Overleg Wikijunior:Het lichaam/Zenuwstelsel

Suggesties paragrafen bewerken

Delen en de functies van het zenuwstelsel bewerken

 • Delen van het zenuwstelsel:
  • het centrale zenuwstelsel: grote hersenen, kleine hersenen, hersenstam en ruggenmerg;
  • zenuwen.
 • Zenuwen verbinden alle delen van het lichaam met het centrale zenuwstelsel.
  • Hersenzenuwen: verbinden delen van hoofd en hals met de hersenstam.
  • Ruggenmergszenuwen: verbinden delen van romp en ledematen met het ruggenmerg.
 • Functies van het zenuwstelsel:
  • verwerken van impulsen afkomstig van zintuigen;
  • regelen van de werking van spieren en klieren.

De hersenen bewerken

 • De hersenen bestaan uit de grote hersenen, de kleine hersenen en de hersenstam.
 • Bouw van de grote hersenen en van de kleine hersenen:
  • schors: aan de buitenkant, grijs van kleur;
  • merg: aan de binnenkant, lichter van kleur.
 • Functies van de grote hersenen:
  • verwerken van impulsen afkomstig van zintuigen (bewuste gewaarwordingen);
  • regelen van gewilde bewegingen (bewuste reacties).
 • Hersencentra: delen van de grote hersenen met speciale functies.
  • In gevoelscentra (bijv. gehoorcentra, gezichtscentra) worden binnenkomende impulsen verwerkt. De plaats waar impulsen aankomen en worden verwerkt, bepaalt van welke prikkel je je bewust wordt.
  • In bewegingscentra (bijv. schrijfcentra, spreekcentra) ontstaan impulsen voor gewilde bewegingen (bewuste reacties).
 • Functie van de kleine hersenen:
  • coördineren van bewegingen (o.a. het handhaven van het evenwicht).
 • Functies van de hersenstam:
  • geleiden van impulsen van het ruggenmerg naar de grote en kleine hersenen en omgekeerd;
  • geleiden van impulsen van zenuwen in hoofd en hals naar de grote en kleine hersenen en omgekeerd.

Alcohol bewerken

 • Gevolgen van alcohol op korte termijn:
  • loskomen: je wordt vrolijker en minder verlegen (maar soms neerslachtig en agressief);
  • aangeschoten: je krijgt meer zelfvertrouwen, maar je kunt minder goed horen, zien en bewegen; je reactievermogen neemt af;
  • dronken: je ziet slecht, je kunt je bewegingen moeilijk beheersen en je kunt je later vaak niets meer herinneren;
  • kater: je hebt erge dorst en hoofdpijn, en je moet soms overgeven.
 • Gevolgen van alcohol op lange termijn:
  • je moet steeds meer alcohol drinken om hetzelfde effect te krijgen;
  • je raakt verslaafd: je kunt niet meer zonder alcohol;
  • geestelijke afhankelijkheid: je hebt alcohol nodig om je lekker te voelen of om tot rust te komen;
  • lichamelijke afhankelijkheid: als je stopt met alcohol krijg je ontwenningsverschijnselen (je wordt rillerig, ziek en koortsig);
  • de lever, hersenen, maag en hart kunnen beschadigd raken;
  • het geheugen kan geheel verdwijnen.

Hormoonstelsel bewerken

 • Het hormoonstelsel bestaat uit hormoonklieren die hormonen produceren.
  • Veel hormoonklieren hebben geen afvoerbuis: de hormonen worden afgegeven aan het bloed.
  • Hormonen regelen de werking van weefsels en organen die er gevoelig voor zijn.
  • Hormonen zijn o.a. van invloed op de stofwisseling, voortplanting, groei en ontwikkeling.
 • Ligging van de belangrijkste hormoonklieren.
  • Hypofyse: onder tegen de hersenen aan, tussen de beide hersenhelften in.
  • Schildklier: in de hals, voor het strottenhoofd, tegen de luchtpijp aan.
  • Eilandjes van Langerhans: in de alvleesklier.
  • Bijnieren: als kapjes op de nieren.
  • Eierstokken: in de buikholte.
  • Teelballen: in de balzak.

Gedrag bewerken

 • Gedrag: alles wat we doen.
  • Gedragingen komen tot stand door de werking van spieren of klieren.
  • Gedrag is meestal een respons (reactie) van een dier of een mens op prikkels.
 • Gedrag wordt bepaald door erfelijke factoren (genen) en leerprocessen.
  • Gedrag dat al bij pasgeboren mensen waarneembaar is, wordt grotendeels bepaald door erfelijke factoren.
  • Door leerprocessen ontwikkelt gedrag zich tijdens het leven.

Gedrag van mensen en dieren bewerken

 • Overeenkomsten tussen het gedrag van mensen en het gedrag van dieren:
  • bij beide wordt het gedrag bepaald door erfelijke factoren (bijv. gelaatsuitdrukkingen bij mensen) en leerprocessen;
  • bij beide komen rolpatronen voor (beide vertonen gedrag dat overeenstemt met het verwachte rolgedrag).
 • Verschillen tussen het gedrag van mensen en het gedrag van dieren:
  • het gedrag van mensen wordt sterker bepaald door leerprocessen;
  • mensen kunnen hun gedrag beoordelen aan de hand van normen en waarden.

Bouw van zenuwen en zenuwcellen bewerken

 • Bouw van een zenuwcel:
  • cellichaam met celkern;
  • uitlopers die impulsen naar het cellichaam toe geleiden;
  • uitlopers die impulsen van het cellichaam af geleiden.
 • Zenuw: een bundel uitlopers van zenuwcellen, omgeven door een stevige, beschermende laag.
  • Elke uitloper is omgeven door een isolerend laagje.

Gevoelszenuwcellen bewerken

 • Gevoelszenuwcellen.
  • Functie: impulsen geleiden van zintuigen naar het centrale zenuwstelsel.
  • De cellichamen liggen vlak bij het centrale zenuwstelsel.
  • Ze hebben één lange uitloper die impulsen naar het cellichaam toe geleidt.
 • Bewegingszenuwcellen.
  • Functie: impulsen geleiden van het centrale zenuwstelsel naar spieren of klieren.
  • De cellichamen liggen in het centrale zenuwstelsel.
  • Ze hebben één lange uitloper die impulsen van het cellichaam af geleidt.
 • Schakelcellen.
  • Functie: impulsen geleiden binnen het centrale zenuwstelsel.
  • Ze liggen in hun geheel in het centrale zenuwstelsel (in grote hersenen, kleine hersenen, hersenstam en ruggenmerg).

Reflexen bewerken

 • Reflex: een vaste, snelle, onbewuste reactie op een bepaalde prikkel.
  • De snelheid is vaak nodig om het lichaam te beschermen tegen beschadigingen.
  • Reflexen hebben een functie bij het handhaven van bepaalde houdingen en bij bewegingen van het lichaam.
  • Voorbeelden: terugtrekreflex, kniepeesreflex, ooglidreflex, pupilreflex.
 • Reflexboog: de weg die impulsen afleggen bij een reflex.
  • Onder invloed van prikkels ontstaan in zintuigcellen impulsen.
  • Via gevoelszenuwcellen worden de impulsen naar schakelcellen in het ruggenmerg of in de hersenstam geleid.
 • Schakelcellen geleiden impulsen direct door naar bewegingszenuwcellen.
 • Bewegingszenuwcellen geleiden impulsen naar spiercellen, waardoor spieren zich samentrekken.
 • De reflexbogen van hoofd en hals verlopen via de hersenstam.
 • De reflexbogen van romp en ledematen verlopen via het ruggenmerg.
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.
Terugkeren naar de pagina "Het lichaam/Zenuwstelsel".