Programmeren in TI-83+ Assembly/Speciaal/bcalls/GetKey

_GetKey
Geheugenadres: $4972

Beschrijving bewerken

Deze bcall zorgt ervoor dat het programma wacht totdat er een toets ingedrukt wordt. Hierbij wordt rekening gehouden met 2nd en Alpha. De ingedrukte toets komt in het register a te staan. Om te onderzoeken welke waarde van a bij welke toets hoort, kun je in ti83plus.inc kijken. Zoek naar Keypress Equates. Je kunt ook een programmaatje hiervoor gebruiken:

  bcall(_ClrLCDFull)  ; scherm leegmaken
  bcall(_getKey)    ; de toetscode staat nu in a

  ld hl, 0
  ld (CurRow), hl   ; tekst op bovenste regel
  ld hl, tekst
  bcall(_PutS)     ; tekst "Toetscode:" weergeven

  ld h, 0       ; a overzetten naar hl
  ld l, a

  bcall(_DispHL)    ; hl = toetscode op het scherm schrijven
  bcall(_NewLine)   ; nieuwe regel, anders komt "Done" over het getal te staan

  ret         ; terug naar de TI-OS

tekst:
  .db "Toetscode:", 0

Draai dit programma en druk op een toets. De toetscode verschijnt op het scherm.

Zie ook bewerken

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.