Programmeren in TI-Basic/Voortgang (school)jaar

Voortgang (school)jaar

bewerken

In dit hoofdstuk zal er een programma worden gemaakt, dat weergeeft hoever bijvoorbeeld het schooljaar is gevorderd. Natuurlijk kan er ook voor een andere periode gekozen worden. Hierin wordt de lezer vrijgelaten.

Om te beginnen is het nodig om al enige voorkennis te bezitten. De onderstaande pagina's zijn nodig om dit hoofdstuk te begrijpen.

Achtergrond

bewerken

Concreet zal het programma een percentage berekenen en weergeven hoever een periode (bijvoorbeeld het schooljaar) is gevorderd. In dit hoofdstuk zal er van een schooljaar worden uitgegaan. Om dit percentage te berekenen hebben we eerst een begin- en eindpunt nodig. Daarnaast is het verschil tussen de huidige datum en tijd én de begintijd belangrijk. Dit wordt voortaan de voortgang genoemd. Dit is in seconden.

Eindpunt en beginpunt

bewerken

Voordat het programma wordt geschreven, is het belangrijk om te weten, dat dit hoofdstuk uitgaat van de datum 1 september 2012 als begin en 15 juni 2013 als eindpunt. Nogmaals, de lezer kan dit veranderen.

Omdat het programma gaat werken met seconden, is het van belang dat de genoemde tijdstippen omgezet worden in seconden. Dit kan met o.a. de functie StartTmr(). Dit werkt echter alleen op de TI84-plus. Eventueel kan de pagina Een minuut voor de achtergrond van deze functie worden geraadpleegd.

Als de lezer niet beschikt over een TI-84-plus, kan het handig zijn om de waarden die met de genoemde data overeenkomen te kiezen. Deze waarden worden hieronder in de code gegeven.

Als de lezer wel over een TI-84-plus beschikt, kan het volgende gedaan worden:

  1. Stel de datum in op 1 september 2012.
  2. Raadpleeg de functie StartTmr (te vinden via de Catalogus). De waarde zal tussen de 494380800 en 494467199 zijn.
  3. Sla de waarde op in een variabele. (wees er zeker van dat deze variabele niet wordt overschreven totdat deze is gebruikt)
  4. Stel de datum in op 15 juni 2013.
  5. Raadpleeg de functie StartTmr (te vinden via de Catalogus). Deze waarde zal tussen de 519177601 en 519263999 zijn.
  6. Sla deze waarde op in een andere variabele. (wees er zeker van dat deze variabele niet wordt overschreven totdat deze is gebruikt)
  7. Stel de datum in op 30 oktober 2012.

Het programmeren

bewerken

Nu het begin en eind bekend zijn, kan het programmeren beginnen.

Maak een nieuw programma aan, bijvoorbeeld onder de naam JAARINFO.

Zet deze code in het programma.

PROGRAM:JAARINFO
:494380800->I
:519263999->J
:J-I->V
:
:While getkey=0
:
:CheckTmr(I)->P
:
:ClrHome
:Output(2,4,round(P/V*100,5)
:Output(3,4,"PROCENT")
:
:startTmr->A
:While A=startTmr
:End
:
:End
:
:ClrHome

Uitleg code

bewerken

Zoals te zien is, worden de eerder vastgestelde waarden in variabelen opgeslagen. Uit praktisch oogpunt wordt het verschil ook opgeslagen. Vervolgens begint een looping, die blijft doorgaan totdat de gebruiker op een toets heeft gedrukt. Binnen de looping, staat eerst de code :CheckTmr(I)->P. Dit berekend de eerder genoemde voortgang. Als de lezer geen TI-84-plus gebruikt, kan de code :startTmr-I->P gebruikt worden.

Het volgende blok van drie regels toont het percentage op het scherm. De functie round() rond het percentage af naar 5 decimalen. Het laatste blok binnen de looping laat het programma wachten, totdat er een seconde voorbij is.

Na de looping staat er :ClrHome. Zo wordt het scherm geleegd, als de gebruiker op een toets heeft gedrukt.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.