Onderwijstechnologie/Voorbeelden onderwijstechnologische realisaties/Rapport SLO Taal- en Letterkunde 3 2011-2012

Groepswerk onderwijstechnologie: talenleren.jimdo.com

Groepsleden

bewerken

Wij zijn de groep Taal- en Letterkunde 3 en bestaan uit: Benedicte Anckaert, Elize Vaes, Judith Van Hees, Kelly Cammaert en Annelies Lantsoght

Inleiding

bewerken

In het kader van het vak ‘Onderwijstechnologie’ moesten we als leraar in wording zelf een onderwijstechnologisch project opstarten. Omdat wij allemaal talen studeren en elk van ons een andere vreemde taal beheerst, dachten we dat het interessant zou zijn hier verder op te broeden. Daarenboven is het leren van vreemde talen in een secundair onderwijs zeer aanwezig. Dus gingen we op zoek naar een programma dat zou kunnen helpen bij het leren van een nieuwe taal. Zo kwamen we eerst terecht bij ‘Teach2000’, een gratis overhoorprogramma. Maar talen leren is meer dan woordenschat alleen en toen ontdekten we de gratis software van ‘Jimdo’. Met dit programma hebben we een overzichtelijke taalwebsite gemaakt waar je zowel oefeningen kan maken als ook een interactieve blog met artikels kan raadplegen. Dit alles is nog eens opgedeeld per taal

Dit werk is een neerslag van het proces dat we hebben doorstaan om ons idee te verwezenlijken. Onze uitleg wordt verdeeld in twee grote delen. In het eerste deel zullen we de gebruikte software uitleggen, namelijk het overhoorprogramma ‘Teach2000’ en de software om een website op te bouwen, ‘Jimdo’. In het tweede deel zullen we onze inbreng bij deze twee gratis software bespreken. Eerst zullen we een hoofdstuk wijden aan de methode die we gebruikten om tot ons eindproduct te komen, daarna wordt het doel en doelpubliek uitgelegd en we eindigen met een vermelding van de verdere mogelijkheden van ons product. Ten slotte geven we in het besluit nog eens een overzicht van ons product en de voordelen ervan.  

Bespreking gebruikte software

bewerken

‘Teach2000’

bewerken

Omdat je als student in het secundair onderwijs voortdurend in contact komt met het leren van nieuwe talen, gingen we op zoek naar een programma dat bij dit leerproces zou kunnen helpen. De basis om een nieuwe vreemde taal te leren, is de woordenschat en zo kwamen we terecht bij het programma ‘Teach2000’, een overhoorprogramma dat bestaat sinds 1997. Deze gratis software helpt je dus bij het leren van nieuwe woorden en zelfs zinnen. Je kunt er woordenschat invoegen en jezelf dan voortdurend overhoren. In dit deel overlopen we hoe ‘Teach2000’ gebruikt kan worden en welke voordelen dit programma heeft.

‘Teach2000’ is zeer gebruiksvriendelijk. Het is een gemakkelijk programma waardoor het zeer toegankelijk is voor iedereen. Vanaf het moment dat je ‘Teach2000’ opstart, krijg je een tabblad waarop “invoeren” staat. In het kader kun je dus de vragen invoeren dat je moet scheiden van het antwoord met een “=” bij de eenvoudige invoer. Als je kiest voor de uitgebreide invoer, moet je de mogelijke antwoorden in aparte kaders invoeren. Daarna sla je de lijst op door “Ctrl+Enter” in te drukken en zo komen je antwoorden in de vragenlijst terecht. Als je jezelf wilt overhoren, moet je op het tabblad “overhoren” klikken waardoor je een nieuw scherm krijgt. Daar kan je volledig kiezen hoe de overhoring gebeurt. Ten eerste kan je kiezen wat er overhoord wordt. Je kunt je laten overhoren voor alle ingevoerde vragen, vragen die je eens fout geantwoord hebt… Ten tweede kan je ook kiezen hoe de overhoring wordt gedaan. Dit kan in beide richtingen zijn of je kan ook alleen in de richting antwoord – vraag of omgekeerd opgevraagd worden. Daarenboven kan je ook de volgorde en het type van je overhoring selecteren. En ten slotte kun je ook kiezen of je foute antwoorden al dan niet herhaald worden en op welk vlak je fouten mag maken in je antwoorden (leestekens, hoofdletters…). Tijdens de overhoring wordt er ook een logboek bijgehouden in het kader rechts onderaan. Dit logboek toont welke vragen je goed of fout hebt beantwoord. Als je een fout antwoord invoerde, toont het eveneens het juiste antwoord.

De voordelen aan ‘Teach2000’ zijn talrijk. Eerst en vooral is het zeer gebruiksvriendelijk zoals ik hierboven uitlegde. Ten tweede heeft het programma veel mogelijkheden. Je kunt Oud – Griekse woorden, fonetische tekens, symbolen zoals Ø, æ en ook de uitspraak van woorden invoegen. Daarenboven kun je ook de woordsoort en het geslacht van een woord invoegen waardoor dat woord een bepaalde achtergrondkleur krijgt. Door hier kleur te gebruiken wordt het leerproces bij de leerling gestimuleerd en gaan ze beter onthouden of het ene zelfstandige naamwoord nu mannelijk of vrouwelijk is. Ten slotte is het programma ook leerling-vriendelijk. Als leerkracht kun je verschillende illustraties invoegen die tevoorschijn komen als de leerling een goed of fout antwoord heeft gegeven. Deze illustraties kunnen dus met het vakgebied te maken hebben zodat de leerling ook spelenderwijs in contact komt met de cultuur van een bepaalde taal. Het enige nadeel dat wij ervoeren, is de weinig aantrekkelijke lay-out van het programma. Maar de simpele lay-out zorgt natuurlijk wel voor een gemakkelijk gebruik van het programma.

Ten slotte merken we op dat ‘Teach2000’ al heel wat populariteit kent. Zo voegen sommige uitgeverijen zoals Malmberg het programma bij hun studieboeken. Bovendien bestaat er al een website: “www.woordjesleren.nl (geconsulteerd op 2 november 2011)” waar al heel wat lijsten met woordenschat per taal zijn ingevoerd en waar je zelf ook woordenlijsten kunt invoeren per taal.

'Jimdo’

bewerken

Voor het oprichten van onze website ‘http://talenleren.jimdo.com/’ hebben we gebruik gemaakt van het gratis programma ‘Jimdo’. Deze software werd in 2007 ontwikkeld door Matthias Henze, Fridtjoff Detzner en Christian Springub. In 2004 richtten Henze, Detzner en Springub in Noord-Duitsland het bedrijf ‘NorthClick’ op. De software voor het snel en eenvoudig updaten van websites die ze op dat moment ontwikkelen, distribueren ze naar kleine en middelgrote bedrijven en is de basis voor het in 2007 opgerichte ‘Jimdo’. Wanneer Henze, Detzner en Springub niet lang daarna 20 000 dollar winnen in een wedstrijd voor ondernemingsplannen, hebben ze genoeg geld om hun eerste kantoor te kopen in Hamburg. Vanaf dat moment groeide het aantal klanten en medewerkers snel. Niet lang daarna ontstond (op aanvraag van vrienden) het idee om software te creëren voor het maken van persoonlijke websites. Deze software stelt ‘Jimdo’ nu ter beschikking in negen talen (binnenkort elf), waaronder het Nederlands. ‘Jimdo’ is open source software, wat betekent dat de broncode dus door iedereen aangepast kan worden. Op hun website staat eveneens een hele lijst van open source software-projecten, waar ze gebruik van maken, zoals bijvoorbeeld linux, debian, netfilter, apache en vele anderen (http://nl.jimdo.com). Onder het motto ‘pages to the people!’ biedt ‘Jimdo’ open source software aan waarmee iedereen op een heel eenvoudige manier een website kan aanmaken. Alles wat je moet doen, is je e-mailadres en een webadres naar keuze invoeren op http://web.archive.org/20101030094038/nl.jimdo.com/. Wanneer je daarna op ‘gratis website maken’ klikt, kun je aan de slag met je eigen ‘Jimdo’-website. Op de website krijg je 500MB opslagruimte en kan je zelf alles naar eigen smaak aanmaken en aanpassen. De lay-out, stijl en de inhoud kunnen volledig worden gepersonaliseerd en je kan op de site o.a. een eigen gastenboek, fotogalerij en blog aanmaken. De manier waarop aan de website gewerkt kan worden is zeker niet ingewikkeld, het wijst zichzelf uit.. Er wordt gewerkt met een eenvoudige interface en een ‘drag & drop’-systeem. De website wordt online bewerkt, waardoor het resultaat direct zichtbaar is. Ook zijn ‘Jimdo’-websites automatisch geoptimaliseerd voor zoekmachines zoals ‘Google’ (http://www.frankwatching.com/archive/2010/11/10/jimdo-iedereen-kan-websites-bouwen/, geconsulteerd op 19 november 2011). Het enige nadeel aan deze gratis versie, is dat er op de website ‘Jimdo’-advertenties en logo’s verschijnen. Om met ‘Jimdo’ een website te kunnen aanmaken die vrij is van reclame moet je van een ‘JimdoFree’ upgraden naar een ‘JimdoPro’-account. Deze upgrade kost 60 euro per jaar (of 110 euro voor twee jaar). Bij de ‘JimdoPro’-formule krijg je ook nog een aantal extra’s, zoals een eigen domein – en emailaccount, professionele designs, 5GB opslagruimte, een beperkte webwinkel, een nieuwsbriefsysteem en statistieken. Om via de webshop te verkopen wordt wel een commissie aangerekend van 5 %. Ook kun je upgraden naar ‘JimdoBussines’ voor 180 euro per maand. Bij deze formule krijg je onder andere 2 domeinaccounts, 20 emailaccounts, onbeperkt geheugen en moet er geen commissie betaald worden op de verkoop van de webshop. Voor ons concept was de ‘JimdoFree’-formule echter meer dan uitgebreid genoeg om mee te werken (http://computertotaal.nl/internet---netwerken/22294-jimdopro.html, geconsulteerd op 19 november 2011).  

Onze inbreng

bewerken

Methodologie

bewerken

Tijdens onze eerste bijeenkomst, waarbij we vooraf hadden afgesproken dat iedereen eens zou nadenken over een mogelijk thema waarrond we zouden kunnen werken, werd al snel overeengekomen dat we rond talen zouden werken (daar we allemaal studenten van Taal-en Letterkunde zijn). Verder waren we het er ook meteen over eens dat we graag een programma wilden maken of vinden waarmee leerlingen en leerkrachten uit het middelbaar, gemakkelijker een (nieuwe) taal zouden kunnen (aan)leren. Aangezien niemand van ons echter een goede ICT-kennis bezit, besloten we eerst eens via Google te zoeken of er niet al dergelijke nuttige programma’s bestaan, om dan van daaruit verder te gaan. We zochten op de zoekterm “Programma om woordjes te leren” en we vonden meteen twee programma’s die ons interessant leken: Het gratis overhoorprogramma ‘Teach2000’ (www.teach.nl, geconsulteerd op 25 oktober 2011) en ‘Vocabularium’ (http://www.mh2.dds.nl/latijn/stilus.htm, geconsulteerd op 23 oktober 2011). Na alle informatie rond beide programma’s grondig te hebben doorgenomen, bleek het eerste de meeste voordelen te hebben. Dit programma bezit niet alleen veel meer mogelijkheden en functies dan het tweede programma, maar wordt bovendien ook nog eens aangeraden op meerdere sites voor leerkrachten (zie bijvoorbeeld http://www.lerarentools.be/ V1/index.php?page=detail&record=168, geconsulteerd op 23 oktober 2011). Onze keuze was dus gemaakt: we zouden vertrekken vanuit het overhoorprogramma ‘Teach2000’ om leerlingen op een leuke en aangename manier kennis te laten maken met (nieuwe) talen. Dit programma konden we gewoon rechtstreeks van de site downloaden en we hebben ervoor gekozen om de USB-versie te downloaden, daar we er rekening mee moesten houden dat we nadien gemakkelijk onze eigen versie van dit programma op een of meerdere websites voor leerkrachten moesten kunnen uploaden. Volgend punt op de agenda was het aantal talen waar we mee zouden willen werken. Daar het ons een goed idee leek onze eigen talencombinaties van Taal-en Letterkunde in aanmerking te nemen, zijn we overeengekomen om elk 1 taal te kiezen uit onze talencombinaties: de talen Latijn, Spaans, Frans en Nederlands werden daarom geselecteerd. Omdat we echter met vijf personen zijn, vonden we dat we best ook 5 verschillende talen zouden kiezen. Daarom werd voor het Engels gekozen, omdat leerlingen uit het middelbaar ook met deze taal in aanmerking komen. Op het einde van deze eerste vergadering werd afgesproken dat iedereen voor zijn taal een woordenlijst zou opstellen van een zestigtal woordjes die te maken hebben met ‘kennismaking’ en ‘familie’ omdat men gewoonlijk bij het aanleren van een nieuwe taal met deze thema’s van start gaat. Voor het Latijn daarentegen, werd afgesproken om de belangrijkste woordjes te gebruiken die men in een eerste jaar Latijn leert, daar men in het middelbaar Latijnse woordjes niet zo zeer op basis van thema’s, dan wel op basis van ‘moeilijkheid’ en ‘meest voorkomend’ selecteert. Vervolgens zou ieder van ons het programma ‘Teach2000’ al eens volledig uittesten, zodat we tijdens onze volgende samenkomst eventuele problemen of moeilijkheden samen zouden kunnen overlopen.

Tijdens onze tweede bijeenkomst werden onze ervaringen en opmerkingen i.v.m. het programma ‘Teach2000’ met elkaar gedeeld. Onze conclusie was dat we allemaal zeer tevreden waren over de brede waaier aan mogelijkheden van dit programma. Juist omwille van al die mogelijkheden echter, hebben we enkele afspraken gemaakt zodat onze eigen versies van het programma zo uniform mogelijk zouden zijn. Onze overhoringen binnen het programma ‘Teach2000’ zijn standaard zo ingesteld dat • het programma per taal alle woordjes door elkaar vraagt • het programma vraag en antwoord per taal door elkaar mengt (behalve voor het Latijn, aangezien leerlingen uit het middelbaar enkel van het Latijn naar het Nederlands moeten kunnen vertalen) • we bij elk woord aanduiden of het om een mannelijk/vrouwelijk/onzijdig substantief, adjectief of werkwoord gaat • we per taal afbeeldingen gebruiken die met die taal te maken hebben en die de leerlingen tijdens hun ondervraging te zien krijgen. We maken gebruik van 10 “juiste” afbeeldingen (bij een goed antwoord) en 10 “foute” afbeeldingen (bij een fout antwoord). Vervolgens kwamen we overeen dat we onze taak moesten uitbreiden en het niet enkel konden houden bij onze eigen versie van ‘Teach2000’, daar we anders misschien te weinig vernieuwing zouden leveren omdat het programma op zich al bestaat. Aangezien het onze bedoeling is om het leren van talen zo aangenaam en leuk mogelijk te maken, besloten we om allemaal eens na te denken, hoe we onze versie van het programma ‘Teach2000’ zo toegankelijk mogelijk zouden kunnen maken en wat we nog meer zouden kunnen doen om leerlingen op een fijne manier talen te leren.

Onze volgende bijeenkomst was zeer productief. We hebben hiervoor bovendien gebruik gemaakt van de chatruimte binnen het vak ‘Onderwijstechnologie’ op PointCarré, evenals van Skype (daar iedereen de bijeenkomst van thuis uit bijwoonde). We besloten dat we onze versie van het programma ‘Teach2000’ niet zomaar enkel en alleen openbaar wilden stellen op een site als bijvoorbeeld ‘Klascement’, maar dat we veel beter nog zelf een eigen site zouden kunnen maken. Via Google hebben we gezocht op de trefwoorden “Create your own free website” en kwamen we al snel terecht bij ‘Jimdo’ (http://www.jimdo.com/index.php). Deze site is zeer eenvoudig te gebruiken. Om te starten moesten we enkel een naam kiezen voor onze website en een e-mailadres opgeven. We hebben de naam “talenleren.jimdo.com” gekozen, omdat deze naam meteen duidelijk weergeeft waar onze site over gaat. Eenmaal dat onze website aangemaakt was, zijn we begonnen aan de lay-out ervan. Aan de rechterkant van onze website, kunnen wij op een heel gebruiksvriendelijke manier aanpassingen maken qua lay-out en stijl, kunnen we tevens een blog aanmaken, vrienden uitnodigen, etc. We kozen voor onze huidige lay-out omdat die naar onze mening het meest doet denken aan de typische VUB-kleuren. Vervolgens kozen we voor een foto (die we via Google gevonden hebben) die naar onze mening onze doelgroep zo duidelijk mogelijk maakt en aanspreekt: het werd een foto van leerlingen die met elkaar aan het praten zijn en dus een “taal” gebruiken. Om de beurt hebben we tijdens deze bijeenkomst allemaal aan onze website gesleuteld en aangepast.

Op de ‘Startpagina’ van onze website leggen we uit waarover onze site juist gaat en voor wie ze bedoeld is. Verder hebben we deze pagina ook voorzien van het logo van de VUB en hebben we de mogelijkheid gecreëerd om onze website via ‘facebook’ en ‘twitter’ te delen met andere mensen. We hebben voor dit laatste gekozen omdat dergelijke sociale netwerksites vandaag de dag steeds vaker gebruikt worden door zowel leerlingen als leerkrachten en het ons dus een goed idee leek om onze site ook via deze weg te kunnen laten verspreiden, in de hoop zo meer mensen van onze doelgroep te bereiken. Op de pagina ‘Over Talen leren’ stellen wij onszelf voor en leggen we uit dat onze website gecreëerd is naar aanleiding van het vak ‘Onderwijstechnologie’. Op de pagina ‘Contact’ voorzien we de mogelijkheid dat andere leerkrachten ons kunnen contacteren indien zij mee zouden willen werken aan de uitbreiding van onze website. Indien zij hierin geïnteresseerd zijn, kunnen zij via deze pagina met ons in contact komen en ons de code vragen waarmee ze op onze site kunnen inloggen en aanpassingen kunnen maken. Tot slot hebben we voor onze website ook een licentie genomen onder een ‘Creative Commons Naamsvermelding – GelijkDelen 3.0’. Na dit alles in orde te hebben gebracht, hebben we via ons forum op PointCarré (Taal-en Letterkunde 3) een taakverdeling opgesteld i.v.m. het uitschrijven van onze taak voor dit vak.

Tijdens onze vierde vergadering hebben we beslist wat er juist allemaal op onze website moet komen, naast onze versie van het programma ‘Teach2000’. We hebben er ten eerste voor gekozen een pagina aan te maken waarop men per taal nieuwsberichten, nuttige informatie en dergelijke kan posten. Bovendien bestaat er ook de mogelijkheid om over de geposte artikels te discussiëren en een commentaar achter te laten. Opnieuw hebben we er tevens voor gekozen om leerlingen en leerkrachten de mogelijkheid te bieden om de artikels via ‘facebook’ of ‘twitter’ met anderen te delen. Daarnaast hebben we beslist dat we leerlingen niet enkel en alleen met talen in aanraking willen laten komen via onze versie van het programma ‘Teach2000’, maar dat we hen ook leuke oefeningen per taal willen aanbieden. Als beginoefening hebben we gekozen voor teksten waarin leerlingen de vijf door ons gemaakte fouten uit moeten halen. Uiteraard is het de bedoeling dat onze website blijft groeien en dat er in de toekomst nog meer soortgelijke en leuke oefeningen worden aangeboden. Op het einde van deze vierde bijeenkomst, kreeg iedereen van ons – opnieuw via ons forum op PointCarré – de opdracht om een artikel en een eerste soort van bovenvermelde oefening onder zijn taal op onze website te plaatsen.

Tijdens onze vijfde opdracht hebben we onder het onderdeeltje “Taaloefeningen” op onze website, per taal elk onze eigen versie van het programma ‘Teach2000’ geüpload. We hebben elk onze eigen versie van het programma gecomprimeerd in een zip-file en die dan geüpload onder onze taal. Op deze manier kunnen leerlingen en leerkrachten het programma gemakkelijk downloaden en krijgen ze per taal er de door ons geselecteerde woordjes bij. Leerkrachten (en leerlingen) kunnen dan gemakkelijk per taal hun woordenschat verder aanvullen en oefenen. Standaard staan de ondervragingen, zoals we hierboven reeds vermeld hebben, reeds ingesteld op de door ons gekozen manier, maar uiteraard zijn leerlingen en leerkrachten vrij om die keuze aan te passen wanneer ze het programma gedownload hebben.

Aangezien we hopen dat andere leerkrachten onze website leren kennen en er hopelijk ook aan willen meewerken, hebben we een link naar onze website geplaatst op het forum van ‘klascement’.

Doel en doelpubliek

bewerken

Tijdens de eerste bijeenkomst voor dit project werd meteen duidelijk dat we ons niet alleen wouden richten tot leerlingen, maar ook tot taalleerkrachten. Ons voornaamste uitgangspunt was om een project op poten te zetten waarvan zowel leerlingen als leerkrachten kunnen profiteren. Bij de ontwikkeling van onze website hielden we dan ook steeds rekening met dit dubbel doelpubliek.

Wat de leerlingen betreft beperken we ons voorlopig tot studenten met een beginnerniveau van het Frans, Engels, Latijn, Duits of Spaans. We reiken op de website oefeningen aan op het niveau van een beginnende taalstudent. Voor de talen Engels, Frans en Latijn zal ons doelpubliek voornamelijk bestaan uit leerlingen van de eerste graad van het secundair onderwijs, of zelfs leerlingen uit de laatste jaren van de basisschool. Aangezien Spaans en Duits gewoonlijk pas in de latere jaren van het secundair onderwijs worden gedoceerd, zal de gemiddelde leeftijd van die doelgroep hoger liggen. Daarnaast hopen we ook taalstudenten uit het volwassenonderwijs te kunnen bereiken. Deze situatie heeft als gevolg dat we een zeer uiteenlopend publiek voor ogen hebben. We hebben er dan ook bewust voor gekozen om de toon van de website neutraal te houden en ons niet enkel toe te spitsen op een bepaalde leeftijdscategorie.

Zoals reeds aangehaald, willen we naast studenten ook taalleerkrachten een handige tool aanreiken. We doen dat vanuit verschillende invalshoeken. Allereerst werken we met een open source website, wat wil zeggen dat elke leerkracht oefeningen kan toevoegen of aanpassen. Doordat de website is voorzien van een ‘creative commons’, kan iedereen aanpassingen aanbrengen. Ook het programma ‘Teach2000’ maakt het mogelijk door verschillende gebruikers aangepast te worden. Zo kan je als leerkracht zelf nieuwe woordenschat invoeren of eventueel aanpassingen aan andere woorden invoeren. Op deze manier bouwt iedereen mee aan deze website.

Verder bieden we verschillende internettoepassingen aan die de leerkracht al dan niet kan verwerken in zijn lessen. Het programma ‘Teach2000’ zelf geeft de leerkracht al een ruim aanbod aan mogelijkheden. De leerkracht kan zich beperken tot het aanraden van het programma aan zijn studenten zodat zij er thuis zelf mee aan de slag kunnen, of hij kan er voor kiezen om het in zijn lessen in te bouwen. Zo is het ondermeer mogelijk om via de computer overhoringen van woordenschat af te nemen bij leerlingen. Naast deze woordenschattool biedt de website ook andere oefeningen aan (‘Zoek de fout’). Een leerkracht die zelf een interessante oefening op computer heeft staan, kan deze via de website delen met zijn collega’s en studenten.

Ten slotte kan ook het onderdeel “nieuws” aangewend worden in de lessen. Een leerkracht kan zijn leerlingen vragen om te reageren op een bepaald artikel en zo online een discussie opstarten, hij kan het betreffende artikel in de les gebruiken en bespreken, de leerlingen vragen zelf een artikel online te plaatsen … Op deze manier leren de leerlingen kritisch om te gaan met teksten over taalonderwijs en wisselen ze ideeën en meningen uit over deze thema’s. Aan gevorderde leerlingen zou bovendien gevraagd kunnen worden om deze discussies bijvoorbeeld in de doeltaal te houden.

Kortom, ‘talenleren.jimdo.com’ wil een interactieve omgeving zijn waar zowel taalleerkrachten als hun leerlingen mee geholpen zijn. We willen met dit project verschillende doelen bereiken. Niet alleen bieden we studenten een hulpmiddel aan om hun vreemde talen in te oefenen, ook geven we de taalleerkrachten een nuttige tool in handen die ze zelf naar eigen goeddunken kunnen aanpassen en gebruiken in hun onderwijs. Bovendien hopen we ook de samenwerking tussen verschillende taalleerkrachten te bevorderen en het gebruik van het internet in de klas aan te moedigen.

Eventueel verder gebruik van ons product

bewerken

Onze website ‘talenleren.jimdo.com’ is een heel toegankelijke en gebruiksvriendelijke website, waardoor het heel wat mogelijkheden biedt om verder uit te breiden. Met het creëren van deze site wilden we geen afgewerkt product neerzetten, maar een platform waar leerkrachten hun ideeën kwijt kunnen en leerlingen op een speelse manier kunnen blijven motiveren om hun kennis van talen bij te schaven. Dit kan natuurlijk op allerlei manieren. Wij bieden nu een aantal woordenlijsten aan in verschillende talen, maar het is de bedoeling dat de leerkracht deze woordenlijsten regelmatig updatet. Zo kunnen de leerlingen nieuwe en oude leerstof blijven herhalen wanneer zij dat willen en op hun eigen tempo. Ook de oefening ‘zoek de vijf fouten’ kan gemakkelijk vervangen worden door nieuwe spelletjes/oefeningen, zodat de leerlingen geprikkeld blijven. Bij het onderdeel ‘nieuws’ bieden we de mogelijkheid commentaar te leveren op de artikels, zo kunnen er discussies ontstaan en wordt de site interactief zeer interessant voor de leerlingen. De bedoeling van de website is dus dat het een eigen leven zal leiden, waarbij we een beroep doen op de leerkrachten. Wij bieden een kader aan waarin zij volledig ‘carte blanche’ krijgen, wat betreft de invulling.  

Besluit

bewerken

Als studenten taal – en letterkunde was het onderwerp van ons project snel gekozen. We wilden werken rond talen en dat is precies waar onze website ‘talenleren.jimdo.com’ rond draait. Met behulp van de gratis open source software ‘JimdoFree’ was het voor ons mogelijk op een zeer eenvoudige manier een website uit te bouwen. Hier kunnen zowel leerkrachten als ook leerlingen woordenschatoefeningen, verschillende andere taaloefeningen en nieuwtjes vinden in verband met Spaans, Duits, Engels, Latijn en Frans. Voor de woordenschatoefeningen hebben we gebruik gemaakt van het open source software-programma ‘Teach2000’. Met behulp van dit programma, dat automatisch woordjes opvraagt, hebben we voor elke taal een woordenlijst samengesteld op beginnersniveau. De nieuwtjes bevinden zich eveneens per taal op een interactieve blog. Onze website is bedoeld voor een heel breed publiek. Momenteel zijn de oefeningen gericht op leerlingen met een beginnerniveau, maar dit kan snel uitgebreid worden naar alle mogelijke niveaus. Ook richt onze site zich op leerkrachten die op zoek zijn naar leuke oefeningen of interessante nieuwtjes. Ze hebben zelfs de mogelijkheid ons te contacteren om het paswoord van de site te verkrijgen en er op die manier aan mee te werken. We benadrukken dan ook dat deze site geen afgerond geheel is, maar een ‘work in progress’. Door onze site op het forum ‘klascement’ te plaatsen, willen we alvast meer taalleerkrachten op de hoogte brengen van ons project. Talen leren is leuk en we hopen dat we aan de hand van onze site en in samenwerking met andere leerkrachten, veel leerlingen daarvan zullen kunnen overtuigen.  

Taakverdeling

bewerken
Taakverdeling Benedicte Elize Kelly Judith Annelies
Onderwerp zoeken X X X X X
Software zoeken X X X X X
Artikels en taaloefeningen (Duits) X
Artikels en taaloefeningen (Frans) X
Artikels en taaloefeningen (Engels) X
Artikels en taaloefeningen (Latijn) X
Artikels en taaloefeningen (Spaans) X
Rapport: inleiding X
Rapport: 'Teach2000' X
Rapport: 'Jimdo' X
Rapport: Methodologie X
Rapport: Doel en doelpubliek X
Rapport: verder gebruik X
Rapport: besluit X
Rapport: bibliografie X
Maken van de presentatie X X X X X
Presenteren van groepswerk X X X X X

BIBLIOGRAFIE

bewerken

http://www.mh2.dds.nl/latijn/stilus.htm (geconsulteerd op 23 oktober 2011).

http://www.lerarentools.be/V1/index.php?page=detail&record=168 (geconsulteerd op 23 oktober 2011).

http://www.teach.nl/ (geconsulteerd op 25 oktober 2011).

http://www.woordjesleren.nl/ (geconsulteerd op 2 november 2011).

http://nl.jimdo.com (geconsulteerd op 7 november 2011).

http://www.frankwatching.com/archive/2010/11/10/jimdo-iedereen-kan-websites-bouwen/ (geconsulteerd op 19 november 2011)

http://computertotaal.nl/internet---netwerken/22294-jimdopro.html (geconsulteerd op 19 november 2011).

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.