Programmeren in Python/Pywikibot

Pywikibot is een class library in Python om Wikimedia-projecten te kunnen lezen en schrijven. Uiteraard kunnen Wikipedia-pagina's worden bewerkt, maar ook afbeeldingen op Commons of Wikidata kunnen worden bewerkt.

Een script eindigt doorgaans op de extentie .py en wordt gestart door het als parameter naar python te sturen:

pyton3 myscript.py

Maar om de zaken zoals inloggen op Wikimedia te regelen, wordt een script voor pywikibot via pwb.py gestart:

python3 ~/pywikibot/core/pwb.py myscript.py

Wanneer je python3 hebt opgestart zonder parameters, zodat je in de command line zelf commando's wilt intypen, dan geef je het best eerst deze twee commando's:

import pwb
import pywikibot

en daarna bijvoorbeeld:

site = pywikibot.Site('nl')
repo = site.data_repository()

Wikidata redirectBewerken

 x = pywikibot.ItemPage(repo, 'Q18362289') #this one is a redirect
 while x.isRedirectPage():  #controleer of dit een redirect is
  x = pywikibot.ItemPage(repo,x.getRedirectTarget().title()) #lees de redirected page
 print("Ik heb 'm [%s]" % (x.title()))

Alle pagina's uit een categorieBewerken

 import pywikibot
 from pywikibot import pagegenerators

 print("Begonnen")
 site = pywikibot.Site() #default site of user
 cat = pywikibot.Category(site,'Categorie:Woerden')
 gen = pagegenerators.CategorizedPageGenerator(cat,True) #generator geeft alle pagina's uit de categorie, tweede parameter zegt: ook sub-cats meenemen
 #gen = pagegenerators.CategorizedPageGenerator(cat,1) #generator geeft alle pagina's uit de categorie, tweede parameter zegt: 1 sub-cat diep doorlopen
 for page in gen:
  print(page.title())
 print("Klaar")

Alle pagina's uit een categorie, met andere taalversiesBewerken

import pywikibot
from pywikibot import pagegenerators


def show_cat_all_pages(lng,catname, leveldeep): #print all page-titles from *category* in language *lng*
 site = pywikibot.Site(lng)
 cat = pywikibot.Category(site,catname)
 catgen = pagegenerators.CategorizedPageGenerator(cat,leveldeep)
 
 for pagefound in catgen:
  yield pagefound

def gen_cat_all_pages(lng,catname,leveldeep):
 site = pywikibot.Site(lng)
 cat = pywikibot.Category(site,catname)
 gen = pagegenerators.CategorizedPageGenerator(cat,leveldeep)

 for page in show_cat_all_pages(lng,cat.title(),leveldeep):
  #print("[%s]-[%s]" % ( 'nl',page.title()))
  yield page
 
 #print("Now go international!") 
 for interlinks in cat.iterlanglinks():
  #print("Site: [%s]" % (interlinks.site.lang))
  #print("Title: [%s]" % (interlinks.title))
  for page in show_cat_all_pages(interlinks.site.lang,interlinks.title,leveldeep):
   #print("[%s]-[%s]" % ( interlinks.site.lang,page.title()))
   yield page

print("Begonnen")
for page in gen_cat_all_pages('nl','Woerden',1):
 print("[%s]-[%s]" % (page.site.lang, page.title()))
print("Klaar")

Gebruiker e-mailenBewerken

import pywikibot

site = pywikibot.Site('nl')
wikiuser = pywikibot.User(site,'Testuser')
print("\n\n\n")
print(wikiuser)
print("\n\n\n")

wikiuser.sendMail(subject='bot-mail-subject',text='Hoi, het is gelukt! Ik kan naar een wiki-username een mail sturen, en het subject en de body van de e-mail kan ik zelf bepalen!')

Wikidata propertyBewerken

site=pywikibot.site()
repo=site.data_repository()
pp=pywikibot.PropertyPage('P17')
pp.get()
for x in (dir(pp)):
 print(x)

Alle links op een paginaBewerken

#import pywikibot
site=pywikibot.Site('nl')
page=pywikibot.Page(site,'Schaar')
for onelink in page.linkedPages():
 print(onelink)

Alle links naar deze paginaBewerken

#import pywikibot
site=pywikibot.Site('nl')
page=pywikibot.Page(site,'Schaar')
for onelink in page.backlinks():
 print(onelink.title())

Alle pagina's met een bepaald sjabloon eropBewerken

import pywikibot
from pywikibot import pagegenerators

language = 'en'
template = 'template:FIS' 
allowed_namespaces = [0]


def genPagesWithTemplate(sitecode,template):
  site=pywikibot.Site(sitecode)
  refPage = pywikibot.Page(pywikibot.Link(template,site))
  gen = pagegenerators.ReferringPageGenerator(refPage)
  for onepage in gen:
   yield(onepage)
   
   
for mypage in genPagesWithTemplate(language,template):
 if mypage.namespace().id in allowed_namespaces:
  print(mypage.title())


Wikidata-items bekijkenBewerken

#import pywikibot

site=pywikibot.Site('nl')
repo=site.data_repository()
wikidataitem=pywikibot.ItemPage(repo,'Q2013')
for label in wd.labels:
 print('%s : %s' % (label, wikidataitem.labels[label])) #print taalcode + label in die taal
for lng in wikidataitem.descriptions:
 print('%s : %s' % (lng,wikidataitem.descriptions[lng])) #print taalcode + omschrijving in die taal
for claim in wikidataitem.claims: #print all claims plus their value (target)
 print('%s: %s' % (claim, wikidataitem.claims.get(claim)[0].getTarget() ))
for al in wikidataitem.aliases: #alle alternatieve namen van dit item
 print('%s : %s' % (al, wikidataitem.aliases[al]))
for sl in wikidataitem.sitelinks: #alle talen en de link naar het artikel in die taal
 print('%s : %s' % (sl, wikidataitem.sitelinks[sl]))

Wikidata-property ophalenBewerken

#import pywikibot
site=pywikibot.Site('nl')
repo=site.data_repository()
wditem=pywikibot.ItemPage(repo,'Q2013')
otheritem=wditem.claims.get('P31')[0].getTarget() # gets value of the first P31 value defined on Q2013

Wikidata:SparQL queryBewerken

import pywikibot
import from pywikibot pagegenerators as pg

def action_one_item():
 pass #do something useful here

def wd_all_people():
 QUERY=u'SELECT ?item WHERE {?item wdt:P31 wd:Q5}'
 wikidata_site = pywikibot.Site("wikidata", "wikidata")
 generator = pg.WikidataSPARQLPageGenerator(QUERY, site=wikidata_site)

 for wd in generator:
 wd.get(get_redirect=True)
 yield wd

mygenerator=wd_all_people() 
i=0 
for person in mygenerator:
 i += 1 
 print('%s - %s' % (i,person.title()))
 action_one_item(person)

Ophalen wikidata bij paginaBewerken

import pywikibot

site=pywikibot.Site('nl')
page=pywikibot.Page('Nederlandstalige Wikipedia')
if ('wikibase_item' in page.properties()):
 wd=page.data_item()
 wd.get(get_redirect=True)
else:
 pass #no wikidata for this page
Informatie afkomstig van http://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.