ODOO bewerken

Dit is een eerste aanzet om te komen tot een Nederlandstalige handleiding voor ODOO. Dit is een "Enterprise Resource Planning"-programma met verschillende onderdelen. Voorheen ook bekend als TinyERP en meer recent als OpenERP.

Relatiebeheer
Financiele administratie
Personeelsmanagement
Fabricage/assemblage
Project management
Diensten/Service
Helpdesk
Inkoop
Verkoop
Point-of-Sale
Voorraadbeheer
Documentbeheer

De diverse menu's zijn ook in het Nederlands vertaald. Voor de liefhebber en/of de taalpurist zijn deze vertalingen nog zelf aan te passen. In deze beschrijving is door de hoofdauteur de Engelstalige menustructuur gevolgd, in de veronderstelling dat die niet aan wijzigingen onderhevig is.

Financiële administratie bewerken

Het Nederlands rekeningschema is als volgt opgebouwd:

0:Bezittingen
1:Financiele rekeningen
2:Tussenrekeningen
3:Voorraad grondstoffen
4:Kosten
5:Indirecte Kosten
6:Voorraad gereed product
7:Productie
8:Opbrengsten
9:Resultaat

Om te beginnen een hulpmiddel bij het boeken van de diverse posten.

debet credit
links boeken bij:
rechts boeken bij:
soort rekening
Bezittingen
1 eigendommen
2 vorderingen
toename
afname
balans post
Verplichtingen
3 schulden
4 eigen vermogen
afname
toename
balans post
Kosten
toename
afname
verlies- & winstrekening
Opbrengsten
afname
toename
verlies- & winstrekening
Resultaat
toename
afname
verlies- & winstrekening

Onderstaande rekeningtypen zijn beschikbaar in OpenERP.

Account type Rekeningsoort Jaarafsluiting Gebruiken voor
view overzicht geen alleen gebruiken voor een hiërarchisch structuur van het rekeningschema
asset activa balans bezittingen van het bedrijf (0xxx/1xxx)
recievable te ontvangen niet afgeletterd debiteuren (= activa)
cash vlottende activa balans liquide middelen (= activa)
equity passiva balans (eigen) vermogen (0xxx/1xxx)
payable te betalen niet afgeletterd crediteuren (= passiva)
expense uitgaven/kosten geen kostenrekeningen (4xxx/5xxx/6xxx)
income inkomsten geen opbrengstrekeningen (8xxx)
tax belasting balans
closed afgesloten geen geen idee

Na installatie van OpenERP moet de administratie ingericht worden.

Hiervoor moeten we:

database aanmaken
hoofdgebruiker aanmaken (denk aan “admin” rechten!)
gebruiker “admin” verwijderen
eventueel overige gebruikers aanmaken (met “user” rechten)
rekeningschema inlezen en eventueel aanpassen
standaard rekeningschema verwijderen
properties goedzetten (Administration/Custom/Properties/Default Properties)
journaaldefinities maken
reeksen aanmaken (zie tabel)
Reeks Sjabloon Voorloop Toename Start
Uitgaande facturen(verkoop) fu.%(year)s. 3 1 1
Inkomende facturen(inkoop) fi.%(year)s. 3 1 1
Uitgaande credit facturen(verkoop) cfu.%(year)s. 3 1 1
Inkomende credit facturen(inkoop) cfi.%(year)s. 3 1 1
Analysejournaal aj. 0 1 1
Journaal j. 0 1 1
Afletteren a. 1 1 1
Bankafschriften ba.%(month)s/(day)s 0 1 1


fiscaal jaar aanmaken
periodes aanmaken (12 maanden + 1 voor de afsluiting?)
betaaltermijnen definieren (30, 14 en 0 dagen)
analyserekeningen (kostenplaatsen?) aanmaken

Administratie bewerken

Het boeken wordt gedaan via een journaal. Je hebt minstens een inkoop- en een verkoopjournaal nodig. Het grote gemak van een journaal is het vooraf kunnen definiëren van en/of beperken tot rekeningen waarop geboekt kan/mag/moet worden waardoor de kans op fouten afneemt en de snelheid van boeken toeneemt. Een heel handig journaal is in dit opzicht het BTW-journaal waarmee je alle betaalde en ontvangen BTW samenbrengt en betaalt via een verzamelrekening “Saldo BTW”.

Facturen invoeren bewerken

Facturen van leveranciers voer je in via "Invoices > Supplier Invoice > Draft Supplier Invoices". Vervolgens kies je voor "New" en vul je de selectievakjes in. Let op; op het tabblad "Other Info" kan je nog een andere boekingsperiode selecteren. Doe je dat niet dan wordt de factuur in de huidige periode geboekt! Vul bij "Total" het factuur totaal in en maak vervolgens met "Invoice Lines" de benodigde factuurregels aan. Met "Compute" wordt de omzetbelasting berekend. Als alles klopt kan je de factuur met "Validate" bevestigen. Pas op dat moment wordt de factuur ingeboekt en van een factuurnummer voorzien.

Bankafschriften invoeren bewerken

Bankafschriften worden ingevoerd via "Entries > Statements" Na het kiezen van het betreffende journaal (voor ieder bankrekening is er een apart journaal!) verschijnt het laatste banksaldo. Voer ter controle het nieuwe saldo in. Verander zo nodig de boekingsperiode. Vervolgens maak je met (nieuwe) "Statement lines" de afzonderlijke boekingsregels aan. Vul bij "Ref." de code van de bank in (AC, IC e.d.) en bij "Name" een (korte) omschrijving van de boeking. Let op: een afgeschreven bedrag wordt ingevoerd met een minteken!

Bevestigen (valideren) bewerken

Afletteren (facturen worden dan als betaald aangemerkt) bewerken

Omzetbelasting bewerken

Voor de afhandeling van de omzetbelasting worden een vijftal rekeningen aangemaakt.

  • 1800 Te vorderen omzetbelasting hoog tarief (21%)
  • 1810 Te vorderen omzetbelasting laag tarief (6%)
  • 1830 Te betalen omzetbelasting hoog tarief (21%)
  • 1840 Te betalen omzetbelasting laag tarief (6%)
  • 1850 Saldo omzetbelasting

De omzetbelasting van de inkomende facturen wordt geboekt op de respectievelijke eerste twee rekeningen. Deze bedragen vragen wij aan het eind van de maand terug van de belastingdienst. De omzetbelasting op uitgaande facturen wordt geboekt op de respectievelijke derde en vierde rekening. Deze bedragen moeten wij afdragen aan de belastingdienst. Bij de (maandelijkse) aangifte omzetbelasting boeken we de saldo's van de eerste vier rekeningen over naar de rekening "Saldo omzetbelasting". Dit saldo van de eerste vier rekeningen wordt op de laatste afgeboekt op een bankrekening als we de omzetbelasting betalen of terugkrijgen.

In OpenERP zit ook een mechanisme waarmee je periodiek een overzicht kan maken van de diverse betaalde en ontvangen omzetbelasting.

Periode afsluiten (let op; kan niet meer ongedaan gemaakt worden) bewerken

Jaarafsluiting bewerken

Om een jaar af te sluiten moeten er twee dingen gebeuren:

  1. Een resultaatboeking; alle kosten en opbrengst rekeningen sluit je af op nul met een boeking op een resultaatrekening.
  2. Je sluit alle balansrekeningen met een tegen boeking op nul met één boeking voor alle balansrekeningen.

Bovenstaande boekingen moeten op 31 december plaatsvinden!
Om het nieuwe jaar te openen doe je in het nieuwe jaar het tegenovergestelde van bovengenoemde stap 2.

De “wizard” in TinyERP automatiseert stap 2, maar moet (vooralsnog) in het af te sluiten jaar uitgevoerd worden (systeemdatum terugzetten?) Hij maakt een boeking op 1 januari van het nieuwe jaar in 'draft'. Deze moet nog bevestigd worden, maar kan dus ook nog aangepast worden voordat je hem effectueert.

De diverse rekening typen worden als volgt behandeld:

expense, income: close_method = none, Er wordt niets overgebracht naar het nieuwe jaar
payable, receivable: close_method = unreconciled, alleen de niet afgeletterde boekingen worden meegenomen naar het nieuwe jaar (helaas moet je het jaar afsluiten voordat je boekingen doet in het nieuwe jaar anders gaat deze transactie fout)
rest of accounts: close_method = balance, per rekening wordt het saldo overgebracht naar het nieuwe jaar
close_methode='detail' biedt de mogelijk om de rekeningen inclusief alle details over te brengen naar het nieuwe jaar (misschien gewenst voor sommige rekeningen van bezit)

Jaar openen bewerken

Als je de "wizard" "Close a Fiscal Year" hebt gebruikt wordt er automatisch een nieuw boekjaar geopend. Maar eventueel wil de automatische nummering van facturen e.d. nog aanpassen. Dat kan via "Administration-Custom-Sequences".

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.