Programmeren in BASIC/READWRITE

Qbasic kan, behalve voor berekeningen ook gebruikt worden om bijvoorbeeld een database te beginnen. Hierbij hebben we functies nodig die kunnen lezen en schrijven naar een bestand. Hieronder volgt een voorbeeld:

cls
open "lijst" for input as #1
do
input "Naam: ", naam$
input "leeftijd: ", ltijd$
input "Nog iemand toevoegen?"; x$
LOOP WHILE UCASE$(x$) = "Y"
CLOSE #1

Hierboven wordt op de tweede regel een bestand geopend die "lijst" heet, vervolgens wordt dat bestand gedefineerd als #1
Daarna wordt er een lus gestart waar men in staat is gegevens in te voeren. De lus wordt gesloten als men niet de waarde "Y" invoert. Daarna wordt het bestand afgesloten.

OPEN "lijst" FOR OUTPUT AS #1
CLS
PRINT "Personen in het bestand: ": PRINT
DO WHILE NOT EOF(1)
LINE INPUT #1, REC$
PRINT REC$
LOOP
CLOSE #1

Hierboven wordt het bestand nogmaals geopend, maar deze keer als OUTPUT. Dat wil zeggen dat we enkel kunnen lezen van het bestand. Er wordt een lus gestart die de eerste regel weergeeft in het bestand. Deze lus gaat door totdat de EOF(End Of File) wordt bereikt waarna het probranna zichzelf afsluit.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.