Onderwijstechnologie/Voorbeelden onderwijstechnologische realisaties/Rapport LO Beweging 1 2012-2013

Rapport: Blog voor leerkrachten/studenten LO met lesfiches en instructiefilmpjes

bewerken

Groepsleden

bewerken
 • Brecht Ameys
 • Raf Cambré
 • Nick Diddens
 • Sven Mahy
 • Frederik Malfroot
 • Thomas Meganck
 • Maarten Vanholst
 • Rogier Vanzegbroek

Inleiding

bewerken

Voor het opleidingsonderdeel "Onderwijstechnologie" kregen we de opdracht om zelf een onderwijstechnologisch project te ontwerpen of om een bestaand project verder uit te werken. Aangezien wij allemaal studenten LO zijn, was het snel duidelijk dat we rond het thema lichamelijke opvoeding gingen werken. Na enig overleg en discussie kwamen we tot het besluit dat het idee om een blog met lesfiches en instructiefilmpjes ons het meest realistisch leek om te ontwerpen.Het is zo dat dan iedere leerkracht of student er lesfiches of filmpjes op te zetten zodat deze door andere kan bekeken worden en kan gebruikt worden. Dit zorgt er in de toekomst ook voor dat leerkrachten meer gevarieerder kunnen zijn.

Concept

bewerken

Opstarten van een blog die zowel lesfiches als instructiefilmpjes over sport bevat.Om zo een soort van blog te maken dat als forum kan dienen voor leerkrachten die opzoek gaan naar oefeningen of dergelijke.

Waarom?

bewerken

Er bestaan reeds blogs en websites die ofwel lesfiches ofwel instructiefilmpjes aanbieden, maar er is bij ons weten nog geen website/blog die zowel lesfiches als instructiefilmpjes over sport weergeeft. Daarom is het heel makkelijk als men beide elementen direct ter beschikking heeft. Men moet niet meer gaan zoeken naar een bijpassend instructiefilmpje, alles is te vinden op 1 blog.

Door gebruik te maken van een gratis Blog waar we onze lesfiches en instructiefilmpjes kunnen aanbieden. En waar gebruikers zelf lesfiches en instructiefilmpjes kunnen uploaden. We verwachten wel van de gebruikers dat ze zelf ook lesfiches uploaden en zelf ook filmpjes of dergelijke aanbrengen.

Gebruikte leertechnologieën

bewerken

Facebookgroep:

bewerken

De keuze om een facebookgroep op te richten voor de leden van onze groep was snel gemaakt, zeker omdat iedereen actief is op facebook en toch wel dagelijks hier een blik op werpt. Terwijl het gebruikt van het pointcarré forum niet aan de orde kwam, omdat dit niet zo snel bereikbaar was als de facebookgroep en ook omdat niet iedereen dagelijks pointcarré bezoekt. Hier kan men dan ook de vele discussies terugvinden die er gevoerd zijn over oa. welk project, de aanpak, rolverdeling,...

Dropbox:

bewerken

We hebben gekozen om Dropbox te gebruiken, omdat dit toch wel gekend is bij de meerderheid van de mensen en omdat het eenvoudig is om documenten/filmpjes te uploaden en te delen. Deze is mee geintegreerd in de blog zelf, wat het handig maakt voor iedereen om iets te uploaden.

Als blog hebben we gekozen voor www.bloggen.be omdat dit voor ons de beste optie leek na het vergelijken van enkele alternatieven. Deze blog is gratis, maar heeft wel het nadeel van flitsende reclame.

=> onze blog Blog lichamelijke opvoeding lesfiches + instructiefilmpjes

Bijeenkomsten

bewerken

Bijeenkomst 1:

bewerken

Aanwezig

bewerken

Brecht, Nick, Sven, Maarten, Thomas, Frederik, Raf, Rogier

Vooraf mededeling via facebook dat iedereen eens moest nadenken over een mogelijk idee om uit te werken voor deze opdracht.

 • iedereen stelt zijn idee voor
 • discussie over de verschillende ideeën
 • realiseer en uitvoerbaarheid van het project bespreken

Besluit

bewerken

Op het einde van de bijeenkomst is er nog steeds geen concreet plan, we hebben nog altijd 8 verschillende ideeën. Dewelke soms dicht bij elkaar liggen. Het is gebleken dat het toch niet simpel was om snel 1 onderwerp te hebben. De afspraak is dan dat iedereen over 3 dagen zijn top 3 van de projecten post in de Facebookgroep, zodat we toch een beeld krijgen van wat toch de voorkeur krijgt na enkele dagen bedenktijd.

Bijeenkomst 2:

bewerken

Aanwezig

bewerken

Brecht, Nick, Sven, Maarten, Thomas, Frederik, Raf, Rogier

Uit de 3 overgebleven projecten, 1 project kiezen dat het best realiseerbaar is en waar toch iedereen zich in kan vinden. Het is het project geworden waarbij we een website/blog gaan ontwikkelen waar men lesfiches kan op raadplegen/posten, maar waar men tevens filmpjes kan vinden over de uitvoering van bepaalde bewegingen en oefeningen ivm sport.

Besluit

bewerken

Gekomen tot 1 concreet project => blog met lesfiches + instructiefilmpjes Iedereen helpt zoeken naar een geschikte blog voor dit project.

Bijeenkomst 3:

bewerken

Aanwezig

bewerken

Brecht, Nick, Sven, Maarten, Thomas, Frederik, Raf, Rogier

Bespreken van de taakverdeling

 • maken lesfiches
 • maken van een aantal instructiefilmpjes
 • contacten leggen met KUL (Apolloon) en VUB (Mesacosa)
 • opstarten van Blog

Besluit

bewerken

Iedereen weet wat te doen en zal de komden dagen lesfiches doorsturen naar Frederik.

Bijeenkomst 4:

bewerken

Aanwezig

bewerken

Brecht, Nick, Sven, Maarten, Thomas, Frederik, Raf, Rogier

 • Uploaden lesfiches + onderverdelen per categorie
 • uploaden instructiefilmpjes + onderverdeling per categorie
 • Aanvullen wikibook
 • Testen blog

Besluit

bewerken

Kijken of de blog werkt en of deze lesfiches + instructiefilmpjes bevat.

Toekomst

bewerken

Naar de toekomst toe zou het beter zijn om een reclame vrije blog/website te vinden, die beschikt over een upload mogelijkheid van documenten/filmpjes. Omdat wij net gestart zijn met dit project is er nog niet zoveel reclame gemaakt voor de blog, dit zou in de toekomst zeker moeten verbeteren zodat ons bestand aan filmpjes/lesfiche kan uitbereiden. Ook de samenwerking met meerdere universiteiten is iets waar we in de toekomst werk van moeten maken, om toch zoveel mogelijk LO studenten te bereiken. We willen ook naar de toekomst werken met een blog/website die een login vereist, zodat men eerst geregistreerd moet zijn alvorens men aan de lesfiches en filmpjes kan. En er moet ook tool ingevoerd worden die ervoor zorgt dat de gebruiker ook minstens X-aantal uploads moet doen alvorens men nog meer lesfiches/filmpjes kan zien. Want anders gaat onze database niet aangevuld worden met nieuw materiaal.

Samenwerking

bewerken

De samenwerking tussen de leden onderling verliep zo vlot als mogelijk. Door het feit dat de meesten bezig zijn met het schrijven van hun thesis of het te druk hadden met stages of aan het werken waren, was het soms moeilijk een datum af te spreken om nog eens samen te komen. Maar iedereen heeft zijn best gedaan en zijn steentje bijgedragen om dit project toch tot een goed einde te brengen. Algemeen kunnen we dus besluiten dat de samenwerking tussen de leden zeer goed verlopen is, desondanks de drukke werkschema's.

Kritische reflectie groepsleden

bewerken
Brecht Ameys: In het begin was het niet makkelijk om het juiste idee te vinden.Er waren er veel maar al snel bleek dat deze niet echt realiseerbaar waren.Het is ook daarom dat we het niet te ver hebben gezocht.De bedoeling van ons idee was om een site te maken waar alle leerkrachten en studenten naartoe kunnen gaan om hun oefeningen te delen.Het is soms mogelijk dat je na langen tijd is iets nieuws wil doen of creatief wil zijn.Het is daarom dat we deze blog hebben aangemaakt zodat iedereen snel bepaalde oefeningen kan vinden.Met onze beperkte kennis van computers hebben we toch een degelijk uitgewerkte blog kunnen maken die later nog kan bijgewerkt worden.Hopelijk hebben wij nu voor alle leerkrachten en studenten een start gegeven.
Raf Cambré: Iedereen had vele originele ideeën, maar al snel bleek veel niet realiseerbaar met onze toch wel beperkte kennis van computers en technologie. Toch ben ik tevreden over het eindresultaat van dit project, dat we hebben kunnen verwezenlijken doordat ieder groepslid zijn verantwoordelijkheid heeft opgenomen. Persoonlijk vind ik wel dat we te veel (tijdsintensieve) opdrachten krijgen voor het vak onderwijstechnologie, aangezien dit vak maar op 3 studiepunten staat.
Nick Diddens: We begonnen zeer gemotiveerd aan het project, vele ideeën kwam naar boven. Tijdens de tweede vergadering bleken veel van de ideeën niet haalbaar voor ons. We hebben geen groepsleden met veel kennis over computers en dat leek ons een nadeel. Maar dit hebben we opgelost door de gebruiksvriendelijkheid van ons idee meer naar voor te schuiven. Uiteindelijk zijn we gekomen tot een Blog, dit is niet zo heel moeilijk om aan te maken maar het is zeer praktisch om mee te werken en kan bovendien snel verspreid en gepromoot worden. Ons idee om ervaringen van studenten en leerkrachten LO te laten delen leek ons zeer bruikbaar. Vaak weten leerkrachten niet welke oefeningen ze kunnen gebruiken en vallen daardoor vaak in herhaling. Door een soort van platvorm te maken tussen de verschillende Vlaamse Universiteiten, en later ook eventueel met de Bond Voor Lichamelijke opvoeding (BVLO) konden we mensen samen brengen en heel wat oefeningen en andere ervaringen met elkaar laten delen. We hebben uiteindelijk gekozen voor een blog die makkelijk hanteerbaar is en zeer makkelijk kan bewerkt worden. Er zitten een aantal sterke punten in, maar dit kan naar de toekomst nog beter uitgewerkt worden, dan denk ik aan het maken van een website en nog meer connecties leggen met alle Vlaamse universiteiten, momenteel hebben we enkel een connectie met de KUL.
Sven Mahy:
Frederik Malfroot: Om te beginnen zou ik al de medewerkers van dit project willen bedanken voor het toch wel degelijk goed uitgevoerde plan. In het begin zagen we het project zeer groot in, op de eerste vergadering kwamen de meest originele en zotste ideeën op tafel. Al snel bleek dat we het iets te hoog hadden gegrepen en omdat we het ook daadwerkelijk in de praktijk moesten gaan uitvoeren moesten we onze plannen snel bijschaven. We kwamen van een reuze touch screen bord, waar tijdens de lessen de leerlingen de oefeningen konden op bekijken en waarbij de leerlingen tijdens de les gefilmd werden en achteraf op het scherm zichzelf konden bekijken en bijsturen, naar het nu ontwikkelde in de praktijk makkelijker uit te voren project van een blog. Vermits onze lage ICT kennis van de groep konden we het niet heel groot en moeilijk gaan aanpakken en moesten we bij onze vrienden gaan aankloppen voor hulp. Wat het uiteindelijk geworden is kan u nu bewonderen op onze blog en we hopen dat dit een meerwaarde zal creëren, een hulp zal zijn, voor de toekomstige leerkracht L.O.
Thomas Meganck: Toen ik te horen kreeg wat de opdracht was, leek me dit een grote uitdaging. We moesten immers creatief omgaan met de opdracht maar geen van ons had veel ervaring op gebied van technologie. Daarom werd er in het begin volop gebrainstormd. Iedereen had wel een andere visie op de taak. Er kwamen verschillende voorstellen maar deze bleken soms onbegonnen werk. Wilde plannen zoals een app aanmaken vielen al gauw in het water omdat dit gewoon niet haalbaar was. We kwamen uiteindelijk overeen om een pagina aan te maken voor en door leerkrachten LO. De taakverdeling werd meteen afgesproken zodat we toch een overzicht hadden van wie wat zou doen. Onderling was het soms wel moeilijk om af te spreken aangezien niet iedereen elke dag op de VUB is. Maar ondanks dit gegeven zijn we er toch in geslaagd enkele keren samen te komen. Het was ook niet simpel om links te leggen met andere universiteiten De studentenvereniging van de LO te Leuven stemde in om hun website ter beschikking te stellen om ons werk te promoten. Ik vond de taak zeer leerrijk omdat je verplicht bent stil te staan bij de nieuwe ontwikkelingen binnen een vakgebied. We kunnen er niet meer omheen kijken dat er technologie wordt ingevoerd in het dagelijkse leven, dus ook in de scholen. Wij hopen dat we met dit kleine ‘project’ iets zijn gestart waar vele leerkrachten LO geniet van zullen hebben.
Maarten Vanholst: In het begin hadden wij onze twijfels of wij een moeilijk project als dit konden realiseren. Velen van ons hadden tallozen ideeën maar we zaten vast bij de uitwerking hiervan. Wij zijn studenten Lichamelijke Opvoeding die nauwelijks in contact komen met het maken van programma’s in de computerwereld. Voor sommige ideeën hadden wij onvoldoende kennis qua ICT om dit uit te werken dus moesten wij omgaan met deze beperkte kennis om een project op poten te stellen. Uit een paar realiseerbare mogelijkheden werd gekozen om een blog te ontwerpen met lesfiches die kunnen gepost of afgehaald worden. Dit design bestaat al enkele jaren maar door de toevoeging van video’s krijgt deze blog een toegevoerde waarde. Dit kan een goede bron van informatie zijn voor beginnende leerkrachten die weinig ervaring hebben in bepaalde sporten. Dit project zal later misschien uit zijn voegen schieten als er samengewerkt kan worden tussen computerprogrammeurs en leerkrachten LO. Dit kan zowel beginnende als ervarende leerkrachten aanspreken, de beginnende kan informatie halen uit de blog terwijl hij nieuwe sporten of oefeningen erop kan posten. Leerkrachten met meer ervaring kunnen deze delen door goede lesfiches en filmpjes te spreiden op het net.
Rogier Vanzegbroek: Bij de start van het project leek het ons een zeer moeilijke opdracht om iets dergelijks te realiseren. We zijn allemaal studenten LO, maar we hadden allemaal een ander idee qua project. Sommige project leken veelbelovend, maar vereisten een grondige kennis van ICT en application ontwikkeling, maar door onze beperkt of geen kennis van app ontwikkeling werden deze ideeën al snel afgevoerd. Uiteindelijk na wat discussie kwamen we tot het besluit dat we een blog gingen ontwerpen waar men lesfiches LO kan vinden/posten, hetgeen eigenlijk al bestaat, maar onze toevoeging zou zijn dat er niet enkel lesfiches te vinden zijn op deze blog maar ook instructiefilmpjes over verschillende bewegingen en oefeningen op sportgebied. Dit was wel een idee dat mij direct aansprak, omdat voor de stage in het onderwijs dat ik al heb moeten geven ook gebruik heb gemaakt van online lesfiche en instructiefilmpjes. Uit ondervinding weet ik dat ze vinden iets helemaal anders was en het nam dikwijls veel tijd in beslag. Daarom is het dus zeer handig als men de lesfiches en instructiefilmpjes op 1 plaats kan vinden. Dit is dan ook het idee dat we proberen uit te werken. Het project zit nog maar in de beginfase, maar kan veelbelovend worden. Zeker ook omdat we contact proberen te leggen met de verschillende universiteiten, zo krijgen we een beeld vanuit verschillende invalhoeken over hoe de lesfiches elders zijn opgebouwd en hoe men elders een bepaalde beweging of oefening aanleert. Ik denk dat dit zeker in de smaak zal vallen bij zowel jonge als beginnende leerkrachten als bij studenten LO.

Besluit

bewerken

Hier kunnen we zeggen dat toch een aantal van onze doelen zijn bereikt, zoals het ontwerpen van de blog met lesfiches en instructiefilmpjes op het vlak van lichamelijke opvoeding. Maar een werkpunt dat nog niet helemaal op punt staat is het contact met de KUL (Apolloon). Na enkele malen contactopname met de praeses van de studentenvereniging Apolloon is er nog steeds geen echte samenwerking, er werd ons gezegd dat ze onze blog gingen vermelden op hun website maar tot hiertoe is dit nog niet gebeurd. Dit zou naar de toekomst zeker opgelost moeten worden en het contact leggen met andere universiteiten is ook een must. Maar al bij al kunnen we toch besluiten dat dit project geslaagd in zijn opzet, maar dat het nog wat verder uitgewerkt moet worden.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.