Programmeren in Python/Sleutelwoorden

Python, zoals andere programmeertalen, heeft een aantal sleutelwoorden. Deze sleutelwoorden zijn gereserveerde woorden die niet mogen worden gebruikt als namen voor bijvoorbeeld variabelen, functies, enz. Hieronder kunt u alle sleutelwoorden vinden en waarvoor ze dienen.

and bewerken

and is een logische operator.

as bewerken

assert bewerken

break bewerken

  Lussens

class bewerken

  Klassen

continue bewerken

  Lussen

def bewerken

  Functies

Met def kun je een nieuwe functie definiëren.

del bewerken

elif bewerken

else bewerken

except bewerken

False bewerken

False(onwaar) is een booleanse waarde en kan het resultaat zijn van een booleaanse uitdrukking(bijvoorbeeld: 10 < 0). False is gelijkwaardig aan 0. False is ook de tegenhanger van True(waar) en die gelijkwaardig aan 1. False kan ook bewaard worden in variabelen.

Python-code: False

print(False)
print(10<0)

x = False
print(x)

x = 10 < 0
print(x)

Output:

False
False
False
False

Andere voorbeelden die False als resultaat hebben:

Python-code: False

print(0 > 10)
print(5 >= 10)

print(0 is 5)
print(10 is not 10)

print("Hello" is "Hello world!")
print("Hello" is not "Hello")

print(0 == 5)
print(0 == 5 or 0 == 10)
print(5 == 5 and 0 == 10)
print(not(10 == 10))

print(5 in [0, 1, 2 , 3, 4])
print(0 not in [0, 1, 2 , 3, 4])

finally bewerken

for bewerken

  Lussen

from bewerken

global bewerken

if bewerken

import bewerken

in bewerken

is bewerken

Doel:


Voorbeeld:

Python-code: is

lambda bewerken

None bewerken

nonlocal bewerken

not bewerken

or bewerken

pass bewerken

Doel:

pass is een stukje code dat eigenlijk niets doet. In Python verwacht de interperter code soms in een "indented block", meestal code bedoeld achter een if, for, while, enz... statement. Als er geen code is in een "indented block" zal de interpreter een foutmelding geven.

Voorbeeld:

Python-code: pass

# Nieuwe functie zonder code.
def new_function():


# Proberen om de functie zonder code uit te voeren.
new_function()

Output:

 File "k.py", line 6
  new_function()
      ^
IndentationError: expected an indented block

Hier zie je dat er een "IndentationError" op het regel waar we de functie proberen uit te voeren. Dit is omdat de interpreter op dat moment code verwachtte voor in de functie in een "indented block".

Oplossing:

Python-code: pass

# Nieuwe functie zonder code.
def new_function():
  pass

# Proberen om de functie zonder code uit te voeren.
new_function()

Als je het sleutelword pass in de "indented block" van de functie zet, wordt er weliswaar geen code uitgevoerd, maar dan weet de interpreter dat hij die block kan overslaan. Dit is vooral handig als bijvoorbeeld een functie als is gedefinieerd, maar nog niet is uitgewerkt.

raise bewerken

return bewerken

  Functies

True bewerken

True(waar) is een booleanse waarde en kan het resultaat zijn van een booleaanse uitdrukking(bijvoorbeeld: 10 > 0). True is gelijkwaardig aan 1. True is ook de tegenhanger van False(onwaar) en die gelijkwaardig aan 0. True kan ook bewaard worden in variabelen.

Python-code: True

print(True)
print(10>0)

x = True
print(x)

x = 10 > 0
print(x)

Output:

True
True
True
True

Andere voorbeelden die True als resultaat hebben:

Python-code: True

print(0 < 10)
print(5 <= 10)

print(5 is 5)
print(0 is not 10)

print("Hello" is "Hello")
print("Hello" is not "Hello world!")

print(5 == 5)
print(5 == 5 or 0 == 10)
print(5 == 5 and 10 == 10)
print(not(0 == 10))

print(0 in [0, 1, 2 , 3, 4])
print(5 not in [0, 1, 2 , 3, 4])

try bewerken

while bewerken

  Lussen

with bewerken

yield bewerken

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.