Overzichten Eindexamenstof/VWO/Natuurkunde/Warmteleer

Dit domein D is in zijn geheel geen centraal examenstof. Een samenvatting kan worden gebruikt voor schoolonderzoeken en practica, maar heeft geen prioriteit.

Submodule D1: Gas en vloeistof Bewerken

de wisselwerking van moleculen in stoffen Bewerken

ideale en reële gassen Bewerken

vloeistoffen, vaste stoffen Bewerken

fase en fase-overgangen Bewerken

kinetische opvatting van druk, inwendige energie en temperatuur Bewerken

de algemene gaswet Bewerken

absolute temperatuurschaal Bewerken

berekenen van druk, volume of temperatuur Bewerken

diagram van druk en volume Bewerken

diagram van druk en temperatuur Bewerken

drukverschillen en stroming Bewerken

manometer, barometer, bloeddrukmeter Bewerken

overdruk, onderdruk Bewerken

de wet van Bernoulli Bewerken

stroomsnelheid Bewerken

liftkracht Bewerken

Submodule D2: Thermische processen Bewerken

uitwisseling van warmte tussen systemen Bewerken

soortelijke warmte, warmtecapaciteit Bewerken

verbrandingswarmte Bewerken

warmteopslag Bewerken

vormen van warmtetransport Bewerken

geleiding, stroming, straling Bewerken

isolatie Bewerken

afvalwarmte Bewerken

de eerste hoofdwet van de warmteleer Bewerken

uitwendige arbeid Bewerken

adiabatische processen Bewerken

isotherme processen Bewerken

het rendement van energie-omzettingen Bewerken

kwaliteitsverlies bij energieomzettingen Bewerken

tweede hoofdwet Bewerken

warmte-kracht koppeling Bewerken

functie koelwater en gevolgen voor het milieu Bewerken

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.