Programmeren in TI-Basic/Overzicht

Omdat niet alles even duidelijk is wordt hier uitgelegd hoe je kan beginnen met programmeren op je TI grafische rekenmachine.

Een nieuw programma maken

bewerken

Als je je rekenmachine opstart kom je in een leeg scherm terecht. Als je dan drukt op de PRGM knop zie je een nieuw scherm.

 

EXEC komt van het woord ' execute ' en betekent in het Nederlands ' voer uit ' . We zien het terug in de uitdrukking ' executie ' wat oorspronkelijk ' uitvoering van het vonnis van de rechtbank ' betekende. Alleen de uitvoering van een (dood)-vonnis blijft nog over. Met deze keuze kan je dus reeds bestaande programma's laten uitvoeren.

EDIT bestaat op zich en betekent ' laat zien ' of ' geef uit '. Met deze optie kan je ' oudere ' programma's terug ' laten zien ' en eventueel aanpassen. Normaal zijn er momenteel géén progamma's om uit te voeren of om te laten zien.

NEW betekent 'nieuw ' en daar zijn we natuurlijk aan toe.


Selecteer nu NEW en kies de 1:Create New optie.

 

Voer hier de naam van je programma in en druk op enter.

 

Gefeliciteerd, je hebt nu een nieuw programma gemaakt!

Functies invoegen

bewerken

Om een programma te kunnen maken moet je functies gebruiken. Om bijvoorbeeld Invoer of Uitvoer functies in te kunnen voegen druk je op PRGM terwijl je in de Program Editor zit.

 

PRGM menu in de Program editor.

CTL is afkomstig van ' ConTroLe ' en zal ons in staat stellen het programma te ' sturen ', te ' controleren '. Later worden alle mogelijkheden uitgelegd. Om Invoer- of Uitvoerfuncties te selecteren, selecteer je I/O. Dit is afkomstig van ' Input/Output ', de Engelse termen voor ' invoer/uitvoer '. Eigenaardig lijkt de aanwezigheid van EXECute in dit menu. Deze ' EXEC ' stelt ons in staat het programma snel te testen tijdens de ontwikkeling ervan.

 

Het PRGM:I/O menu in de Program Editor

Als je nu Disp selecteert en op enter drukt zie je het Disp commando in de Program editor staan op de eerste lijn. DISP is afkomstig van ' DISPlay ' en slaat op kleine schermpjes van rekentoestellen e.d. Hier betekent het ' laat zien op het display ', of ' druk af '.

PROGRAM:TEST
:Disp

Als je nu iets achter de Disp zet, bijvoorbeeld 10 dan zal het programma variabele 10 tonen als je hem start. Als je tekst wilt weergeven, moet deze tussen aanhalingstekens worden gezet. Deze vind je onder Alpha>+. Automatisch denken we aan ALFAbet, nochtans staat het eerder voor ' alfanumeriek ', en zijn alle letters en tekens toegelaten tussen de aanhalingstekens, zo ook iets als " àç!è§(' ".

PROGRAM:TEST
:Disp 10
PROGRAM:TEST
:Disp "TEKST"

Om uit de program editor te gaan druk je eerst op 2ND. Je ziet nu een ↑ op de plek van je cursor zien knipperen. Als je daarna op MODE(QUIT) drukt, dan ga je uit de program editor. QUIT betekent namelijk ' verlaat deze omgeving ' . Je zit dan weer op het lege scherm. Als je nu nog een keer op PRGM klikt zie je dit:

EXEC EDIT NEW
1:TEST

Selecteer TEST en druk op enter. Je zie nu prgmTEST op je scherm staan, druk op enter om het programma te starten. Je ziet nu wat het programma doet:

prgmTEST
       10
      Done

Als je een bepaalde functie niet meer kan vinden, kijk dan in de catalogus, 2ND:0(CATALOG)

CATALOG
»abs(
 and
 angle(
 ANOVA(
 Ans
 Archive
 Asm(
← Inleiding Programmeren in TI-Basic Hello World! →
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.