebben een account aangevraagd. Marieke heeft ook een heel tof project kunnen maken. We beslissen om dit te gebruiken tijdens onze presentatie. Er zijn geen andere leden die erin geslaagd zijn om een project af te werken.

25/04: Elien start een Google Docs pagina waarin we onze samenvatting kunnen schrijven. Voornamelijk July, Bart en Elien schrijven aan deze tekst.

29/04: Alain laat weten dat hij beslist heeft uit het project te stappen wegens tijdsgebrek. Er wordt verder gewerkt aan de Google Docs en Elien start met de presentatie. Deze zal een Xerte project zijn met een kort overzicht van onze samenvatting en een link naar het project van Marieke.

01/05: Samenvatting overzetten naar WikiDocs en schrijven van het rapport.

Samenwerking

bewerken

Aangezien wij allen LIO-ers zijn en daarmee ook allen een drukke agenda hebben, was het niet mogelijk om allemaal samen af te spreken. We hebben dit zo goed en zo kwaad mogelijk proberen op te lossen door veel contact via mail te hebben en te werken met Google Docs.

De meeste groepsleden geloven in het potentieel van Xerte maar ondervonden enkele praktische problemen omwille van een gebrek aan vertrouwdheid met de aangeboden tools. Er werd binnen de groep ook geopperd dat de meerwaarde sneller duidelijker is voor de taalleerkrachten dan de leerkrachten wiskunde. Ondanks de grote gebruiksvriendelijkheid vergt Xerte, omdat het nieuwe software is, een initiële tijdsinvestering. De activiteiten, met name de workshops over het gebruik van Xerte, die Toll-net organiseert zullen wellicht bijdragen tot een grotere bekendheid en intenser gebruik van deze software in Vlaanderen.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.