Overleg:Onderwijs in relatie tot P2P/Arbeid

Onderwerp toevoegen
There are no discussions on this page.

Dit is slecht


Feedback (BT): -inleiding

Tweede alinea: Het begin beter veranderen naar: 'Bauwens (2014) legt de focus op...' Dit komt professioneler over. Vermijd overigens in je tekst het woord 'je' en vervang het door 'men' of je kan het algemener maken.

Ik vraag me af of de alinea's 3 en 4 van de inleiding niet beter thuishoren bij de link tussen arbeid en p2p? Vergeet de referentie niet.

-Arbeid-P2P

Je citeert letterlijk uit het boek, afwisselend met zelfgeschreven tekst. Dit maakt het naar leesbaarheid van de tekst wat moeilijker. Ik raad je aan om niet letterlijk te citeren, maar de ideeën en de uitleg in eigen woorden te beschrijven. Dit zorgt ervoor dat het meer begrijpbaar voor de medestudenten, dus beter studeerbaar wordt. Moeilijke woorden worden immers vervangen door begrijpbare woorden of uitgelegd. In je bronvermelding kan je dan wel de paginanummers vermelden van de beschreven citaten.

-Voorbeeld

Duidelijke en herkenbare voorbeelden. Het concept van fysieke arbeid is me nog niet duidelijk, want zowel bij bouwvakkers als bij boekhouders (?) is er fysieke arbeid. Ofwel een typefoutje, ofwel kan je een ander voorbeeld geven van arbeid (bv. mentaal) om het verschil te geven tussen fysieke arbeid en een andere soort arbeid. Er is geen referentie.

-Theoretische duiding

Je geeft een korte historische geschiedenis van arbeid, wat interessant is. Hierbij mis ik echter nog een concrete situering (bv.prehistorie of jaartal...). Referentie in de tekst? Vermijd het gebruik van 'we'. Het is een breed concept, maar je hebt de kerngeschiedenis op een vlotte manier weergegeven. Witregels invoegen maakt het geheel meer gestructureerd.

- Externe links:

Hier mag nog een extra link komen (vijf linken was de richtlijn)


Vormgeving is OK, taalgebruik is soms nog spreektaal. Geen spellingsfouten.


Peerfeedback ES:

Algemeen vind ik weinig samenhang aanwezig in het stuk. Er worden steeds losse stukjes geschreven, maar die worden schijnbaar nooit samengenomen tot één geheel. Je zegt wel enkele interessante dingen, maar gaat daar nooit verder op in.

De citaten van Bauwens worden aangehaald (wordt er trouwens correct naar gerefereerd?), maar krijgen verder geen uitleg. Ik ben geen voorstander van rond de pot draaien en uitleggen wat geen uitleg behoeft, maar met dat eerste citaat had wel iets mogen gebeuren. Extra uitleg of wat parafraseren zodat de lezer weet of die het juist begrepen heeft of niet en zo niet, wat het dan wel wil zeggen.

Je schetst bij je definitie arbeid in een kapitalistische samenleving en in een volgende alinea arbeid in een peer-to-peersamenleving. In die stukken zelf, mag je nog wat meer uitleg geven. Het is alsof je enkele typische kenmerken opsomt, maar daar verder niets meer mee doet. Hoe iets concreet georganiseerd wordt, creëert toch steeds dynamieken? Bijvoorbeeld: verdient wie meer arbeid verricht meer geld? Een dynamiek van wedijveren, patenten, etc... Hoe arbeid ingericht wordt, heeft een grote invloed op hoe een samenleving vormkrijgt. Ik heb het gevoel dat dat besef er wel is, maar dit komt in z'n geheel niet aan bod. Het is boeiend om dat soort zaken te onderzoeken en ook te expliciteren.

Je bespreekt arbeid in een kapitalistisch systeem en in een peer-to-peersysteem en lijkt deze twee daarmee tegenover mekaar te zetten. Hiermee lijkt een groot verschil gesuggereerd te worden, maar ik vraag me af of dat er zo fundamenteel is. Misschien is het interessant om deze daadwerkelijk te vergelijken en te zoeken naar gelijkenissen en verschillen van de invulling van arbeid. Dat is hier alleszins niet aanwezig. Je herhaalt jezelf ook de hele tijd. Ik besef dat het niet makkelijk is om met een dergelijk algemeen concept als 'arbeid' aan de slag te gaan, maar er valt toch vast nog iets meer over te zeggen dan alleen wat hier staat? Desnoods grondigere uitwerking van wat er al staat: je hebt een definitie, maar wat betekent dat nu concreet?

Met de theoretische duiding sla je naar mijn gevoel de bal helemaal mis. Je gebruikt geen enkele bron in dit gedeelte, waardoor ik ervan uitga dat je dit allemaal zelf hebt bedacht. Dat wekt bij mij weinig vertrouwen. Om geloofwaardig te zijn dien je toch hier en daar enkele dingen te staven aan de hand van bronnenmateriaal, liefst betrouwbaar bronnenmateriaal. Ik lees iets dergelijks met argusogen omdat ik op geen enkele manier zeker kan zijn dat er ook maar iets van waar is. Als je voor een historiek wilt gaan, doe dat dan ook aan de hand van bronnen. Ik denk dat er best wel wat te vinden valt over de geschiedenis van de arbeid.

Ik vraag mij ook af of een historiek wel de meest interessante piste is. En of daar eventueel niet nog wat meer in vervat kan worden. Bij het concept 'arbeid' denk ik meteen aan denkers als Arendt of Marx. Wat is arbeid volgens hen, waartoe moet dit dienen? Er zijn volgens mij nog tal van andere auteurs die interessante zaken vertellen over de rol van arbeid. Ik denk ook aan het communisme en wat arbeid betekent in een communistische maatschappij. Je schetst arbeid binnen het kapitalisme en p2p, maar het communisme zou hier met zijn radicaal andere visie (dan vooral ten aanzien van het kapitalisme) toch een goede aanvulling op zijn? Natuurlijk moet je om die vergelijking te kunnen maken dieper ingaan op bepaalde aspecten, wat nu nog onvoldoende gebeurt.

Ik begrijp dus wel dat 'arbeid' erg breed is en er tegelijkertijd heel veel, maar ook heel weinig over geschreven kan worden, maar deze wiki is wat mij betreft toch echt ontoereikend. Er zijn nog tal van interessante zaken die je kunt bespreken. Probeer er dus nog wat meer in te verwerken.


feedback IP

algemeen:

Ik vind dat de tekst te weinig een geheel vormt. Ik blijf wat op mijn honger zitten als het gaat om concrete voorbeelden en meer achtergrond. Ivm de bronvermelding: je verwijst verschillende keren naar het boek, maar je vermeldt nergens de pagina's en je geeft ook te weinig aan wat je precies uit het boek haalt en wat niet.

ivm de voorbeelden: ik vraag me af of de meeste arbeidsvormen van vandaag wel fysieke arbeidsvormen zijn? is boekhouding fysieke arbeid? Ik vind dit onderscheid ook niet zo relevant hier. Ik vind dat je te weinig refereert naar de concrete en bestaande initiatieven die nu reeds volgens een p2p visie/ of p2p systeem werken. Zie het artikel van plan C waar je naar verwijst. Men onderzocht het 'p2p gehalte van 3 bedrijven': patagonia, Qolors en Etsy. In België is er momenteel ook binnen Plan C (actief rond de circulaire economie) aan het onderzoeken wat p2p kan betekenen op vlak van nieuwe productiesystemen. zij verwijzen hierbij naar product-dienst combinaties. ik haal aan uit hun artikel (http://www.plan-c.eu/2013/06/14/product-dienst-combinaties-en-peer-to-peer/):'Peer-to-peer laat ons toe om op een ongelooflijk goedkope en effectieve manier de beste producten te ontwerpen maar het business model vormt een drempel om ze ook effectief marktwaardig te maken. Hier kunnen product-dienst-combinaties (PDC) misschien de oplossing bieden. PDC’s zijn businessmodellen waar minstens een gedeelte van de (markt)waarde gerealiseerd wordt door een aan het product gelinkte dienst aan te bieden. Zo zijn er PDC’s te bedenken waarbij het product geen eigendom meer is van de consument maar dat hij wel geniet van de dienst die het product hem kan bieden.' Dergelijke PDC's betekenen een totaal andere 'arbeidsvorm' dan de huidige. Dit zou je perfect kunnen uitwerken bij voorbeelden of bij theoretische duiding. Dit vind ik veel zinvoller/relevanter dan het voorbeeld van wikipedia dat eindeloos herhaald wordt...

theoretische duiding: bekijk zeker de bronverwijzingen goed: vaak ontbreekt dit. Aansluitend bij mijn vorige bemerking hierboven: ik heb het gevoel dat je je te veel beperkt hebt tot het boek van Bauwens en de netwerken. Ik zou het interessant vinden dat je een vergelijking maakt tussen 'arbeidsvormen' zoals we die momenteel kennen in het kapitalistisch systeem en 'arbeidsvormen' zoals die bestaan in het peer 2 peer systeem. je vindt hiervoor heel wat info als je de voorbeelden van Michel Bauwens uitdiept of als je de voorbeelden besproken door Plan C doorneemt.

veel succes !!

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.
Terugkeren naar de pagina "Onderwijs in relatie tot P2P/Arbeid".