Programmeren in Pascal/Oefeningen1/oplossingen

Dit is een modeloplossing voor de oefeningen. In sommige gevallen is het mogelijk dat er meerdere werkwijzes worden getoond. Deze pagina dient ter controle of als hulpmidel wanneer men vast zit. Verander zeker je programma's niet omdat hier iets anders staat. Als je hetzelfde resultaat krijgt is het ook goed. Bij twijfel toon dan je code op de overlegpagina.

Oefening 1Bewerken

Pascal-code: Oefening 1

program afdrukken;
begin
writeln('Dit is regel 1.');
writeln('Aangezien we net regel 1 hebben afgedrukt hebben we nu regel 2.');
writeln('Regel 3.');
end.

Oefening 2Bewerken

Pascal-code: Oefening 2

program afdrukken;
VAR uitgaven,winst,subtotaal:REAL;
begin
writeln('Gelieve de uitgaven van dit jaar in te geven:');
readln(uitgaven);
writeln('Gelieve de winst van dit jaar in te geven:');
readln(winst);
writeln('Gelieve het subtotaal van dit jaar in te geven:');
readln(subtotaal);
writeln('-------------------------------------------------------');
writeln('| uitgaven | winst | subtotaal | ');
writeln('-------------------------------------------------------');
writeln('| ',uitgaven,' | ',winst,' | ',subtotaal,' | ');
writeln('-------------------------------------------------------');
end.

uitleg:We nemen hier reals omdat de winst even goed een kommagetal kan zijn.

Bij deze oefening zou een clrscr niet slecht zijn:

Pascal-code: Oefening 2

program afdrukken;
VAR uitgaven,winst,subtotaal:REAL;
USES crt;
begin
writeln('Gelieve de uitgaven van dit jaar in te geven:');
readln(uitgaven);
writeln('Gelieve de winst van dit jaar in te geven:');
readln(winst);
writeln('Gelieve het subtotaal van dit jaar in te geven:');
readln(subtotaal);
clrscr;
writeln('-------------------------------------------------------');
writeln('| uitgaven | winst | subtotaal | ');
writeln('-------------------------------------------------------');
writeln('| ',uitgaven,' | ',winst,' | ',subtotaal,' | ');
writeln('-------------------------------------------------------');
end.

Oefening 3Bewerken

Pascal-code: Oefening 2

program afdrukken;
VAR waarde1,waarde2,waarde3:REAL;
begin
writeln('Waarde een:');
readln(waarde1);
writeln('Waarde twee:');
readln(waarde2);
writeln('Waarde drie:');
readln(waarde3);
clrscr;
writeln (waarde1,waarde2,waarde3);
end.

Ook hier zou een clrscr goed bruikbaar zijn. En dient op dezelfde plaats geplaatst te worden als bij oefening 2.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.