Programmeren in x86 assembler/Programmeren/Basis

Programmeren in x86 assembler


Opbouw van een programma bewerken

Minimale opbouw bewerken

x86 assembler-code: Opbouw van een porgramma

.model
.code

end

Een programma bestaat uit minstens 2 segmenten genaamd .model en .code. End komt helemaal achteraan het programma en dient om aan te geven dat het programa beëindigd is.

.model bewerken

.code bewerken

Uitgebreide opbouw bewerken

x86 assembler-code: Opbouw van een programma

.model
.stack
.data
.code

end

Hallo Wereld! bewerken

x86 assembler-code: Hallo Wereld-programma

.Model small
.code		
		
	MOV AH,02H
	
	MOV DL, 'H'
	INT 21H
	MOV DL, 'a'
	INT 21H
	MOV DL, 'l'
	INT 21H
	MOV DL, 'l'
	INT 21H	
	MOV DL, 'o'
	INT 21H
	MOV DL, ' '
	INT 21H
	MOV DL, 'W'
	INT 21H
	MOV DL, 'e'
	INT 21H
	MOV DL, 'r'
	INT 21H
	MOV DL, 'e'
	INT 21H
	MOV DL, 'l'
	INT 21H
	MOV DL, 'd'
	INT 21H
	MOV DL, '!'
	INT 21H
	MOV AH,4CH	
	INT 21H
	
	END

Uitvoer:

Hallo Wereld!

Commentaar bewerken

Commentaar wordt geschreven na een puntkomma(;).

x86 assembler-code: Voorbeeld van commentaar.

;Dit is commentaar.
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.