Oudgrieks/Blok 1/5-Tekst

Τρεις δουλοι ἐπι των πετρων ἐν τῃ θαλαττῃ ἐγγυς της Σπαρτης* καδιζουσιν*. Sparta; zitten
Οὐ χαιρουσιν ὁτι οἱ δεσποται αὐτους* οὐκετι οἰκαδε* πεμπουσιν. hun; naar huis
Ἠδη* ἀδικοῦνται*, δια τουτο* τοις δεσποταις βλαπτειν* ἐθελουσιν, al; zij worden onrechtvaardig behandeld; daarom; schade toebrengen
και τουτο οὐν ποιεῖν βαινουσιν·
Αἱ των δεσποτων κοραι* και ἐν ταυτῃ οἰκιᾳ* οἰκοῦσιν, dochters; dit huis
οὐν ἡμεις*, οἱ δουλοι, τας κορας των κακων δεσποτων ἀποστερεῖν βαινομεν. wij
Τελος* τους δεσποτας ἐλευθεριαν αἰτοῦμεν. tenslotte
Μετα των δουλων ἀλλων την ἐλευθεριαν τυγχανειν* μελλομεν! bereiken
Ταυτης ἑσπερας* περι τουτου* χρονου τους δεσποτας των παρθενων ἀποστεροῦμεν. deze avond; deze
Ὑμεις*, τους ὁπλιτας ἀποκτεινειν βαινετε και τα ὁπλα* ἐνθαδε ἀγετε. jullie; hoplieten; de wapens
Μετα ταυτα* πολλοι ἡμων* της μαχης κρατεῖν* βαινουσιν, daarna; van ons; overwinnen +gen
οἱ ἀλλοι ἐνθαδε μενουσι και τοις θεοις εὐχονται*. bidden (tot) +dat
Ὑστερον* ἐν τῃ μαχῃ ἐκρατεῖ* ἡ των δεσποτων στρατια τους δουλους. later; overwon
Τελος* οἱ των δουλων νοι εἰς τον Ταρταρον* ἐβαινον*, tenslotte; Tartarus; gingen
και οἱ δεσποται τε και αἱ κοραι* χαιρουσι τῳ θανατῳ* των δουλων. dochters; dood
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.