Programmeren in BASIC/Variabelen declareren

Als je bepaalde inputs een bepaalde functie wil geven zoals: hier mogen alleen maar getallen in, hier mag alleen tekst in van zoveel letters,... is het nodig je variabelen te declareren en wel als volgt

Type Tekst / getal Waarde Hoe declareren Voorvoegsel
String tekst maximaal 32.767 tekens AS STRING str
Integer getal -32.768 tot en met 32.767 AS INTEGER int
Long getal -2.147.483.648 tot 2.147.483.648 AS LONG lng
Single getal -3.402823*1038 tot 3.402823*1038 AS SINGLE sng

declaratie

bewerken

Om een variabele te declareren moet je altijd eerst DIM gebruiken, dan de naam dat je aan de variabele wil geven, het is gemakkelijk dat deze altijd met het juiste voorvoegsel begint, dan moet je niet altijd terug naar de declaratie gaan zoeken om te zien welke getallen er in de variabele mogen. Hieronder zie je een voorbeeld van een declaratie

'een string declareren
dim strString as string
'een integer declareren
dim intInteger as integer
'...

Een waarde in een string plaatsen

bewerken

Als je een string maakt is het ook de bedoeling dat daar iets in komt te staat, dit doe je zo:

dim strString as string
strString = "dit is een voorbeeld van een string"
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.