Oudgrieks/Substantieven/Accusatief

Lidwoorden en Uitgangen

Mannelijk Vrouwelijk Onzijdig
enkelvoud τον δουλ-ον / ῥητορ-α / την τιμ-ην / πολ-ιν το δορ-ον / σωμα / ανθ-ος
meervoud τους δουλ-ους / ῥητορ-ας / τας τιμ-ας / πολ-εις τα δορ-α / σωμα-τα / ανθ-η

De hoofdbetekenis van de accusatief is die van lijdend voorwerp. Daarnaast wordt de accusativus gebruikt na een aantal voorzetsels, met name die een beweging aangeven.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.