Programmeren in ASP.net 2.0 N-Tier Tutorial/Business Services Laag/MessageServices.cs

C#-code: "MessageServices.cs"

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

using MessageBoard.Common.DataSets;
using MessageBoard.DataAccess;

namespace MessageBoard.Business.Services
{
	public class MessageServices
	{
		public MessageDataSet GetMessages()
		{
			using (MessageDataAccessor da = new MessageDataAccessor())
			{
				return da.GetMessages();
			}
		}
	}
}
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.