Programmeren in Python/Sleutelwoorden

Python, zoals andere programmeertalen, heeft een aantal sleutelwoorden. Deze sleutelwoorden zijn gereserveerde woorden die niet mogen worden gebruikt als namen voor bijvoorbeeld variabelen, functies, enz. Hieronder kunt u alle sleutelwoorden vinden en waarvoor ze dienen.

andBewerken

and is een logische operator.

asBewerken

assertBewerken

breakBewerken

  Lussens

classBewerken

  Klassen

continueBewerken

  Lussen

defBewerken

  Functies

Met def kun je een nieuwe functie definiëren.

delBewerken

elifBewerken

elseBewerken

exceptBewerken

FalseBewerken

False(onwaar) is een booleanse waarde en kan het resultaat zijn van een booleaanse uitdrukking(bijvoorbeeld: 10 < 0). False is gelijkwaardig aan 0. False is ook de tegenhanger van True(waar) en die gelijkwaardig aan 1. False kan ook bewaard worden in variabelen.

Python-code: False

print(False)
print(10<0)

x = False
print(x)

x = 10 < 0
print(x)

Output:

False
False
False
False

Andere voorbeelden die False als resultaat hebben:

Python-code: False

print(0 > 10)
print(5 >= 10)

print(0 is 5)
print(10 is not 10)

print("Hello" is "Hello world!")
print("Hello" is not "Hello")

print(0 == 5)
print(0 == 5 or 0 == 10)
print(5 == 5 and 0 == 10)
print(not(10 == 10))

print(5 in [0, 1, 2 , 3, 4])
print(0 not in [0, 1, 2 , 3, 4])

finallyBewerken

forBewerken

  Lussen

fromBewerken

globalBewerken

ifBewerken

importBewerken

inBewerken

isBewerken

Doel:


Voorbeeld:

Python-code: is

lambdaBewerken

NoneBewerken

nonlocalBewerken

notBewerken

orBewerken

passBewerken

Doel:

pass is een stukje code dat eigenlijk niets doet. In Python verwacht de interperter code soms in een "indented block", meestal code bedoeld achter een if, for, while, enz... statement. Als er geen code is in een "indented block" zal de interpreter een foutmelding geven.

Voorbeeld:

Python-code: pass

# Nieuwe functie zonder code.
def new_function():


# Proberen om de functie zonder code uit te voeren.
new_function()

Output:

 File "k.py", line 6
  new_function()
      ^
IndentationError: expected an indented block

Hier zie je dat er een "IndentationError" op het regel waar we de functie proberen uit te voeren. Dit is omdat de interpreter op dat moment code verwachtte voor in de functie in een "indented block".

Oplossing:

Python-code: pass

# Nieuwe functie zonder code.
def new_function():
  pass

# Proberen om de functie zonder code uit te voeren.
new_function()

Als je het sleutelword pass in de "indented block" van de functie zet, wordt er weliswaar geen code uitgevoerd, maar dan weet de interpreter dat hij die block kan overslaan. Dit is vooral handig als bijvoorbeeld een functie als is gedefinieerd, maar nog niet is uitgewerkt.

raiseBewerken

returnBewerken

  Functies

TrueBewerken

True(waar) is een booleanse waarde en kan het resultaat zijn van een booleaanse uitdrukking(bijvoorbeeld: 10 > 0). True is gelijkwaardig aan 1. True is ook de tegenhanger van False(onwaar) en die gelijkwaardig aan 0. True kan ook bewaard worden in variabelen.

Python-code: True

print(True)
print(10>0)

x = True
print(x)

x = 10 > 0
print(x)

Output:

True
True
True
True

Andere voorbeelden die True als resultaat hebben:

Python-code: True

print(0 < 10)
print(5 <= 10)

print(5 is 5)
print(0 is not 10)

print("Hello" is "Hello")
print("Hello" is not "Hello world!")

print(5 == 5)
print(5 == 5 or 0 == 10)
print(5 == 5 and 10 == 10)
print(not(0 == 10))

print(0 in [0, 1, 2 , 3, 4])
print(5 not in [0, 1, 2 , 3, 4])

tryBewerken

whileBewerken

  Lussen

withBewerken

yieldBewerken

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.