Opfriscursus literatuur/Inleiding

Wat is "literatuur"?

bewerken

Eigenlijk is het begrip literatuur in de huidige betekenis betrekkelijk jong. Het werd pas in de 18e eeuw gebruikt op een manier die gelijkt op wat wij nu met de term bedoelen: een groep teksten, die om hun eigen waarde (als tekst) gemaakt worden om beluisterd en gelezen te worden. In het verleden bedoelde men met 'literatuur' wellicht dus iets anders; Aristoteles sluit in zijn Poetica bijvoorbeeld de 5de eeuwse geschiedschrijver Herodotus uit van zijn literatuurdefinitie, terwijl moderne literatuurgeschiedenissen Herodotus juist wel opnemen. Daarnaast maakt elke lezer per definitie deel uit van een bepaalde interpretatieve gemeenschap waarin bepaalde leesconventies en literatuuropvattingen tot norm zijn verheven. Ook dit heeft invloed op de vraag of een bepaalde tekst als literair mag worden beschouwd.

Niet alleen is het begrip literatuur dus in historisch opzicht variabel, tot op heden worden door verschillende literatuurcritici en theoretici verschillende definities gegeven. Tijd dus om even orde op zaken te stellen en om na te gaan wat er in het algemeen bedoeld wordt met 'literatuur' en wat een tekst 'literair' maakt.

Bronnen

Bron(nen):
  • E. van Boven & G. Dorleijn (2013), Literair mechaniek, Coutinho


Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.