Onderwijstechnologie/Voorbeelden onderwijstechnologische realisaties/Rapport vakoverschrijden project via Moodle

Groepsleden bewerken

 • Bartholomees Linde
 • Caliouw Aline
 • De Winter Kevin
 • Goosse Tom
 • Legroux Dirk
 • Schoenmaeckers Mark

Inleiding bewerken

Aangezien wij een zeer diverse groep vormen,was het voor ons een uitdaging om een project te vinden dat door iedereen interessant gevonden werd. We hebben allemaal een verschillende opleiding genoten en beschikken dus ook over een andere voorkennis. Uiteindelijk vonden we al snel een akkoord binnen het thema 'klimaatsverandering' omdat dit zeer ruim interpreteerbaar is. Nu nog een toepassing vinden dat we kunnen kaderen binnen het vak onderwijstechnologie.

Samenvatting van het project bewerken

Groep Wetenschappen-Ingenieursstudies B zal werken rond het thema “klimaatverandering”. Dit thema komt immers in de lessen van verschillende vakken aan bod en het thema staat ook beschreven in de vakgebonden eindtermen. Wij willen gebruik maken van de technologie om lessen en taken van verschillende vakken met elkaar in verband te brengen en op elkaar af te stemmen. Dit willen we bereiken door het opstarten van een Moodle. Deze Moodle zal vakoverschrijdend zijn en informatie, lessen, taken, presentaties, links… bevatten rond klimaatverandering. De leerlingen zullen van deze informatie gebruik moeten maken om opdrachten en taken op te lossen via de Moodle. De oplossingen kunnen ook via dit forum doorgestuurd worden, en de leerlingen kunnen via dit medium ook hun resultaten raadplegen of feedback ontvangen. Aangezien het vakoverschrijdend is, kunnen leerkrachten ook de opdrachten voor de andere vakken zien. Hierdoor kan er in de lessen ingespeeld worden op voorstellen, reacties… van leerlingen die misschien bij een andere vak aan bod kwamen. Op deze manier proberen we dus interactief en interdisciplinair te werken.

Verslag bewerken

Opgestelde eindtermen bewerken

Vakgebonden eindtermen Aardrijkskunde 3e graad ASO en TSO bewerken

6 weer en klimaat in verband brengen met opbouw van en met processen in de atmosfeer. 7 de invloed van menselijke activiteiten op het milieu zoals: broeikaseffect,natuurrampen,zure regen, waterbeheersing, bodemdegradatie en -verbetering met voorbeelden illustreren. 8 de geofysische opbouw van de aarde en de platentektoniek beschrijven en gevolgen ervan zoals: de ligging van oceanen en continenten, vulkanisme en aardbevingen en bepaalde klimaatsveranderingen verklaren.

Vakgebonden eindtermen PAV 3e graad BSO bewerken

5. Tijd- en ruimtebewustzijn De leerlingen 17 zien in op grond van de actualiteit en eigen ervaringen: dat er een verband bestaat tussen verleden, heden en toekomst 33. illustreren hoe natuurwetenschappen kunnen bijdragen tot een duurzame globale en lokale leefomgeving; 34. natuurwetenschappelijke verschijnselen verbinden met toepassingen uit de leefwereld;

Gemeenschappelijke eindtermen voor Wetenschappen 3e graad ASO en TSO bewerken

Met betrekking tot een concreet wetenschappelijk of toegepast wetenschappelijk probleem, vraagstelling of fenomeen kunnen de leerlingen 1 relevante parameters of gegevens aangeven, hierover informatie opzoeken en deze oordeelkundig aanwenden. 2 een eigen hypothese (bewering, verwachting) formuleren en aangeven hoe deze kan worden onderzocht. 3 voorwaarden en omstandigheden die een hypothese (bewering, verwachting)weerleggen of ondersteunen, herkennen of aangeven. 15 de wisselwerking tussen de natuurwetenschappen, de technologische ontwikkeling en de leefomstandigheden van de mens met een voorbeeld illustreren. 16 een voorbeeld geven van positieve en nadelige (neven)effecten van natuurwetenschappelijke toepassingen. 17 met een voorbeeld sociale en ecologische gevolgen van natuurwetenschappelijke toepassingen illustreren.

Vakoverschrijdende eindtermen bewerken

Ook de Vakoverschrijdende Eindtermen (VOET) rond kritisch denken, mediawijsheid en verantwoordelijkheid kunnen zeker opgenomen worden in het thema “klimaatverandering”.

kritisch denken 11 kunnen gegevens, handelwijzen en redeneringen ter discussie stellen a.d.h. van relevante criteria; 12 zijn bekwaam om alternatieven af te wegen en een bewuste keuze te maken; 13 kunnen onderwerpen benaderen vanuit verschillende invalshoeken;

mediawijsheid 14 gaan alert om met media;

verantwoordelijkheid 20 nemen verantwoordelijkheid op voor het eigen handelen, in relaties met anderen en in de samenleving;

Besluit bewerken

Bijeenkomsten bewerken

16 maart 2013 bewerken

Aanwezig bewerken

 • Bartholomees Linde
 • Caliouw Aline
 • De Leener Jonas
 • De Winter Kevin
 • Goosse Tom
 • Legroux Dirk
 • Schoenmaeckers Mark

Doel van de samenkomst bewerken

Iedereen heeft tegen deze samenkomst al eens nagedacht over mogelijke initiatieven.

Besluit bewerken

4 april 2013 bewerken

Aanwezig bewerken

 • Caliouw Aline
 • De Winter Kevin
 • Goosse Tom
 • Legroux Dirk
 • Schoenmaeckers Mark

Verontschuldigd bewerken

 • Bartholomees Linde

Doel van de samenkomst bewerken

Vandaag is er geprobeerd om Moodle te installeren, maar dit verliep niet zo vlot. Enkel Tom is geslaagd in de installatie, wat hem de administrator maakt. Het project op internet zetten zorgde voor moeilijkheden

Besluit bewerken

De volgende bijeenkomst is volgende week dinsdag (9 april 2013) om 13h in de laptop-klas van de pc-lokalen (gebouw E van de VUB). Afgesproken deadlines zijn de volgende: iedereen moet een tiental vraagjes bedenken die hij zou meegeven als taak aan zijn leerlingen (voor het opstarten van de Moodle).

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.