Programmeren in Python/Tuples

Een tuple is een functie om data op te slaan in python. Een tuple is zeer gelijkend aan een lijst, met als verschil dat een tuple niet aanpasbaar is. Dat wil zeggen dat eens de tuple gemaakt is, hij niet kan veranderen.

Het aanmaken van een lijst in python gebeurt als volgt :

tuple1 = ()

In dit geval heeft de tuple de naam "tuple1". De () tekens geven aan dat het om een tuple gaat. Net zoals je bij een string de "" of tekens gebruikt en een lijst de [] tekens gebruikt. Hier is een voorbeeld van een tuple waar namen in staan opgeslagen:

namen = ('Piet', 'Jan', 'Klaas')

Het is ook mogelijk om een tuple te maken met cijfers(integers) of om een tuple met zowel strings als integers te maken. Zoals dit :

tuple2 = ('Piet', 3, 'Jan', 5, 9)

Vervolgens is het zelfs mogelijk om een tuple met tuples en/of lijsten te maken. Hier een voorbeeld:

tuple3 = ((1, 2, 3), [6, 2], ('Jan', 5))


Het gebruiken van een tuple bewerken

Een tuple kan opgeroepen worden met de naam van de tuple. Men kan ook slechts stukjes van een tuple oproepen, dat noemt slicing. In dit geval blijft de oorspronkelijke tuple behouden, maar toont python slechts een stukje ervan. Slicing gebeurt door een index in vierkante haakjes ([]) achter de naam van de tuple te zetten. Een index is het stukje van de tuple dat je wilt op roepen. Dat kan zowel een getal zijn (als je slechts één element wilt oproepen) of een rij. Dit wordt duidelijk in de onderstaande lijnen:

tuple4 = (1, 2, 'Jan', 9, 'Piet')

Enkel het eerste element oproepen (python begint bij 0 te tellen):

tuple4[0]

Het eerste tot en met het derde element oproepen (python rekent tot een element, niet tot en met):

tuple4[0:3]

Tuple Methoden bewerken

count() bewerken

Doel:

Met de methode count() kun je tellen hoe vaak hetzelfde element voorkomt in de tuple.

Parameters:

Parameter Omschrijving
waarde (verplicht)

Voorbeeld:

Python-code: count()

#  Een tuple met namen.
names = ('Piet', 'Jan', 'Klaas', 'Jan', 'klaas')

#  Voorbeelden van het gebruik van count().
how_many_times_jan = names.count("Jan")
how_many_times_klaas = names.count("Klaas")

#  Resultaten van de twee count() voorbeelden.
print(how_many_times_jan)
print(how_many_times_klaas)

Output:

2
1

De namen Jan en Klaas kwamen beiden 2 keer voor in de tuple en toch zegt de output dat Jan twee keer voorkomt en Klaas één keer. Dit komt omdat count() zoekt naar elementen die exact hetzelfde zijn en dus is het ook hoofdlettergevoelig. In de tuple van namen is de tweede 'klaas' met een kleine letter geschreven.

index() bewerken

Doel:

Met index() kun je het index cijfer van een element uit de tuple vinden. Dus de postitie van het element in de tuple.

Parameters:

Parameter Omschrijving
waarde (verplicht) Het element waarvan je het index cijfer wilt weten.

Voorbeeld:

Python-code: index()

#  Een tuple met namen.
names = ('Piet', 'Jan', 'Klaas')

#  Uitprinten van de namen.
print(names)

#  Voorbeeld van het gebruik van index().
x = names.index("Jan")

#  Uitprinten van de index.
print(x)

Output:

('Piet', 'Jan', 'Klaas')
1

In het voorbeeld wilden we de positie weten van de naam Jan. We kregen als index "1" terug. De posities zijn sequentieel genummerd in tuples en beginnen van 0. Dus is de "1" de tweede postie in de lijst.

Fouten:

Als het element niet in de tuple bestaat krijg je een ValueError, deze moet opgevangen worden.

Traceback (most recent call last):
  File "test.py", line 8, in <module>
    x = names.index("Geert")
ValueError: tuple.index(x): x not in tuple
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.