Programmeren in BASIC/Tags/DIM

Dim heb je nodig om een variabele te declareren, een variabele declareren doe je zo:

'1 variabele declareren
dim strWoord as string
'meerdere variabelen declareren mogenlijkheid 1
dim strWoord as string
dim intGetal as Integer
'meerdere variabelen declareren mogenlijkheid 2
'merk op dat je maar 1 maal dim hoeft te schrijven
dim strWoord as string, intGetal as Integer

Je kan de volgende soorten variabelen gebruiken

Type Tekst / getal Waarde Hoe declareren Voorvoegsel
String tekst maximaal 32.767 tekens AS STRING str
Integer getal -32.768 tot en met 32.767 AS INTEGER int
Long getal -2.147.483.648 tot 2.147.483.648 AS LONG lng
Single getal -3.402823*1038 tot 3.402823*1038 AS SINGLE sng
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.