Ontwerpend leren/Toepassing

Dit boek is in ontwikkeling. Volg de wijzigingen door bij elk hoofdstuk op de ster te klikken of gebruik de toetscombinatie [alt+shift+w].

Inleiding Ontwerpend leren Methode

Ontwerpend leren geeft leerlingen de kans om hun eigen ideeën en concepten in de praktijk uit te proberen (leren door te doen), wat perfect aansluit bij een toepassingsgerichte leerstijl. Specifiek aan ontwerpend leren is het maken van een eigen product, zoals bijvoorbeeld een model van een molecuul, een eigen rekenmachine, een discussieforum, een presentatie of een korte film.

Proces Bewerken

Ontwerpend leren is een proces waarbij studenten hun eigen ontwerpen creëren, experimenteren en evalueren. Het is een actief leerproces waarbij studenten hun kennis en vaardigheden gebruiken om hun eigen oplossingen te creëren. In de praktijk betekent dit dat studenten eerst een probleem identificeren, vervolgens een ontwerp maken en dit vervolgens testen. Studenten krijgen handvatten van hun leraren om uiteindelijk een werkend ontwerp te maken dat voldoet aan hun behoeften. De leraar geeft feedback om het ontwerp te verbeteren, waardoor studenten hun vaardigheden verbeteren en hun kennis uitbreiden.

Onderwijsvormen Bewerken

Voorbeelden van onderwijsvormen waarin ontwerpend leren plaatsvindt zijn:

  1. Projectonderwijs
  2. Design Thinking
  3. Praktijk onderwijs
  4. Speels leren
  5. Probleemgestuurd leren
  6. Simulatie-gestuurd leren
  7. Coöperatief leren

Scholen Bewerken

Ontwerpend leren is een methode die op veel scholen in Nederland wordt toegepast. Deze methode is met name populair bij basisscholen en middelbare scholen. In het basisonderwijs wordt het ontwerpend leren vaak toegepast in de technieklessen. In het middelbaar onderwijs wordt het vooral gebruikt bij vakken zoals tekenen, kunst, biologie en techniek. Ook op universiteiten en hogescholen wordt deze methode vaak gebruikt als onderdeel van creatieve cursussen.

Bronnen Bewerken

Verdieping Bewerken

De volgende open en gratis bronnen kunnen helpen bij verdere verdieping in deze materie:

Soort Bron Link Beschrijving

Verwijzingen Bewerken

Personen

Organisaties

Begrippen

Referenties

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.