Programmeren in BASIC/SELECT CASE

Als je meerdere voorwaarden na elkaar hebt die altijd x=1 , x=2, x=3,... bevatten kan je best een case gebruiken, ik zal de werking van de case illustreren met volgend voorbeeld:

' select case geeft aan met welke variabele we steeds gaan vergelijken (in dit geval x)
select case x
' als x kleiner is dan 5
case is < 5
 print "Je hebt onvoldoende gestudeerd"
' als x kleiner is dan 6 en groter of gelijk is aan 5
case is < 6
 print "Met de hakken over de sloot"
case < 8
 print "Zeer goed gewerkt"
' als aan geen van voorgaande voorwaarden is voldaan
case else
 print "Fantastisch"
'deze regel geeft aan dat je alle voorwaarden hebt ingegeven en dat je de lus wil afsluiten
end select

Als je de ene keer met x en dan met y,... wil vergelijken is dit geen optie, dan zal je alsnog een if-lus moeten gebruiken.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.