Programmeren in PL/1/Tips en rekenregels

Programmeren in PL/1

Bewerkingen
  1. Inleiding
  2. Declaratie van variabelen
  3. Procedures
  4. Programmastructuur
  5. Foutenafhandeling
  6. Tips en rekenregels
  • Het NOT-teken ¬ kan vervangen worden door een circumflex ^ en het OR-teken | door een uitroepingsteken !. In het laatste geval kan verwarring ontstaan met andere programmeertalen (Java), waar het !-teken NOT betekent. Het concatenatieteken || kan analoog vervangen worden door !!.
  • De programma's mogen zowel in hoofdletters als kleine letters geschreven worden (case-insensitive). Er wordt enkel rekening mee gehouden bij stringwaarden.
  • CHAR VARYINGZ komt overeen met CHAR in de programmeertaal C: de string met variabele lengte wordt afgesloten met een nul (Zero). Strings zonder VARYING(Z) hebben een vaste lengte.

PL/1-code: CHAR VARYING

 DCL s CHAR(8);
 s = 'abc'; 
 DCL t CHAR(8) VARYING;
 t = 'abc'; 

In bovenstaand voorbeeld bevat s nu de string 'abc     ', terwijl t 'abc' bevat. Hierdoor is onderstaande uitdrukking mogelijk:

PL/1-code: concatenatie

 t = t || 'def';

t bevat nu 'abcdef'.

Rekenregels

bewerken
Prioriteitsvolgorde
¬ (logische NOT), + (prefix), - (prefix), ** (exponent)
* (vermenigvuligen), / (delen)
+ (optellen), - (aftrekken)
| | (concatenatie)
= ¬= >< >= <=
& (logische AND)
| (logische OR)
bewerken
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.