Portugees/Inhoudsopgave

Inleiding bewerken

 • Olá/Hallo! Hier volgt een cursus Portugees, met na elk behandeld onderwerp enkele oefeningen.
 • Zie Portugees voor informatie over de achtergrond van de taal.

Lessen bewerken

Alfabet bewerken

Van oorsprong kent het Portugese alfabet 23 letters. Leenwoorden uit verschillende talen hebben ertoe geleid dat aan het alfabet de letters K, W en Y zijn toegevoegd (donkergrijs in de tabel).

letter naam letter naam letter naam letter naam letter naam
A á G L éle R érre vê dobrado
B H agá M éme S ésse dublevê
C I i N éne T X chis
D J jóta O ó U u Y ipsilon
E é K capa P V i grêgo
F éfe ca Q què W doblu Z

Fonologie bewerken

Medeklinkers bewerken

 • Als een woord eindigt op de medeklinker l,b, r of k, maakt men in het Portugees nog een uh-geluid er achteraan.

voorbeeld: Portugal [Por-toe-ghal-uh].


 • b - zoals in bed.

voorbeeld: bola (bal).


 • c - wordt vóór de klinkers a, o of u uitgesproken als de k in kat. In andere gevallen wordt deze letter uitgesproken als de s in soep.

voorbeelden: cor (kleur) en certo (zeker).


 • ç (cedilha) - wordt alleen gebruikt vóór de klinkers a, o of u. Uitgesproken zoals de s in soep.

voorbeeld: preço (prijs).


 • d - zoals de d in deur.

voorbeeld: dedo (vinger, teen).

- vóór de i en (meestal) vóór de e wordt de d als dzj uitgesproken.

voorbeeld: despedida (afscheid).


 • f - zoals de f in fiets.

voorbeeld: fruta (vrucht, fruit).


 • g - vóór de e en i zoals de Portugese j (zie hieronder).

voorbeeld: giro (leuk).

- wanneer de g gevolgd wordt door een u en een klinker, dan wordt de g uitgesproken zoals het Engels game. Ook wordt de u niet altijd uitgesproken. Bij de klinker a wordt de u wel uitgesproken.

voorbeeld: guardanapo (servet).

- Bij de klinkers e en i niet.

voorbeeld: guitarra (gitaar).

- ook als e / i een accent heeft, wordt de u uitgesproken.

voorbeeld: linguística (taalkunde).

- anders wordt de g uitgesproken zoals de g in het Engelse great.

voorbeeld: gato (kat).


 • h - de h wordt nooit uitgesproken.

voorbeeld: hora (uur).


 • j - zoals de s in het Engelse measure.

voorbeeld: jogo (spel).


 • l - aan het begin van een lettergreep wordt de l uitgesproken zoals de l in lijst.

voorbeeld: longo (lang).

- aan het einde van een woord, of vóór een medeklinker, wordt de l wat meer achter in de mond uitgesproken. voorbeeld: hospital (ziekenhuis).


 • m - aan het begin van een lettergreep wordt de m uitgesproken zoals de m in man.

voorbeeld: mar (zee).

- aan het einde van een lettergreep wordt de m niet uitgesproken. De voorgaande klinker wordt nu nasaal uitgesproken.

voorbeeld: jardim (tuin).


 • n - aan het begin van een lettergreep wordt de n uitgesproken zoals de n in neus.

voorbeeld: nove (negen).

- aan het einde van een lettergreep wordt de n niet uitgesproken. De voorgaande klinker wordt nu nasaal uitgesproken.

voorbeeld: presidente (president).


 • p - zoals de p in plein.

voorbeeld: perna (been).


 • q - de q komt altijd voor in de combinatie qu+klinker.

- bij de klinkers a en o wordt de u uitgesproken.

voorbeeld: qualidade (kwaliteit).

- bij de klinkers e en i wordt de u niet uitgesproken.

voorbeeld: mosquito (mug).


 • r - aan het begin van een woord, of wanneer voorafgaand door een klinker, wordt de r hard uitgesproken.

voorbeeld: rato (muis).

- anders wordt de r zacht uitgesproken.

voorbeeld: pêra (peer).


 • s - de s heeft 4 mogelijke uitspraken, afhankelijk van de positie in het woord:

- tussen 2 klinkers, in het midden van een woord wordt de s als een z uitgesproken.

voorbeeld: casa (huis).

- aan het begin van een woord, of aan het begin van een lettergreep (voorafgaand door een medeklinker) klinkt de s als de s in slapen.

voorbeeld: manso (tam).

- aan het einde van een lettergreep, waarbij de volgende letter een B, D, G, L, M, N, R, V, of Z is, klinkt de s als de j in het Portugees.

voorbeeld: Lisboa (Lissabon).

- aan het einde van een lettergreep, waarbij de volgende letter een C, F, P, of T is, klinkt de s als de sj in kosjer.

voorbeeld: isto (dit).


 • t - zoals de t in tuin.

voorbeeld: tio (oom).


 • v - zoals de v in vogel.

voorbeeld: voz (stem).


 • x - meestal zoals de sh in het Engelse shine.

voorbeeld: peixe (vis).

- in sommige woorden wordt de x uitgesproken als een z.

voorbeeld: exame (examen).

- in sommige woorden wordt de x uitgesproken als een ks.

voorbeeld: taxi (taxi).


 • z - aan het einde van een woord zoals de sh in het Engelse woord shine.

voorbeeld: luz (licht).

- anders wordt de z zoals de z in zee uitgesproken.

voorbeeld: zero (nul).

Klinkers bewerken

 • a - zoals de a in hart.

voorbeeld: alto (hoog, lang).

aan het einde van een woord zoals de uh in het voorbeeld: menina (meisje).


 • á - zoals de aa in het woord schaap.

voorbeeld: aniversário (verjaardag).


 • â - zoals de a, maar iets korter.

voorbeeld: alfândega (douane).


 • ã - een nasale a.

voorbeeld: mamã (mama).


 • ão - nasale aung.

voorbeeld: profissão (beroep).


 • e - open klinker: zoals de e in hert.

voorbeeld: dez (tien).

- gesloten klinker: als de ee in het woord nee.

voorbeeld: seis (zes).


 • é - zoals de ee in het woord nee.

voorbeeld: sé (kathedraal).


 • ê - zoals de e, maar iets korter.

voorbeeld: mês (maand).


 • eu - zoals eeuw

voorbeeld: eu (ik).


 • i - zoals de ie in liep.

voorbeeld: ali (daar).


 • í - zoals de i hierboven, maar met meer nadruk.

voorbeeld: notícia (nieuws).


 • o - open klinker: zoals de o in bos.

voorbeeld: de 1e o in obrigado (bedankt).

- gesloten klinker: zoals de oe in zoet.

voorbeeld: de 2e o in obrigado (bedankt).


 • ó - zoals de oo in boot.

voorbeeld: pó (stof, poeder).


 • ô - zoals de open klinker o als hierboven, maar korter.

voorbeeld: pôs (zetten, leggen).


 • u - zoals de oe in stoep.

voorbeeld: mulher (vrouw).


 • ú - zoals de uu in schuur.

voorbeeld: músculo (spier).

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.